Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) (лист ДФС від 07.04.2017 р. № 7306/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) (лист ДФС від 07.04.2017 р. № 7306/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.04.2017 р. № 7306/6/99-99-15-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо звільнення державних підприємств, що належать до наукових установ, від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону України від 26 листопада 2015 року № 848-VIII «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі – Закон № 848) наукова (науково-дослідна, науково-технологічна, науково-технічна, науково-практична) установа (далі – наукова установа) – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та (або) науково-технічна діяльність є основною.

Відповідно до ст. 12 Закону № 848 для надання державної підтримки науковим установам незалежно від форми власності, діяльність яких має важливе значення для науки, економіки та виробництва, створюється Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави.

Відповідно до п. 1 Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року № 380  (далі – Положення), Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави (далі – Реєстр), – це перелік науково-дослідних, науково-технічних установ усіх форм власності та вищих навчальних закладів усіх форм власності, діяльність яких має важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

Згідно зі ст. 12 Закону № 848 наукові установи незалежно від форми власності, що включені або претендують на включення до Реєстру, підлягають державній атестації.

Положення про Реєстр та порядок проведення державної атестації наукових установ розробляються у порядку, визначеному Законом № 848, і затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, розміщує перелік наукових установ, включених до Реєстру, на своєму офіційному веб-сайті та забезпечує безоплатний доступ до нього.

Згідно з п. 2 Положення із заявкою про включення до Реєстру до Міністерства освіти і науки України звертаються наукові установи, які пройшли державну атестацію, та вищі навчальні заклади, що провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем та (або) науковим рівнем вищої освіти, та які пройшли державну атестацію у частині наукової та науково-технічної діяльності.

Згідно з абзацом першим п. 2 ст. 12 Закону № 848 наукові установи, включені до Реєстру, користуються податковими пільгами відповідно до законодавства України.

Пунктами 1 та 2 ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон № 185) встановлено, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» відповідно до Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів», державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» і «Український дитячий центр «Молода гвардія») та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державні комерційні підприємства та казенні підприємства, які відповідно до статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» належать до наукових установ, а також науково-технологічні комплекси, засновані на державній власності, зобов’язані не менш як 50 відсотків чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази.

Згідно з п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 (далі – Порядок), частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою України, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Наказом ДПА України від 16.05.2011 № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» (далі – Розрахунок), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за № 643/19381, визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є: перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.

Таким чином, якщо підприємство підпадає під визначення «наукових установ», передбачене ст. 1 Закону № 848, та не менш як 50 відсотків чистого прибутку, обрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку, спрямовує на провадження ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази, то така установа звільнятиметься від сплати до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) та подаватиме Розрахунок у терміни, передбачені для квартальної звітності – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Крім того, у графі 06 Розрахунку науковими установами проставляється норматив відрахування у розмірі 0 відсотків та надається пояснення у довільній формі про віднесення платника частини чистого прибутку до наукової установи, на якого розповсюджується п. 1 ст. 111 Закону № 185-V.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям