Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва (лист ГУ ДФС у м. Києві від 13.09.2017 р. № 1931/ІПК/26-15-12-01-18)

Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва (лист ГУ ДФС у м. Києві від 13.09.2017 р. № 1931/ІПК/26-15-12-01-18)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

ЛИСТ

Індивідуальна податкова консультація 

від 13.09.2017 р. № 1931/ІПК/26-15-12-01-18

Статтею 1 Закону України від 6 березня 2003 року № 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (далі – Закон № 601) визначено, що книжкова продукція – це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначене Законом № 601 як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

На сьогодні безпосереднє поняття книги визначено у Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань, прийнятих 1 листопада 1985 року під егідою ЮНЕСКО на Генеральній конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі – Переглянуті рекомендації), та Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 № 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 530/13797 (далі – Інструкція).

Згідно з підпунктом "а" пункту 11 Переглянутих рекомендацій книга – це неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок, не враховуючи обкладинки, опубліковане у даній країні і доступне для публіки.

Відповідно до розділу 2 Інструкції книга – це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок.

Отже, зазначені у зверненні аудіокнижки не підпадають під визначення безпосередньо книги (книжки).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Згідно з пунктом 5.1 статті 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ.

При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (пункт 5.3 статті 5 ПКУ).

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Враховуючи вищевикладене, операція платника податку з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва, оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Крім цього, слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям