Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо звільнення від оподаткування операцій в рамках міжнародної технічної допомоги (лист ДФС від 15.12.2017 р. № 3001/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо звільнення від оподаткування операцій в рамках міжнародної технічної допомоги (лист ДФС від 15.12.2017 р. № 3001/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.12.2017 р. № 3001/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо звільнення від оподаткування операцій в рамках міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), надіслане до ДФС листом Офісу великих платників податків ДФС, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 Кодексу відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу.

Статтею 3 Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі ст. 4 Угоди між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29 травня 1996 року (далі - Угода від 29.05.96 р.), яка ратифікована Законом України від 24 січня 1997 року N 32/97-ВР та в рамках якої зареєстровано проект N 3428 "Інтегрований розвиток міст в Україні", Уряд Федеративної Республіки Німеччина бере на себе, в межах підтримуваних ним проектів, якщо проектними угодами не передбачається інше, витрати на:

оплату праці відряджених фахівців;

службові поїздки відряджених фахівців;

придбання матеріалів, зазначених у пп. "в" п. 1 ст. 3 Угоди від 29.05.96 р.;

транспортування та страхування матеріалів, зазначених у пп. "в" п. 1 ст. 3 Угоди від 29.05.96 р., до місця реалізації проекту.

При цьому, у розумінні положень Угоди від 29.05.96 р., під поняттям "матеріали" розуміється постачання матеріалів і обладнання (включаючи транспортні засоби, меблі тощо), необхідних для реалізації проектів (пп. "в" п. 1 ст. 3 Угоди від 29.05.96 р.).

Відповідно до ст. 8 Угоди від 29.05.96 р. матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації проектів, звільняються в Україні від ліцензування, сплати всіх видів мита, зборів та інших платежів. Митне оформлення цих матеріалів забезпечується у найкоротші терміни. Це звільнення застосовується також до матеріалів, придбаних в Україні, за заявою виконавця або відрядженого фахівця.

Слід зазначити, що положеннями Угоди від 29.05.96 р. не передбачено режим звільнення від оподаткування митом, зборами та іншими платежами (у тому числі ПДВ) для операцій з постачання послуг (робіт), які придбаваються (отримуються) на митній території України в рамках реалізації проекту МТД відповідно до Угоди від 29.05.96 р.

Згідно з підпунктами "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Водночас п. 197.11 ст. 197 Кодексу передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

Відповідно до Порядку N 153 виконавцем проекту є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).

Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і у рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.

Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

Враховуючи вищевикладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п. 197.11 ст. 197 Кодексу, поширюється на операції з:

ввезення товарів (матеріалів) на митну територію України для реалізації проектів МТД в рамках Угоди від 29.05.96 р. за кошти МТД;

постачання товарів (матеріалів) на митній території України виконавцю для реалізації проектів МТД в рамках Угоди від 29.05.96 р., та у межах затвердженого плану закупівлі.

При цьому, якщо придбання товарів (матеріалів), визначених у плані закупівлі, здійснюється виконавцем у платника ПДВ - постачальника таких товарів, то у договорі на таке постачання ціна товарів має бути вказана без ПДВ. При цьому постачальник за операцією з постачання таких товарів податкові зобов’язання з ПДВ не визначає.

Операції з постачання послуг (робіт) виконавцю для реалізації проекту МТД в рамках Угоди від 29.05.96 р., та у межах затвердженого плану закупівлі оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Разом з тим повідомляємо, що відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Кодексу тимчасово, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту до програмної продукції відносяться: результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться