Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Некоторые вопросы налогообложения

Некоторые вопросы налогообложения

Некоторые вопросы налогообложения

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2000 р. N 3910/6/16-1220-26
   
   Про деякі питання оподаткування


   
   Державна податкова адміністрація України ... щодо окремих питань з оподаткування податком на додану вартість повідомляє.
   
   Згідно з пунктом 1 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. N 746/99) виручкою від реалізації товарів (робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) до каси за здійснення операцій з продажу товарів (робіт, послуг).
   
   Таким чином, відповідно до вищезазначеного Указу для оподаткування єдиним 6 % податком приватному підприємству ... необхідно враховувати всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та до каси від реалізації товарів (робіт, послуг), виручку від іншої реалізації, суми позареалізаційних доходів, а також суми податку на додану вартість, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства.
   
   Відповідно до підпункту 7.4.1 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.
   
   Щодо плати за землю, то відповідно до статті 2 Закону України від 19 вересня 1996 року N 378/96-ВР "Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями) використання землі в Україні є платним. Платниками цієї плати є власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі, тобто безпосередньо ті юридичні або фізичні особи, кому земля передана у власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди. При цьому власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.
   
   Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка передана у власність або надана в користування, в тому числі на умовах оренди (стаття 5 вказаного Закону).
   
   Оскільки власниками землі або землекористувачами є, як правило, орендодавці приміщень, вони і є платниками земельного податку. Власники землі та землекористувачі, на балансі яких перебувають будівлі і споруди, самостійно обчислюють і сплачують земельний податок до бюджету (стаття 14 Закону України "Про плату за землю"). Орендарі нежитлових приміщень у даному випадку не є платниками єдиного податку, оскільки земельна ділянка їм не виділяється і об'єкт оподаткування відсутній.
   
   Разом з тим повідомляємо, що розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються лише за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, як визначено статтею 19 зазначеного Закону та статтею 19 Закону України "Про оренду землі".
   
   Крім цього, якщо між суб'єктами підприємницької діяльності в складі вартості послуги за договором оперативної оренди передбачена компенсація розміру "земельного податку", платником якого є орендодавець, то така компенсація відповідно до пп. 3.1.1. ст. 3 та п. 4.1 ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" у складі вартості послуг оперативної оренди є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, база оподаткування якої визначається виходячи із загальної вартості такої послуги з урахуванням можливих компенсацій по інших витратах.
   
   Заступник Голови
   Г. Оперенко
   

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться