Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Отдельные вопросы налогообложения расходов по оплате услуг мобильной связи и роуминга

Отдельные вопросы налогообложения расходов по оплате услуг мобильной связи и роуминга

Печатная Форма: Отдельные вопросы налогообложения расходов по оплате услуг мобильной связи и роуминга

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.05.2001 р. N 3324/6/22-3216


   
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо окремих питань оподаткування витрат банку по сплаті послуг мобільного зв'язку та роумінгу і повідомляє.
   
   1. Щодо правомірності включення до складу валових витрат витрат по сплаті послуг мобільного зв'язку та роумінгу
   
   Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року (із змінами та доповненнями) під валовими витратами виробництва та обігу розуміється сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
   
   Пунктом 1.32 статті 1 вищевказаного Закону передбачено, що господарська діяльність - це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.
   
   Відповідно до абзацу четвертого підпункту 5.3.9 пункту 5.3 статті 5 даного Закону не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.
   Враховуючи наведене послуги мобільного зв'язку та роумінгу можуть бути включені до складу валових витрат платника податку лише у разі, якщо вони використовуються ним виключно у цілях, що відповідають визначенню господарської діяльності, за наявності відповідних документів, які підтверджують ці витрати та використання мобільного зв'язку та роумінгу виключно у виробничих цілях. Зокрема, це рахунок, розшифровка рахунка за необхідний період часу, угода про надання послуг мобільного зв'язку та роумінгу тощо.
   
   2. Щодо оподаткування прибутковим податком послуг мобільного зв'язку і роумінгу
   
   Згідно зі статтею 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" оподатковуваними прибутковим податком доходами, одержаними за місцем основної роботи, вважаються доходи, одержані від юридичних та фізичних осіб, з якими громадянин має трудові відносини, за умови обов'язкового ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань до Фонду соціального страхування.
   
   До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем основної роботи доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, установ, організацій своїм працівникам матеріальних благ у грошовій і натуральній формах.
   
   Стосовно послуг мобільного зв'язку і роумінгу, якими користуються працівники за умови, що телефони належать юридичній особі, то перераховані за дані послуги суми, на нашу думку, не відносяться до додаткових матеріальних благ і тому не повинні включатися до сукупного оподатковуваного доходу зазначених громадян.
   
   Заступник Голови
   Г. Бондаренко
   

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться