Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Об отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций

Об отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2010 р. № 15-04/712-5704
   
   Щодо відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій

   Державне казначейство України розглянуло лист <...> та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації накопичення, узагальнення інформації про діяльність підприємства, тобто відображення в облікових регістрах відповідних господарських операцій.
   
   При цьому підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій.
   
   Списання сум дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 р. за № 728/3168 (пункт 11.5).
   
   Зважаючи на те, що ТОВ <...> гарантувало повернення коштів за невикористані талони, про що була укладена додаткова угода <...> відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 р. за № 497/4718, необхідно було здійснити бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитом субрахунку 331" Грошові документи в національній валюті". Водночас зробити запис за кредитом позабалансового рахунку 08.
   
   Відповідно до пункту 7 статті 59 Господарського кодексу України скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.
   
   Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.
   
   Таким чином, до моменту скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання, кредитор повинен вживати заходів щодо повернення боргу згідно з чинним законодавством.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 р. № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 р. № 106/8705, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої є впевненість про неповернення її боржником або за якою строк позовної давності минув.
   
   Враховуючи викладене, прострочена дебіторська заборгованість підпадає під визначення безнадійної дебіторської заборгованості у випадках:
   
   - коли у звітності розпорядників бюджетних коштів відображена прострочена дебіторська заборгованість за суб'єктами господарювання, які ліквідовані без правонаступників;
   
   - коли установами вжито всіх заходів по проведенню претензійно-позовної роботи, інших заходів щодо стягнення заборгованості відповідно до чинного законодавства.
   
   Заступник голови
Ю. Зоц

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться