Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про відображення операцій з податку на додану вартість (лист від 12.07.2017 р. № 16-08/684-11578)

Про відображення операцій з податку на додану вартість (лист від 12.07.2017 р. № 16-08/684-11578)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.07.2017 р. № 16-08/684-11578

Про відображення операцій з податку на додану вартість

Державна казначейська служба України розглянула лист <...> та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відображення в обліку операцій із оприбуткування придбаних виробничих запасів та інших нефінансових активів, відображення сум податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту, здійснюється відповідно до пунктів 3.1 та 3.2 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 N 1219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за N 86/28216 (далі - Типова кореспонденція).

Відображення в бухгалтерському обліку операцій із перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства здійснюється згідно з пунктом 5.8 Типової кореспонденції.

Відповідно зазначена інформація наводиться у фінансовій звітності у рядку 1162 "Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у казначействі" та рядку 1540 "Поточні зобов'язання за платежами до бюджету" Балансу (форма N 1-дс) (Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності").

Відповідно до пункту 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 N 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за N 161/24938, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

 

Перший заступник Голови

В. Дуда

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61075 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти