Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про застосування КЕКВ (лист Держказначейства від 11.04.2017 р. № 16-05/370-5947)

Про застосування КЕКВ (лист Держказначейства від 11.04.2017 р. № 16-05/370-5947)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.04.2017 р. № 16-05/370-5947

Про застосування КЕКВ

Державна казначейська служба України <...> розглянула звернення <...> щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету і в межах компетенції повідомляє.

<...>

До питання 1. За якими кодом економічної класифікації видатків бюджету бюджетні установи виплачують винагороду за надані послуги (виконані роботи) фізичним особам, які не є штатними працівниками установи, якщо роботи виконувалися на підставі цивільно-правового договору?

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333, <...> (далі - Інструкція), винагороди та інші виплати, нараховані працівникам, які не перебувають у штаті установи (організації), відповідно до умов цивільно-правового договору (за винятком суб'єктів господарювання) проводяться за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2111 "Заробітна плата" (пп. 2.2.2.2-4).

До питання 2. За яким кодом економічної класифікації видатків бюджету можна повести оплату за виконані роботи (послуги) фізичній особі - підприємцю згідно з укладеним договором?

Відповідно до частини 5 статті 10 Бюджетного кодексу України видатки бюджету класифікуються за економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація видатків бюджету).

За економічною класифікацією видатків бюджету видатки бюджету поділяються на поточні та капітальні.

Капітальні видатки - це видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на капітальні інвестиції, капітальний ремонт; на створення державних запасів і резервів; на придбання капітальних активів;

невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з пошкодженням основного капіталу. Критерії (вартісний та часові показники) капітальних видатків регулюються чинним законодавством (п. 1.6 Інструкції).

Поточні видатки - це видатки, які спрямовуються на виконання бюджетних програм та забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам (установам, організаціям) (п. 1.6 Інструкції).

Застосування кодів економічної класифікації видатків залежить від економічної сутності платежу (крім винагород та інших виплат, сплачених за КЕКВ 2111 "Заробітна плата").

<...>

До питання 1. За яким кодом економічної класифікації видатків потрібно проводити видатки на матеріальні цінності вартістю більше ніж 6,0 тис. грн, але які будуть обліковуватися як витратні матеріалі (запасні частини)?

За категорією 2200 "Використання товарів і послуг" здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби (п. 2.2 Інструкції).

Видатки на придбання або створення основних засобів, окремих інших необоротних матеріальних активів, збільшення вартості активів внаслідок поліпшення об'єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), капітальний ремонт, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів передбачаються за категорією 3100 "Придбання основного капіталу" (п. 3.1 Інструкції).

До питання 2. Що робити, якщо заплановано придбання основних засобів за ціною вище ніж 6,0 тис. грн за КЕКВ 3110, але після переговорів із постачальником його ціна стала менше ніж 6,0 тис. грн? Чи потрібно вносити зміни до кошторису?

Пунктом 3.2.3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, визначено, що суб'єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень, строк використання яких перевищує один рік.

Враховуючи викладене, у кошторисі розпорядника бюджетних коштів мають бути передбачені відповідні бюджетні призначення для здійснення видатків.

 

Перший заступник голови

В. Дуда

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям