Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про надання інформації щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році, для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 01.09.2017 р. № 7498/0/20-17)

Про надання інформації щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році, для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) (лист ДРСУ від 01.09.2017 р. № 7498/0/20-17)

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.09.2017 р. № 7498/0/20-17

Міністерству, іншим центральним органам виконавчої влади, державним колегіальним органам, обласним державним адміністраціям (за списком)
Київській міській державній адміністрації

 

01 січня 2017 року набрали чинності зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), внесені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 03.11.2016 N 1726-VIII (далі - Закон N 1726-VIII).

Абзацом восьмим частини першої статті 5 Закону встановлено, що органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення відомостей про таких суб'єктів господарювання до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб'єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).

Частиною дев'ятою розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону N 1726-VIII встановлено, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом, повинно бути забезпечено створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), тобто до 01.01.2018.

Таким чином, між строками, відведеними Законом органам державного нагляду (контролю) для планування, та строками, відведеними для створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), існує неузгодженість, яка не дозволяє здійснити планування як це передбачено Законом, Порядком функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 N 387, Вимогами до оформлення річних та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), унесення змін до них та звіту, затвердженими спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 07.08.2017 N 1170/81.

На теперішній час внесення до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) відомостей, передбачених вказаними нормативно-правовими актами, не можливе.

Статтею 91 Закону Державній регуляторній службі України надано право вимоги від органів державного нагляду (контролю) інформації, довідок, документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності.

У зв'язку із зазначеним просимо в термін до 20 вересня 2017 року надати інформацію щодо переліку суб'єктів господарювання, які підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у 2018 році, для формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю).

Обласним державним адміністраціям потрібно надати узагальнену інформацію з урахуванням відомостей всіх органів місцевого самоврядування на території області.

Звертаємо увагу, що отримана інформація у подальшому буде використана для наповнення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Обробка отриманих даних буде проводитись автоматизовано, тому, щоб інформація була сформована коректно, необхідно завантажити з офіційного веб-сайту Державної регуляторної служби України у розділі "Державний нагляд (контроль)/Обговорення пропозицій" у посиланні за 01.09.2017 "Форма, призначена для надання інформації згідно з листом Державної регуляторної служби України від 01.09.2017 N 7498/0/20-17" файл у форматі Microsoft Excel, заповнити його, зберегти зміни, присвоївши назві файлу скорочену назву органу державного нагляду (контролю), та відправити на електронну адресу KPlan@drs.gov.ua, вказавши у темі повідомлення "хххх-План 2018", де хххх - скорочена назва органу державного нагляду (контролю).

Крім зазначеного, затребувані відомості відправити також у письмовій формі із супровідним листом.

Формуючи перелік, слід враховувати вимоги абзацу одинадцятого частини другої статті 5 Закону, відповідно до якого встановлена періодичність здійснення органом державного нагляду (контролю) планового заходу державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, в залежності від ступеня ризику, до якого ця діяльність віднесена.

Відповідно до пункту 3 статті 22 "Прикінцеві положення" Закону якщо не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років.

Наприклад, планові заходи здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена до високого ступеня ризику не частіше одного разу на два роки. Таким чином, якщо діяльність суб'єкта господарювання віднесена до високого ступеня та щодо цього суб'єкта господарювання проводився плановий захід у 2017 році, то проведення планового заходу щодо цього суб'єкта господарювання у 2018 році не допускається.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям