Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо проведення самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей трансфертного ціноутворення (лист ДПС від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК)

Щодо проведення самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей трансфертного ціноутворення (лист ДПС від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо проведення самостійного коригування податкових зобов’язань для цілей трансфертного ціноутворення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов'язання відповідно до:

максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/ показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Таким чином, платник податків має право самостійно провести коригування ціни / рентабельності контрольованої операції і податкових зобов'язань виключно щодо ціни контрольованої операції, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни / рентабельності для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Також зазначимо, що Кодексом не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від'ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов'язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування. Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою КМУ від 04.06.2015 р. N 381 "Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення".

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Кодексу, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг); на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" (пп. 140.5.1 та 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 Кодексу після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п.50.1 ст. 50 Кодексу).

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Сума податкового зобов'язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 цього Кодексу (пп. 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).

Таким чином, у разі проведення платником податку самостійного коригування ціни контрольованої операції, діапазон ціни обраховується для кожної окремої задекларованої контрольованої операції по контрагенту, за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
62768 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти