Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо поширення обмеження розрахунків протягом дня (лист ДПС від 03.07.2020 р. № 2688/6/99-00-07-05-01-06/ІПК)

Щодо поширення обмеження розрахунків протягом дня (лист ДПС від 03.07.2020 р. № 2688/6/99-00-07-05-01-06/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ЛИСТ

від 03.07.2020 р. № 2688/6/99-00-07-05-01-06/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо поширення обмеження розрахунків протягом дня та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Щодо поширення обмеження в 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн на отримання касиром у касу підприємства від іншого касира з каси торгового залу (торгової виручки) (питання 1).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно- правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у текс), фізичними особами.

Підпунктом 5 п. 3 розділу І Положення N 148 визначено, що готівкові розрахунки/розрахунки готівкою - платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Пунктом 6 розділу II Положення N 148 передбачено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Враховуючи те, що отримання касиром коштів від іншого касира з каси торгового залу (торгової виручки) не є розрахунком готівкою у розумінні Положення N 148, то обмеження 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень на таку операцію не розповсюджуються.

Щодо поширення обмеження в 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн на отримання коштів касиром підприємства іншому працівнику підприємства під звіт (питання 2).

Отримання під звіт готівки працівниками від касира підприємства не відноситься до розрахунків готівкою, а отже обмеження 50000 (п’ятдесяти тисяч) грн на таку операцію не розповсюджується.

Окрім того, ДПС пропонує звернутись до Національного банку України, як до розробника Положення N 148, для отримання роз’яснення з порушених питань.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям