Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо укладення платниками єдиного податку договору про спільну діяльність без створення юридичної особи (лист ДПС від 01.09.2021 р. № 3215/ІПК/99-00-04-03-03-06)

Щодо укладення платниками єдиного податку договору про спільну діяльність без створення юридичної особи (лист ДПС від 01.09.2021 р. № 3215/ІПК/99-00-04-03-03-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.09.2021 р. № 3215/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо укладення платниками єдиного податку договору про спільну діяльність без створення юридичної особи і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку.

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питань:

1. Чи має право фізична особа - підприємець платник єдиного податку укладати з іншою фізичною особою підприємцем - платником єдиного податку договір про спільну діяльність без створення юридичної особи?

2. Чи обліковується договір про спільну діяльність учасниками якого є фізичні особи підприємці - платники єдиного податку в контролюючих органах?

3. Чи включається дохід від спільної діяльності, який отриманий оператором спільної діяльності - платником єдиного податку до доходу такого платника єдиного податку з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування?

4. Чи включається частина доходу від спільної діяльності, яка виплачується оператором спільної діяльності - платником єдиного податку на користь іншого учасника договору про спільну діяльність - платника єдиного податку до доходу такого іншого учасника спільної діяльності з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування?

Щодо питань 1 - 2

Взаємовідносини, що виникають при здійсненні спільної діяльності, регламентуються главою 77 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

Згідно із статтею 1130 ЦКУ за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників. Правове регулювання відносин, що виникають під час здійснення спільної діяльності її учасниками, передбачено статтями 1130 - 1143 ЦКУ.

Підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу визначено, що для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Згідно з пунктом 64.6 статті 64 розділу II Кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені Кодексом.

У контролюючих органах не обліковуються договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені Кодексом. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку у контролюючих органах та виконує обов'язки платника податків самостійно.

Взяття на облік договору здійснюється шляхом додаткового взяття на облік учасника договору про спільну діяльність як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Відповідно до абзацу восьмого пункту 19 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91 із змінами і доповненнями, оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.

На сьогодні Кодексом для договорів про спільну діяльність встановлені особливості оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком з реалізації пального та спирту етилового (підпункт 14.1.139 пункту 14.1 статті 14, підпункт 4 пункту 180.1 статті 180, підпункт 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу).

Визначення платника податку на додану вартість наведене у пункті 180.1 статті 180 Кодексу, а терміну "особа" надане в підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

Процедури взяття на облік у контролюючих органах договорів про спільну діяльність визначені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 р. за N 1562/20300.

Щодо питань 3 - 4

Відповідно підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 Кодексу господарська діяльність - діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Оподаткування доходів та визначення їх складу для фізичних осіб - підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Кодексу.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп визначено статтею 292 Кодексу.

Відповідно до пункту 292.1 статті 292 Кодексу доходом платника єдиного податку фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Підпункт 291.5 статті 291 Кодексу містить перелік видів діяльності, за умови провадження яких фізичні особи - підприємці не можуть бути платниками єдиного податку, в якому відсутні застереження щодо укладення фізичною особою - підприємцем договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи.

З урахуванням викладеного, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку мають право укладати з іншими суб’єктами господарювання договори про спільну діяльність без створення юридичної особи. Але такі фізичні особи - підприємці мають враховувати, що види діяльності в рамках договору про спільну діяльність повинні відповідати тим видам діяльності, здійснення яких дає право застосовувати спрощену систему оподаткування.

Якщо договір про спільну діяльність не обліковується в контролюючих органах і кожен учасник такого договору перебуває на обліку в контролюючих органах, то такі учасники договору виконують обов’язки платників податків самостійно. У цьому випадку учасник спільного договору фізична особа - підприємець - платник єдиного податку повинен враховувати дохід від здійснення діяльності за договором про спільну діяльність у загальному порядку разом з результатами діяльності від провадження власної господарської діяльності.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям