Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартості спецодягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку (лист ДПСУ від 21.01.2022 р. № 62/ІПК/99-00-04-03-03-06)

Щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартості спецодягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку (лист ДПСУ від 21.01.2022 р. № 62/ІПК/99-00-04-03-03-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.01.2022 р. № 62/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо окремих норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Платник податку у зверненні повідомив, що підприємство є виробником виробів із дроту, ланцюгів і пружин та за основним видом діяльності відноситься до підприємств машинобудування та металообробної промисловості.

Положення про спецодяг на підприємстві розроблено на підставі "Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників машинобудування та металообробної промисловості", що затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Норми).

За деякими видами спецодягу, зокрема, засобами захисту рук від небезпечного впливу шкідливих факторів (рукавиці), передбачено збільшену кількість безоплатної видачі спецодягу, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, ніж передбачено у галузевих нормах.

Таким чином, платник податку просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання:

чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість спецодягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах в частині перевищення кількості, що встановлена галузевими Нормами;

чи треба нараховувати податкові зобов'язання з податку на додану вартість згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу при видачі працівникам спецодягу, придбаного з ПДВ в обсязі, що відповідає нормам видачі, але перевищує кількість, що встановлена галузевими Нормами.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу визначено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Разом з тим перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку встановлено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається:

дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (пп. "а" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу);

інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Отже, за умови дотримання вимог пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу вартість засобів захисту рук від небезпечного впливу шкідливих факторів (рукавиці, перчатки та інше), якими роботодавець забезпечує платника податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника.

У разі недотримання вимог пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, зокрема, в частині перевищення встановлених норм, то дохід у вигляді вартості майна, наданого додатково до норм, оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Правові основи оподаткування податком на додану вартість (далі - ПДВ) встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Згідно з п. п. "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу.

Постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. "а" п. 198.1 ст. 198 Кодексу до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Для покупця товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, є податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 Кодексу).

Згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Господарською діяльністю згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу.

Відповідно до ст. 8 Закону України від 14 жовтня 1992 року N 2694-XII "Про охорону праці", зі змінами та доповненнями, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби. Згідно з колективним договором роботодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

Пунктом 5 Переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року N 994 (далі - Постанова N 994), передбачено забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до норм, установлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою.

Відповідно до п. 3 розділу II Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 N 1804 (далі - Вимоги), на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов'язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

Придбані ЗІЗ є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню працівниками (п. 6 розділу III Вимог).

З урахуванням викладеного, при передачі працівникам підприємства у тимчасове користування спеціального одягу (ЗІЗ), необхідного для виконання ними професійних обов'язків, податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу не нараховуються, якщо вартість таких ЗІЗ включається до вартості інших товарів/послуг, що постачаються платником податку.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям