Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо внесення даних заявки на поповнення залишків пального до декларації акцизного податку (лист ДПС від 28.11.2019 р. № 1645/6/99-00-07-03-03-15/ІПК)

Щодо внесення даних заявки на поповнення залишків пального до декларації акцизного податку (лист ДПС від 28.11.2019 р. № 1645/6/99-00-07-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.11.2019 р. № 1645/6/99-00-07-03-03-15/ІПК

Державна податкова служба України відповідно до п. 52.1 ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення Підприємства щодо внесення даних заявки на поповнення залишків пального до декларації акцизного податку, і повідомляє.

У звернені Підприємство зазначає, що в результаті змішування на АЗС залишків палива, проводиться збільшення обсягів пального за певним кодом УКТ ЗЕД та зменшення за іншим кодом УКТ ЗЕД. За такими операціями оформляються заявки на поповнення залишків пального з нульовою сумою акцизного податку без списання коштів з облікової картки.

Підприємство просить роз’яснити порядок включення даної заявки до Додатку 11 до декларації акцизного податку та вплив вказаної заявки на формування податкового зобов’язання відповідно до пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу при складані зазначеного додатку.

Відповідно до пп. 232.4.3 п. 232.4 ст. 232 Кодексу платник акцизного податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються, у разі якщо у платника податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, то така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без списання з облікової картки платника грошових коштів сплаченого акцизного податку.

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, та реєструється із списанням з облікової картки грошових коштів в розмірі такої різниці.

У разі якщо сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого зменшуються у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без повернення на облікову картку грошових коштів сплаченого акцизного податку.

Складені заявки відображаються платником податку у Додатку 11 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" до декларації акцизного податку (далі - Додаток 11 до декларації акцизного податку).

Порядок заповнення Додатку 11 до декларації акцизного податку наведений у пункті 2 розділу V Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 105/26550 (далі - Порядок).

Згідно із зазначеним Порядком збільшення/зменшення обсягів пального за заявками на поповнення залишків пального відображаються у графі 12 Додатка 11 до декларації акцизного податку (в тис. л, приведеного до t 15° С): за кодом за яким збільшуються залишки - у позитивному значені, за кодом за яким зменшуються залишки - у від’ємному значенні (зі знаком "мінус").

Обсяги пального за цими заявками враховуються при розрахунку кількості пального, в тис. л, приведеного до t 15° С, (графа 14) та суми акцизного податку (графа 15) з обсягів пального, які було занесено до СЕАРП та СЕ виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились нереалізованими на кінець звітного періоду.

Нагадуємо, що за зазначеними операціями, відповідно до пп. 14.1.212 п. 14.1. ст. 14 та п. 231.3 ст. 231 Кодексу платник податку, окрім заявки на поповнення, повинен скласти акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на обсяги пального, що збільшено та зменшено. Обсяги пального за акцизними накладними за якими отримано пальне (пальне за кодом УКТ ЗЕД, що збільшується) відображаються у графі 4 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними, в тис. л, приведеного до t 15° С - отриманого" Додатка 11 до декларації акцизного податку, а обсяги пального за акцизними накладними за якими реалізовано (пальне за кодом УКТ ЗЕД, що зменшується) - у графі 5 "Обсяги пального за місцем діяльності за акцизними накладними, коригувальними акцизними накладними, в тис. л, приведеного до t 15° С - реалізованого" Додатка 11 до декларації акцизного податку.

Показники граф 4 і 5 Додатка 11 до декларації акцизного податку враховуються при розрахунку показника графи 7 "Обороти з реалізації пального оподатковувані понад обсяги згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу" та графи 8 "Обсяг залишків спирту етилового на кінець звітного періоду" Додатка 11 до декларації акцизного податку. Звертаємо увагу, що позитивне значення графи 7 Додатка 11 до декларації акцизного податку, свідчить про перевищення обсягів реалізованого пального над обсягами пального отриманого за акцизними накладними/ коригувальними акцизними накладними. У такому випадку показник графи 7 підлягає оподаткуванню акцизним податком. Сума акцизного податку нарахована на такі обсяги відображається у графі 10 "Сума податкового зобов’язання з обсягів згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)" Додатка 11 до декларації акцизного податку та переноситься до рядка за кодом операції "В2" розділу В декларації акцизного податку.

Таким чином, при заповненні Додатку 11 до декларації акцизного податку відповідно з Порядком, об’єкт оподаткування виникатиме при позитивному значенні графи 7.

При цьому зазначаємо, що підпунктом 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 Кодексу процес змішування, здійснення якого призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), визначено як виробництво підакцизних товарів (продукції).

Отже, виробництво пального, яке здійснюється шляхом змішування залишків пального, підпадає під дію пункту 217.6 статті 217 Кодексу. Відповідно до зазначеного пункту для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, визначеної статтею 232 Кодексу.

Розрахунок зазначених сум акцизного податку здійснюється у Додатку 11 "Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу" до декларації акцизного податку (далі - Додаток 11 до декларації акцизного податку).

Порядок заповнення Додатку 11 до декларації акцизного податку встановлено пунктом 14 розділу V Порядку. Визначена сума акцизного податку переноситься до рядка за кодом операції "В 11.2" розділу В декларації акцизного податку.

При цьому зазначаємо, що до звернення Підприємством не надано будь-яких первинних документів, фіксуючих факти здійснення ним наведеної господарської операції, що унеможливлює надання Підприємству остаточної відповіді.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64109 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно