Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо внесення змін до митної декларації у випадках коригування ціни товару для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (лист ДФС від 16.12.2019 р. N 1916/6/99-00-05-05-01-15/ІПК)

Щодо внесення змін до митної декларації у випадках коригування ціни товару для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (лист ДФС від 16.12.2019 р. N 1916/6/99-00-05-05-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 16.12.2019 р. № 1916/6/99-00-05-05-01-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо внесення змін до митної декларації у випадках коригування ціни товару для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 39.5.4.1 пп. 39.5.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу "витягнутої руки", платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету;

розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до:

максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Підпунктом 39.5.4.2 пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Кодексу встановлено, що самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 Кодексу, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року: на суму перевищення ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки", над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);

на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом "витягнутої руки" (пп. 140.5.1 та 140.5.2 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

За результатами самостійного коригування ціни контрольованої операції збільшується відповідний показник у додатку ТЦ "Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку", який є складовою податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу "витягнутої руки", навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

При цьому, проведення платником податку самостійного коригування податкових зобов’язань з метою трансфертного ціноутворення не передбачає заміну показників у звіті про контрольовані операції, що обраховуються на підставі бухгалтерського обліку платника податку. Відповідно до п. 24 розділу IV Порядку складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. N 8 зі змінами та доповненнями, у графі 20 додатку до Звіту про контрольовані операції розділу "Відомості про контрольовані операції" зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податків.

Відповідно до статті 269 Митного кодексу України за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу органу доходів і зборів відомості, зазначені в митній декларації, можуть бути змінені або митна декларація може бути відкликана. Порядок внесення змін до митних декларацій, їх відкликання та визнання недійсними визначається Положенням про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450.

Отже, що стосується внесення змін в митні декларації, то із зазначеного питання пропонуємо звернутись до Державної митної служби України.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям