Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О зачислении периода пребывания застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в страховой стаж

О зачислении периода пребывания застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в страховой стаж   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.05.2016 р. № 5.2-32-685
   
   Щодо розгляду звернення

   
   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності <...> повідомляє.
   
   До запитання 1.
   
   Відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 23.09.99 р. N 1105 (далі - Закон N 1105) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.
   
   Згідно із пунктом 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням <...> (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 439) (далі - Порядок N 1266) середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (період перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).
   
   Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.
   
   Пунктом 28 Порядку N 1266 визначено: якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.
   
   В свою чергу пунктом 5 Порядку N 1266 передбачено, що у разі коли середня заробітна плата обчислюється відповідно до пункту 28 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини (у разі коли особа працює у режимі неповного робочого дня чи тижня) на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
   
   Отже, у випадку коли застрахована особа протягом 12 місяців, які передували місяцю настання страхового випадку (видачі листка непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами), не мала заробітку з причини перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, середня заробітна плата обчислюється шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).
   
   До запитання 2.
   
   Враховуючи позицію, висловлену Міністерством соціальної політики України в листі від 16.09.2015 р. N 522/18/99-15 та виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 25.08.2015 р. N 5.2-32-1380, положення пункту 28 Порядку N 1266 необхідно застосовувати і у випадках обчислення середньої заробітної плати для розрахунку суми допомоги по вагітності та пологах.
   
   До запитання 3.
   
   Відповідно до частини першої статті 21 Закону N 1105 страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
   
   Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.
   
   Отже, період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а тому у зазначеному вами випадку обмеження розміру допомоги по вагітності та пологах, визначені в абзаці другому частини четвертої статті 19 Закону N 1105, не застосовуються.
   
   
   
   Голова комісії
В. Сітайло

   
   
   
   
   

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61031 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти