Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо поширення вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на заходи державного ринкового нагляду (лист Мінекономрозвітку від 25.03.2016 р. № 3632-06/8587-03)

Щодо поширення вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на заходи державного ринкового нагляду (лист Мінекономрозвітку від 25.03.2016 р. № 3632-06/8587-03)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.03.2016 р. № 3632-06/8587-03

Державній інспекції України з питань захисту прав споживачів

 

Про надання роз'яснень

Мінекономрозвитку розглянуло лист Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - Держспоживінспекція) від 26.02.2016 N 506-8-4/6 щодо поширення вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль) на заходи державного ринкового нагляду та в межах компетенції повідомляє.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом про контроль.

Відповідно до абзаців першого та другого частини першої статті 5 Закону про контроль планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до річних або квартальних планів.

Протягом одного року проведення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання не допускається.

Абзацом шостим частини другої статті 4 Закону про контроль встановлено, що внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 4 Закону про контроль складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Порядок складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 N 902.

Законодавство України, яке регулює відносини у сфері державного ринкового нагляду, складається з Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Згідно з абзацом дев'ятим частини першої статті 1 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" державний ринковий нагляд - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторального плану ринкового нагляду, який охоплює зазначені види продукції та належність їх до певного ступеня ризику. Секторальний план складається з плану здійснення ринкового нагляду та плану здійснення контролю продукції. Відповідно до пункту тринадцятого Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 N 1410, у плані здійснення ринкового нагляду зазначається строк проведення протягом року планових перевірок характеристик продукції за видами.

Таким чином, за наявності затвердженого секторального плану проведення планових перевірок характеристик продукції здійснюється відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері державного ринкового нагляду.

Також зазначаємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

В. Семеніхін

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
42887 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти