Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо обліку методичної літератури (лист Мінфіну від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4538)

Щодо обліку методичної літератури (лист Мінфіну від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4538)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.02.2017 р. № 31-11420-07-10/4538

Щодо обліку методичної літератури

(Витяг)

<...>

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби визначено Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202 (далі - Стандарт 121).

Відповідно до класифікації основних засобів, наведеній у пункті 3 розділу II Стандарту 121, бібліотечні фонди включені до складу інших необоротних матеріальних активів.

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219, облік бібліотечних фондів незалежно від вартості окремих примірників книг ведеться на субрахунку 1112 "Бібліотечні фонди" рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". До бібліотечного фонду належать наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

Довідникова і методична література, яка не відповідає критеріям визнання необоротним активом, відображається в аналітичному обліку з віднесенням витрат на її придбання до витрат того періоду, протягом якого вони були здійснені.

Відповідно до пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. N 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" надавати роз'яснення з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету уповноважено Державну казначейську службу України.

<...>

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
42900 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти