Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (лист Мінфіну від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15486)

Щодо складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (лист Мінфіну від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15486)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2017 р. № 35210-07-10/15486

<...>

Норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 р. N 25), застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):

• для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

- суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва);

- представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

• для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

- суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

- суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

У разі якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки суб'єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, та відповідає ознакам суб'єкта малого підприємництва, якому дозволено складати Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, то таким підприємством складається або Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, або Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за звітний період, у якому це відбулось, а з наступного періоду - Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. N 137, подія після дати балансу - це подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Події після дати балансу відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до пунктів 15 - 19 зазначеного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Водночас повідомляємо, що Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (реєстр. N 4646 від 11.05.2016 р.). Цим законопроектом передбачається, зокрема, викласти статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в новій редакції, норми якої не передбачають зобов'язання підприємств подавати державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Зазначений законопроект включено до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Державний секретар

Є. Капінус

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
55658 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти