Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності (лист Мінфіну від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914)

Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності (лист Мінфіну від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.09.2018 р. № 35210-06-5/24914

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади України

 

Щодо тлумачення міжнародних стандартів фінансової звітності

Згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2000 р. N 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ), або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) МСФЗ - це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності.

Згідно зі статтею 121 Закону для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, зобов’язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за МСФЗ після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за МСФЗ, що визнається такою у порядку, визначеному МСФЗ.

З огляду на те, що МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (м. Лондон, Велика Британія), їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.

Відповідно до пункту 42 Конституції Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності функція з тлумачення застосування МСФЗ покладена на Комітет з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - Комітет).

Згідно з пунктами 5.14 - 5.22 довідника з належних правових процедур Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітету будь-яка окрема особа або організація може за встановленою формою подати пропозиції щодо можливих питань порядку денного на розгляд Комітету. Така пропозиція має охоплювати опис питання, стислий опис поточних бухгалтерських практик із визначенням основних альтернатив та підстави для вирішення питання Комітетом.

Заступник Міністра

С. Верланов

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
54061 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти