Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо відображення в бухгалтерському обліку соціальних виплат (лист Мінфіну від 14.09.2017 р. № 35220-07/10/24609)

Щодо відображення в бухгалтерському обліку соціальних виплат (лист Мінфіну від 14.09.2017 р. № 35220-07/10/24609)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2017 р. № 35220-07/10/24609

Щодо відображення в бухгалтерському обліку соціальних виплат

Міністерство фінансів України <...> щодо відображення в бухгалтерського обліку соціальних виплат в межах компетенції повідомляє.

Згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629:

обмінна операція - це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти послуги (роботи), інші активи або погашення зобов'язань;

необмінна операція - це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов.

Класифікація витрат суб'єктів державного сектору наведена в розділі II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568 (далі - Стандарт 135).

Відповідно до вимог підпункту 3.1 пункту 3 розділу III Стандарту 135 витрати за обмінними операціями, пов'язані із виконанням суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, що покриваються за рахунок бюджетних асигнувань, визнаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання.

Пунктом 4 розділу III Стандарту 135 визначено, що витрати за необмінними операціями визнаються одночасно з вибуттям активів (коштів, товарів, робіт, послуг), що призводить до зменшення майбутніх економічних вигід та/або потенціалу корисності, пов'язаних з використанням цього активу, та за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Перелік рахунків і субрахунків для узагальнення у бухгалтерському обліку інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору визначає План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. N 1203.

Таким чином, інформація про витрати формується в бухгалтерському обліку відповідно до критеріїв їх визнання, ознак і характеристик, а також мети отримання і витрачання установою коштів та відображається на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11, суб'єкт державного сектору самостійно на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з активами та зобов'язаннями розпорядника бюджетних коштів здійснюється відповідно до Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219 (далі - Типова кореспонденція).

Відповідно до Типової кореспонденції суб'єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена цією Типовою кореспонденцією, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Водночас повідомляємо, що листи Міністерства фінансів України мають інформаційно-роз'яснювальний характер і не встановлюють норм права.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
65393 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно