Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо відображення в бухгалтерському обліку інформації про створення державних матеріальних резервів (лист Мінфіну від 07.10.2017 р. № 35220-03-2/34052)

Щодо відображення в бухгалтерському обліку інформації про створення державних матеріальних резервів (лист Мінфіну від 07.10.2017 р. № 35220-03-2/34052)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.10.2017 р. № 35220-03-2/34052

Міністерство фінансів України розглянуло звернення щодо відображення в бухгалтерському обліку інформації про створення державних матеріальних резервів та повідомляє таке.

Відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" державний резерв є особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для використання з метою і в порядку, передбачених цим Законом. У складі державного резерву створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно підтримуваний обсяг їх зберігання). До складу державного резерву входять мобілізаційний резерв, запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для забезпечення стратегічних потреб держави, запаси матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, передбачених законодавством.

Згідно з пунктом 2 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, для цілей бухгалтерського обліку запаси включають, зокрема, активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219, рахунок 54 "Цільове фінансування" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (утому числі житла (приміщень), інших об'єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.

Операції з оприбуткування та списання запасів відображаються в бухгалтерському обліку суб'єктів державного сектору відповідно до глави 3 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. N 1219 (далі - Типова кореспонденція).

Крім того, відповідно до Типової кореспонденції суб'єкти державного сектору у разі потреби можуть застосовувати кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденцією, зі збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі, яка визначається у розпорядчому документі про облікову політику.

Керуючись Рекомендаціями зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації, наданими листом Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 31-11420-06-5/37851, інформацію про витрати, які здійснюються за кодом економічної класифікації видатків бюджету 3150 "Створення державних запасів і резервів", відображають на субрахунку 5411 "Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів".

З повагою

 

Міністр

О. Данилюк

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
55510 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти