Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О выплате работникам государственных и коммунальных клубных учреждений, парков культуры и отдыха, других культурно-образовательных центров доплаты за выслугу лет, помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов

О выплате работникам государственных и коммунальных клубных учреждений, парков культуры и отдыха, других культурно-образовательных центров доплаты за выслугу лет, помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.02.2016 р. № 112/13/84-16
   
   Щодо виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

   
   Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та повідомляє.
   
   Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру", яка набрала чинності з 1 січня 2013 року, працівники у сфері культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань" (далі - постанова № 1026), крім права на виплату допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджено порядок виплати доплати за вислугу років і перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які матимуть право на виплату такої доплати.
   
   Доплата за вислугу років виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, а також з інших джерел, не заборонених законодавством згідно з пунктом 3 постанови № 1026.
   
   Відповідно до пункту 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок), основним плановим фінансовим документом бюджетної установи є кошторис.
   
   Кошторис має такі складові частини:
   
   - загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків бюджету на виконання бюджетною установою основних функцій;
   
   - спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією видатків бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій.
   
   Відповідно до пункту 43 Порядку розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами.
   
   Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що виплата доплати за вислугу років має здійснюватися в першу чергу за рахунок коштів спеціального фонду, а за відсутності або недостатності коштів спецфонду і за наявності економії фонду оплати праці - за рахунок загального фонду бюджету.
   
   Звертаємо увагу, що постанова № 1026 набирає чинності з 1 січня 2016 року.
   
   Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони мають інформаційний та необов'язковий характер.
   
   
   Директор Департаменту
О. Товстенко

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления