Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про реєстрацію Галузевої угоди (лист Мінсоцполітики від 15.12.2016 р. № 21003/0/2-16/27)

Про реєстрацію Галузевої угоди (лист Мінсоцполітики від 15.12.2016 р. № 21003/0/2-16/27)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.12.2016 р. № 21003/0/2-16/27

Про реєстрацію Галузевої угоди

Міністерству освіти і науки України
Центральному комітету профспілки працівників освіти і науки України

 

Повідомляємо, що Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки зареєстровано Мінсоцполітики 15 грудня 2016 року за N 31.

При цьому відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 N 115 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" (далі - Порядок) рекомендуємо.

Доповнити Галузеву угоду положеннями щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до статті 18 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".

Доповнити Галузеву угоду положеннями щодо вжиття заходів з метою запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації працівника з такими захворюваннями.

Пункт 1.2 привести у відповідність до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди", згідно з якою положення галузевої угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 2 ратифікованої Україною Конвенції МОП N 154 1981 року "Про сприяння колективним переговорам" термін "колективні переговори" означає всі переговори, що проводяться між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників - з другого, з метою визначення умов праці й зайнятості; та (або) регулювання відносин між роботодавцями й працівниками; та/або регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи організаціями працівників.

Пропонуємо у розділі 4 "Зайнятість" передбачити домовленість сторін щодо умов:

запровадження суб'єктами господарювання програм та стандартів соціальної відповідальності бізнесу, створення галузевих та корпоративних фондів професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників з дотриманням положень Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання";

визначення обсягів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та кваліфікованих робітників у навчальних закладах та безпосередньо у роботодавця та обсягів коштів на цю мету відповідно до потреб галузі, регіону, підприємства; запровадження дуальної форми підготовки у співпраці з навчальними закладами;

відновлення наставництва, удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання;

проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

Пункт 6.3.10 доопрацювати з урахуванням Розділу III Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" з метою недопущення дискримінації по відношенню до працюючих працівників, які не брали участі у страйку, а також з урахуванням норм законодавства з оплати праці в бюджетній сфері.

Пункти 6.3.24 та 10.2.3 доопрацювати з урахуванням норм законодавства з оплати праці в бюджетній сфері, а також підстав звільнення (п. 6.3.24).

Абзац третій пункту 7.2.3 галузевої угоди та додаток 2 "Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата" вилучити, оскільки це суперечить вимогам статті 100 Кодексу законів про працю України. Згідно з цією статтею на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

Пункти 8.2.3 та 8.2.9 пропонуємо виключити виходячи з наступного.

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" виключно цим Законом визначаються принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних виплат, пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на призначення пенсії за віком.

Відповідно до пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (підпункт 1 абзацу другого та абзац перший) до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди пенсії за вислугу років призначаються за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в разі досягнення пенсійного віку та наявності страхового стажу, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Пунктом "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" врегульовано право на пенсію за вислугу років працівникам освіти (наявність стажу за спеціальністю 30 років та досягнення пенсійного віку 55 років).

У пункті 8.1.18 привести код економічної класифікації у відповідність до наказу Мінфіну від 12.03.2012 N 333.

Назви професій і посад, зазначені у додатках, необхідно привести у відповідність до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі - Класифікатор професій), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 N 327.

Так, у додатку 1 професійну назву робіт "Завідувач випробувальними полями" (поз. 4) замінити на "Завідувач поля дослідного" (код 4131), "Виробник робіт" (поз. 7) замінити на "Виконавець робіт" код (1223.2), "Ветлікар" (поз. 7) замінити на "Лікар ветеринарної медицини" (код 2223.2), "Ветфельдшер" (поз. 7) замінити на "Фельдшер ветеринарної медицини" (код 3227), "Секретар-стенографістка" (поз. 13) замінити на "Секретар-стенографіст" (код 4115), "Стенографістка" (поз. 11) замінити на "Стенографіст" (код 4111).

Необхідно визначитись із назвами професій "Головний арбітр" (поз. 5), "Проектувальник" (поз. 6, 7), "Електронщик" (поз. 6), "Електронник" (поз. 7), "Машиністка" (поз. 11), "Нормувальник" (поз. 13) та "Дендролог" (поз. 17), оскільки зазначені професійні назви робіт не містяться у Класифікаторі. Натомість Класифікатор професій містить такі назви робіт як "Інженер-проектувальник" (код 2142.2), "Інженер-електронік" (код 2144.2), "Друкарка" (код 4111) та "Технік з нормування праці" (код 3119).

Крім цього, Класифікатором професій не передбачено утворення розширених назв посад (об'єднання двох назв посад) через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім тих, що передбачено у Класифікаторі професій (наприклад, "Інженер-конструктор", "Шеф-редактор", "Економіст-статистик" тощо).

Створення назви професії шляхом об'єднання двох назв професій є порушенням порядку, встановленого Класифікатором професій.

Таким чином, необхідно визначитись з наступними назвами посад: "Статист-дослідник" (поз. 7) (у Класифікаторі професій містяться окремі назви посад "Статистик" (код 4122) та "Інженер-дослідник" (код 2149.2), "Касир-інкасатор" (поз. 11) (у Класифікаторі - "Касир" (код 4211) та "Інкасатор" (код 4212), "Агент-експедитор" (поз. 13) (у Класифікаторі - "Агент" (код 3415) та "Експедитор" (код 3422).

У Класифікаторі професій міститься назва посади "Технолог" (код 3119), яка належать до професійної групи "Фахівці". Для цієї групи визначено вимоги базової або неповної вищої освіти з освітньо- кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого спеціаліста та передбачено кваліфікаційні категорії: I категорія, II категорія, без категорії.

Отже у позиції 6 Додатка 1 до посади "Технолог" не може застосовуватись категорія "Провідний".

Слід зазначити, що Змінами N 3 до Класифікатора професій, затвердженими наказом Мінекономрозвитку від 02.09.2015 N 1084, скасовано назви посад "Начальник штабу цивільного захисту" та "Начальник штабу цивільної оборони". (До відома: зазначеними Змінами назву посади "Фахівець з цивільної оборони" змінено на "Фахівець з питань цивільного захисту" зі збереженням коду 2149.2).

Враховуючи викладене, слід визначитись з назвами посад "Керівники штабів цивільної оборони" (поз. 2).

Одночасно звертаємо увагу, що відповідно до:

- частини десятої статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди" сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах масової інформації;

- пункту 9 Порядку копіювання та опублікування тексту угоди, змін і доповнень до неї здійснюються лише разом із написом про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Додаток: на 80 арк. у 2 прим.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. Іванкевич

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться