Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визначення назв посад та деяких питань оплати праці в ОМС (лист Мінсоцполітики від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284)

Щодо визначення назв посад та деяких питань оплати праці в ОМС (лист Мінсоцполітики від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.08.2017 р. № 2084/0/101-17/284

Щодо визначення назв посад та деяких питань оплати праці в ОМС

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і в межах компетенції повідомляється.

1. Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - Закон України) визначено загальні засади діяльності та статус посад в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 3 зазначеного Закону України посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У статті 14 Закону України визначена класифікація посад в органах місцевого самоврядування, зокрема, посади спеціалістів віднесено до п'ятої, шостої та сьомої категорій відповідно до рівня органів місцевого самоврядування.

Водночас, у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327 (зі змінами) (далі - Класифікатор), містяться професійні назви роботи "Спеціаліст державної служби", "Спеціаліст-бухгалтер", "Спеціаліст-юрисконсульт" з кодом 2419.3, які належать до професійного угрупування "Професіонали державної служби".

Наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. N 406 затверджено типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад спеціалістів (головного, провідного, I категорії, II категорії, спеціаліста без категорії) місцевого самоврядування, які виконують роботу, пов'язану з одним з напрямів роботи виконавчого комітету.

Відповідно до примітки 2 Додатка В до Класифікатора назви посад спеціалістів можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності.

Таким чином, у штатних розписах органів місцевого самоврядування та трудових книжках працівників посади виписуються як "Спеціаліст із земельних питань", "Спеціаліст з питань роботи з молоддю, фізичної культури та спорту" тощо.

Спеціалістам органів місцевого самоврядування можуть бути присвоєні кваліфікаційні категорії (головний, провідний, I та II категорії) відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування.

2. У Класифікатор вміщено назву посади "Начальник відділу" з кодом 1229.3, яка належить до професійного угрупування "Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування".

Відповідно до примітки 2 Додатка В до Класифікатора зазначена назва посади може бути розширена за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, зокрема "Начальник відділу державної реєстрації", або "Начальник відділу з питань державної реєстрації", або "Начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" тощо.

Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців"), затвердженому наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. N 336, передбачено, що конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями працівників усіх категорій, які розробляються та затверджуються роботодавцями на основі типової кваліфікаційної характеристики з урахуванням конкретних завдань та обов'язків, функцій, прав, відповідальності працівників цих груп та особливостей штатного розпису підприємства, установи, організації.

Кваліфікаційні характеристики посад керівників структурних підрозділів місцевого самоврядування вміщено до Випуску "Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування", затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. N 406.

Ураховуючи вищезазначене, у разі створення в органах місцевого самоврядування відділу державної реєстрації його має очолювати начальник відділу. В посадовій інструкції посади начальника відділу визначаються основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених функцій, серед яких не тільки функції керівництва діяльністю відділу, а також виконання обов'язків державного реєстратора з відповідними повноваженнями та наявністю персональної печатки і доступу до держреєстрів.

3. Частиною першою статті 83 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" визначено, що сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, виконує обов'язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об'єднаної територіальної громади поточного скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (далі - постанова N 268).

Кабінетом Міністрів України від 24.05.2017 р. прийнято постанову N 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", якою внесено зміни в умови оплати праці працівників та підвищено розміри посадових окладів працівникам органів місцевого самоврядування.

Посадові оклади старост визначаються згідно з додатком 50 до постанови N 268.

Посадові оклади сільських і селищних голів визначаються згідно з додатком 54 до постанови N 268.

Отже, у разі якщо сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об'єднаної територіальної громади, виконує обов'язки старости, умови оплати праці йому визначаються згідно з додатком 54 до постанови N 268.

4. Оскільки відповідно до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 500, основним завданням НАДС є участь у формуванні державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, для отримання відповіді на питання щодо процедури призначення на посади в органах місцевого самоврядування пропонується звернутися НАДС.

 

Директор Департаменту

О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям