Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо встановлення окладів (лист Мінсоцполітики від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282)

Щодо встановлення окладів (лист Мінсоцполітики від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282)

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.03.2017 р. № 741/0/101-17/282

<...> Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оплату праці" та ст. 97 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) госпрозрахункові підприємства самостійно встановлюють у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (територіальними) угодами, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на підприємствах незалежно від форми власності та господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір (ст. 11 КЗпП).

Згідно зі ст. 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається відповідно до чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов'язань. Колективним договором установлюються форми, системи, розміри заробітної плати, в тому числі міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів) установлюються в колективному договорі або іншому локальному документі підприємства залежно від складності робіт, організаційно-правового рівня посади, функцій, що виконує підрозділ, у якому працює той чи інший працівник, та інших умов праці. При цьому міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення можуть установлюватись у певному діапазоні ("вилці") ставок (окладів). При застосуванні діапазонів ("вилок") окладів проводиться атестація працівника, за результатами якої встановлюється оклад у межах діапазону за посадою, яку він займає.

Схема посадових окладів - це повний перелік посад, необхідних для нормального функціонування підприємства, для кожної із яких визначено розмір посадового окладу. У схемі передбачено два розміри посадових окладів - мінімальний і максимальний. Така "вилка" посадових окладів дає змогу диференціювати рівні оплати праці працівників, які виконують однакову роботу з різними результатами, сприяє підвищенню їхньої кваліфікації, відповідальному ставленню до виконання своїх обов'язків.

Фактичний оклад конкретного спеціаліста встановлюється (в межах "вилки") з урахуванням ситуації на ринку праці, особистих якостей і заслуг працівника, його завантаженості та напруженості праці, що не є порушенням трудового законодавства.

Тобто при застосуванні діапазонів ("вилок") окладів провадиться атестація працівника і за результатами атестації встановлюється оклад в межах діапазону по посаді, на якій працівник працює.

В штатному розписі встановлюється фіксований розмір посадового окладу (тарифної ставки).

 

Директор Департаменту

О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям