Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо надання інформації про відкриті державні реєстри (лист Мін’юсту від 25.01.2017 р. № 2880/1060-0-26-17/8)

Щодо надання інформації про відкриті державні реєстри (лист Мін’юсту від 25.01.2017 р. № 2880/1060-0-26-17/8)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.01.2017 р. № 2880/1060-0-26-17/8

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України

 

Міністерством юстиції розглянуто лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 січня 2017 року N 3302-06/1490-03 щодо надання інформації про відкриті державні реєстри та повідомляється.

Щодо відкриття відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.

Всі відомості, які містяться у Державному реєстрі прав, є відкритими та загальнодоступними як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом права.

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом (частина перша статті 32 Закону).

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об'єктом нерухомого майна та суб'єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи (посилання https://kap.minjust.gov.ua/) або в паперовій формі державним реєстратором.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства (частина друга статті 32 Закону).

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1127.

Частиною третьою статті 32 Закону встановлено, що для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Умови, підстави для безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, адвокатів та нотаріусів (далі - користувачів) до Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначає Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року N 1127 (далі - Порядок).

Доступ користувачів до Державного реєстру прав надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього Реєстру (пункт 2 Порядку).

Абзацом першим пункту 6 Порядку визначено, що інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зазначаємо, що частиною першою статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про реєстрацію) встановлено, що відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Способи отримання відомостей, що містяться в ЄДР, визначені частиною другою статті 11 Закону про реєстрацію.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 11 Закону про реєстрацію відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів до відомостей з ЄДР, які є актуальні на момент запиту (у тому числі про відокремлені підрозділи юридичної особи), - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про реєстрацію державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з ЄДР з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року N 784/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 427/28557 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 6 розділу I Порядку доступ державних органів до відомостей ЄДР за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів надається технічним адміністратором ЄДР на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, що відповідно до закону має право на отримання інформації шляхом генерування особистого логіна та пароля такому користувачу. Доступ до відомостей з ЄДР надається користувачам з метою їх перегляду, копіювання та друку.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

На офіційному сайті Міністерства юстиції функціонує кабінет електронних сервісів, на якому можна в режимі он-лайн отримати відомості, зокрема, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про суб'єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства.

Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також порядок надання відомостей з нього встановлено наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року N 3018/5 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство", зареєстрований у Міністерстві юстиції 19 вересня 2011 року за N 1106/19844.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

На сьогодні Міністерство юстиції з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 171 продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр).

Крім того, слід зазначити, що у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних" від 09 квітня 2015 року N 319-VIII Міністерство юстиції з 13 липня 2015 року запустило оновлений Реєстр, усі дані якого, крім персональних, є повністю відкритими.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

Враховуючи викладене, на сьогодні забезпечено відкритий доступ до реєстрів Міністерства юстиції та надання відповідних електронних сервісів.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям