Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо надання роз’яснення деяких норм законодавства (Лист МЮУ від 27.12.2016 р. N 46630/20597-0-26-16/7.3)

Щодо надання роз’яснення деяких норм законодавства (Лист МЮУ від 27.12.2016 р. N 46630/20597-0-26-16/7.3)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.12.2016 р. N 46630/20597-0-26-16/7.3

Державній фіскальній службі України

 

 

Міністерство юстиції розглянуло ваш лист від 28 листопада 2016 року N 20446/5/99-99-15-02-01-16 щодо надання роз’яснення деяких норм законодавства та в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, Міністерство юстиції України (далі - Мін’юст) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, у сфері виконання кримінальних покарань та пробації; забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації.

Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються (підпункт 32 пункту 4 вказаного Положення).

Надання правової оцінки діям та рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування не належить до компетенції Мін’юсту, визначеної вказаним Положенням.

Разом з тим Податковий кодекс України (далі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 Кодексу).

Неприбуткові підприємства, установи та організації - це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу (підпункт 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Відповідно до підпунктів 133.4.1, 133.4.2, 133.4.5, 133.4.6 пункту 133.4 статті 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року N 440 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру" неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року N 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, а для житлово-будівельних кооперативів також відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані привести до 01 січня 2017 року свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які до 01 січня 2017 року не привели свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 01 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.

Також повідомляємо, що Верховною Радою України 21 грудня 2016 року прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)" (законопроект реєстр. N 5368 від 07 листопада 2016 року).

Згідно з підпунктом 2 пункту 134 розділу І вказаного Закону вносяться зміни до пункту 35 підрозділу 4 розділу "Перехідні положення" Кодексу, якими передбачено продовжити до 01 липня 2017 рокузобов’язання щодо приведення у відповідність із нормами Кодексу установчих документів неприбуткових підприємств, установ та організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу, після 01 липня 2017 рокувиключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Разом з тим щодо архівної документації повідомляємо таке.

У період наявності у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі – Порядок), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року N 1243, норми щодо виконання вимог Закону України "Про страховий фонд документації України" (до викладення Порядку у новій редакції постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 534) до страхового фонду документації України закладалась проектна (робоча) та виконавча документація на об’єкти будівництва, у тому числі по АР Крим, м. Севастополь, Донецькій та Луганській областях. За умови визначення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України типу виконавчого документа на об’єкт будівництва, який підтверджує факт спорудження будинку житлово-будівельним кооперативом, такі документи, за умови їх закладення власниками до страхового фонду документації, можуть бути відновлені відповідно до вимог Закону України "Про страховий фонд документації України" та ДСТУ 33.401-2002 "СФД. Порядок забезпечення користувачів документами страхового фонду" (детальніше на веб-порталі Укрдержархіву http://sfd.archives.gov.ua/using.html).

Також інформуємо, що відповідно до статті 1547 Переліку типових документів, що, створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням, строків зберігання документації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17 квітня 2012 року за N 571/20884, документи (акти, рішення, доповідні записки, довідки) про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що споруджуються за рахунок державного бюджету, можуть зберігатися в державних архівах областей та Державному архіві м. Києва.

Водночас повідомляємо, що документи, що зберігалися у Державному архіві Автономної Республіки Крим, державних архівах Донецької, Луганської областей та Державному архіві м. Севастополя, залишилися на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Крім того, зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться