Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо надання щорічних відпусток державним службовцям (лист Мінюсту від 10.08.2016 р. № 5805/7.2/33-16)

Щодо надання щорічних відпусток державним службовцям (лист Мінюсту від 10.08.2016 р. № 5805/7.2/33-16)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.08.2016 р. № 5805/7.2/33-16

Щодо надання щорічних відпусток державним службовцям

Міністерство юстиції <...> розглянуло лист <...> щодо надання роз'яснення стосовно практичного застосування положень Закону України "Про державну службу" в частині надання щорічних відпусток державним службовцям та постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року N 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" і повідомляє, що розгляд та вирішення порушеного питання не належить до компетенції Мін'юсту України, яке діє відповідно до Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року N 228.

Відповідно до підпункту 32 пункту 4 вказаного Положення Міністерство юстиції України надає роз'яснення з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою, є Національне агентство України з питань державної служби, яке відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України, надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби (пункт 1, підпункти 1, 8 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року N 500).

Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері праці, трудових відносин, є Міністерство соціальної політики, яке відповідно до покладених на нього завдань надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції (абзац перший пункту 1, підпункт 103 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423).

Разом з тим у порядку інформування зазначаємо таке.

Законом України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" (далі - Закон N 889-VIII) встановлено нові правові і організаційні засади державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності.

Частиною першою статті 58 Закону N 889-VIII визначено, що за кожний рік державної служби після досягнення п'ятирічного стажу державної служби державному службовцю надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток визначається Кабінетом Міністрів України (далі - Порядок) (постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 року N 270).

Пунктами 1 та 2 Порядку передбачено, що цей Порядок визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток державним службовцям.

Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п'ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року стажу державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

Пунктом 12 Порядку передбачено, що державному службовцю, який відповідно до статті 35 Закону України від 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу" за стаж державної служби: 12 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 9 календарних днів, додатковий день надається після наступних двох років державної служби; 13 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 11 календарних днів, додатковий день надається після наступних трьох років державної служби; 14 років набув право на отримання додаткової відпустки тривалістю 13 календарних днів, додатковий день надається після наступних чотирьох років державної служби.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 9 розділу XI Закону N 889-VIII за державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону України 16 грудня 1993 року N 3723-XII "Про державну службу" набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 58 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом.

Також інформуємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям