Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про надання роз'яснення щодо здійснення оплати за включення відомостей про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків (лист НБУ від 24.10.2017 р. № 27-0006/72325)

Про надання роз'яснення щодо здійснення оплати за включення відомостей про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків (лист НБУ від 24.10.2017 р. № 27-0006/72325)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.10.2017 р. № 27-0006/72325

Департамент ліцензування

Банкам України

 

Про надання роз'яснення щодо здійснення оплати за включення відомостей про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків

У зв'язку із численними запитами банків, з огляду на набрання чинності 16.06.2017 постановою Правління Національного банку України від 15.06.2017 N 531, Національний банк України надає роз'яснення щодо здійснення оплати за послуги щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку до Державного реєстру банків.

____________
1 Постанова Правління Національного банку України від 15.06.2017 N 53 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Згідно з вимогами глави 4 Розділу VII Положення про реєстрацію2 банк у разі внесення змін до документів та інформації, які надавалися при відкритті відокремленого підрозділу, зобов'язаний у двотижневий строк після їх затвердження подати до Національного банку України повідомлення про зміни реквізитів за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, з обов'язковим зазначенням відомостей у тих рядках, у яких були зміни.

____________
2 Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306 (далі - Положення про реєстрацію).

Національний банк України здійснює внесення до Державного реєстру банків відповідних записів щодо змін відомостей про відокремлені підрозділи. Такими змінами уважаються:

зміни до положення про відокремлені підрозділи, зокрема, щодо зміни найменування, місцезнаходження, підпорядкованості, переліку видів діяльності, що виконуватимуться цими підрозділами;

стану відокремленого підрозділу;

зміни внутрішньобанківського реєстраційного коду, керівника, контактних номерів телефонів та/або факсів відокремленого підрозділу.

Згідно з пунктом 9 глави 1 розділу I Положення про реєстрацію заявники зобов'язані сплатити Національному банку України за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, та подати копії платіжних документів про внесення плати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку України відповідного пакета документів. Перелік послуг, за які стягується плата, та відповідні тарифи встановлюються Національним банком України.

З 16.06.2017 набули чинності зміни до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України3, згідно з якими було затверджено новий тариф на послугу: "Включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) (крім змін, пов'язаних із зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за виключенням повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану систему "БАНК-ІНФО")".

____________
3 Постанова Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України".

Тобто, сама назва послуги передбачає здійснення банками оплати за включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про їх відокремлені підрозділи.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, здійснення банками сплати за послуги виключення з Державного реєстру банків відомостей про відокремлені підрозділи чинними Тарифами на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, не передбачено.

Отже, при поданні банками до Національного банку України інформації про припинення діяльності та звільнення керівника відокремленого підрозділу, виключення зазначеної інформації з Державного реєстру банків здійснюється на безоплатній основі.

При внесенні запису до Державного реєстру банків щодо зміни стану відокремленого підрозділу, зокрема "тимчасове призупинення / відновлення діяльності", сплата здійснюється при поданні банком до Національного банку України інформації про відновлення діяльності відокремленого підрозділу, тобто одноразово.

У разі подання відомостей про зміну керівника відокремленого підрозділу банку, в тому числі при призначенні особи тимчасово виконуючим обов'язки керівника такого підрозділу, оплата повинна здійснюватися згідно з вимогами Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України.

У подальшому, при призначенні зазначеної особи на посаду керівника відокремленого підрозділу банку на постійній основі, тобто при зміні назви посади без зміни прізвища, імені та по батькові керівника відокремленого підрозділу банку, оплата не здійснюється.

В. о. директора
Департаменту ліцензування

С. С. Савчук

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям