Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • О недопущении нарушений законных прав клиентов банковских учреждений

О недопущении нарушений законных прав клиентов банковских учреждений   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.04.2014 р. N 19-012/13603

   
   Генеральний департамент грошово-кредитної політики    
   
Керівникам банків України Національного банку України
   Асоціації українських банків
   Українському кредитно-банківському союзу
   Незалежній асоціації банків України

   Інформуємо, що на "Лінію довіри" Національного банку України останнім часом надходять звернення громадян стосовно неналежного виконання банками вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань, які регулюють відносини з приводу депозитних операцій банків.
   
   Зокрема, мають місце випадки необґрунтованої відмови окремих банків видавати клієнтам кошти з банківських рахунків (у т.ч. - в іноземній валюті) з посиланням на буцімто заборону Національного банку України на вчинення таких дій.
   
   З цього приводу вважаємо за доцільне вкотре звернути увагу на те, що Національний банк України не запроваджував жодних обмежень на отримання клієнтами - фізичними особами коштів із своїх рахунків в національній грошовій одиниці.
   
   Що стосується вкладів в іноземній валюті, нормативно-правовими актами Національного банку України були запроваджені тимчасові регулятивні норми, що регулюють видачу вкладів з рахунків в іноземній валюті.
   
   Ці норми стосуються виключно:
   
   випадків дострокового розірвання депозитних угод в іноземній валюті та дострокового погашення ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті - в цьому разі банкам надано право повертати клієнтам кошти в національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції;
   
   випадків запиту клієнтів на отримання великих сум готівки в іноземній валюті - банки зобов'язані здійснювати видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати банків у межах до 15000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України.
   
   Зазначені регуляторні норми запроваджені тимчасово (до 01 травня 2014 року) і мають на меті забезпечити ритмічне задоволення потреб клієнтів в готівковій іноземній валюті в умовах об'єктивних технічних складнощів із підкріпленням кас банків іноземною готівкою в умовах напруженої ситуації в країні.
   
   Натомість банки не мають жодних підстав відмовляти клієнтам у:
   
   виплаті коштів з їх рахунків в межах зазначених регуляторних норм;
   
   здійсненні переказу коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам, в повному обсязі відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання.
   
   З метою сприяння банкам у вчасному виконанні ними законних вимог клієнтів в умовах підвищеного попиту населення на готівкові кошти Національний банк України значно розширив інструментарій підтримки ліквідності та збільшив обсяги відповідних операцій.
   
   Національний банк України готовий і надалі підтримувати ліквідність банків в обсягах, необхідних для вчасного виконання їх зобов'язань перед клієнтами.
   
   З урахуванням викладеного, вимагаємо від керівників банків забезпечити неухильне виконання нормативно-правових актів Національного банку України та недопущення порушень законних прав клієнтів банківських установ.
   
   Національний банк України ретельно перевірятиме інформацію, викладену в зверненнях громадян на "Лінію довіри", і у разі підтвердження фактів порушення банками вимог чинного законодавства до них будуть застосовані відповідні заходи впливу.
   
    Голова
   
С. І. Кубів

Теги
Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться