Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про дотримання вимог законодавства України (лист НБУ від 04.08.2021 р. № 57-0010/71386)

Про дотримання вимог законодавства України (лист НБУ від 04.08.2021 р. № 57-0010/71386)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.08.2021 р. № 57-0010/71386

Про дотримання вимог законодавства України

Шановні колеги!

До Національного банку України останнім часом почастішали звернення від приватних виконавців щодо недотримання банками положень глави 9 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22 (далі - Інструкція) в частині доставляння постанови про арешт коштів. У зв'язку з цим, Національний банк України зазначає таке.

I. Щодо питання приймання до виконання документів про арешт / зняття арешту з коштів, оформлених на паперових носіях.

Порядок приймання банками до виконання документів про арешт коштів регулює пункт 9.1 глави 9 Інструкції.

Згідно з абзацом третім вищеназваного пункту Інструкції банк приймає до виконання документ про арешт коштів, який доставлено до банку самостійно державним/приватним виконавцем (представником/повіреним, помічником приватного виконавця), слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, контролюючого органу або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є державний/приватний виконавець (далі - виконавець), суд, слідчий суддя, прокурор, контролюючий орган.

З метою унеможливлення випадків доставляння до банків документів про арешт / зняття арешту з коштів особами, які не мають повноважень на такі дії, постановою Правління Національного банку України від 28.01.2021 N 10 затверджено зміни до абзацу третього пункту 9.1 та абзацу першого пункту 9.11 глави 9 Інструкції, згідно з якими банк установлює повноваження особи, яка самостійно доставила документ про арешт / зняття арешту з коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Зауважуємо, що глава 9 Інструкції містить вичерпний перелік способів доставляння документів про арешт / зняття арешту з коштів, оформлених на паперових носіях, серед яких спосіб доставляння таких документів через скриньку кореспонденції для банку відсутній.

Ураховуючи норму частини другої статті 56 Закону України "Про Національний банк України", згідно з якою Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, просимо забезпечити дотримання положень глави 9 Інструкції під час прийняття до виконання документів про арешт / зняття арешту з коштів, оформлених на паперових носіях.

II. Щодо надсилання постанов про арешт / зняття арешту з коштів у формі електронних документів

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України "Про виконавче провадження" (далі - Закон) документи виконавчого провадження державним органам, органам місцевого самоврядування, банкам, іншим фінансовим установам, підприємствам, установам, організаціям, посадовим чи службовим особам можуть надсилатися у формі електронних документів.

Згідно з абзацом четвертим пункту 9.1 та абзацом другим пункту 9.11 глави 9 Інструкції банк також приймає до виконання постанову про арешт коштів / зняття арешту з коштів, надіслану виконавцем у формі електронного документа, з дотриманням вимог законодавства України з питань електронного документообігу, електронних довірчих послуг, захисту інформації.

Отже, у банків є альтернативний паперовому документообігу спосіб приймання документів виконавців, який в свою чергу дозволяє забезпечити захист працівників банку в період коронавірусної інфекції COVID-19.

Питання надсилання виконавцем постанови про арешт коштів / зняття арешту з коштів у формі електронного документа регулює Порядок автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2019 N 1203/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2019 за N 399/33370 (зі змінами).

Принагідно повідомляємо, що проєкт Закону України "Про примусове виконання рішень" (реєстраційний N 5660), який прийнятий Верховною Радою України за основу1, містить норму, згідно з якою підключення та участь банків до (в) інформаційної (ій) взаємодії виконавців та банків є обов'язковою (стаття 99 законопроєкту).

____________
1 Постанова Верховної Ради України від 14 липня 2021 року N 1640-IX

З повагою

Заступник Голови

Олексій ШАБАН

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям