Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про готівку дрібних номіналів (лист НБУ від 19.07.2021 р. № 50-0006/65127)

Про готівку дрібних номіналів (лист НБУ від 19.07.2021 р. № 50-0006/65127)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.07.2021 р. № 50-0006/65127

Про готівку дрібних номіналів

Національний банк України (далі - Національний банк) на підставі скарг/звернень громадян та суб'єктів господарювання (заклади торгівлі), щодо неприймання від фізичних та юридичних осіб дрібних номіналів банкнот і монет та незабезпечення банками потреб клієнтів готівкою, неодноразово в своїх листах до банків наголошував про необхідність дотримання вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні1 (далі - Інструкція N 103).

____________
1 затвердженої постановою Правління Національного банку від 25 вересня 2018 року N 103 (із змінами)

Відповідно до вимог статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" клієнтом банку є будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.

Згідно із пунктом 11 розділу I Інструкції N 103 банк (філія, відділення) зобов'язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час), зокрема, здійснювати на вимогу фізичних та юридичних осіб обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів.

Пунктом 13 розділу I Інструкції N 103 визначено, що банк (філія, відділення) під час здійснення касових операцій має забезпечувати:

обов'язкове приймання на вимогу клієнта придатних до обігу банкнот і монет, не придатних до обігу та таких, що вилучаються з обігу Національним банком, крім операцій, відмова від проведення/зупинення яких вимагається законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності - придбання її в уповноважених банках, інших банках, отримання підкріплення готівкою в Національному банку з дотриманням вимог Інструкції N 103.

Пунктом 14 розділу I Інструкції N 103, визначено, що банк (філія, відділення) зобов'язаний за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які виникають та/або пов'язані з касовими операціями, включаючи здійснені через платіжні пристрої, а також пов'язані із застосуванням електронного документообігу та використанням електронного підпису.

З 01 вересня 2020 року постановою Правління Національного банку від 19 серпня 2020 року N 120 "Про внесення змін до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування" зменшено плату за отримання розмінних монет банками та інкасаторськими компаніями.

З початку введення в обіг Національним банком обігових монет нових зразків їх число в обігу постійно зростає, доповнюючи наявні банкноти відповідних номіналів і станом на 01 липня 2021 року їх кількість в обігу збільшилась за номіналом 1 гривня - на 149 млн штук, 2 гривні - на 233 млн штук, 5 гривень - на 10 млн штук, 10 гривень - на 5 млн штук. Крім того, продовжується поповнення готівкового обігу розмінними монетами 10 і 50 копійок.

Для отримання підкріплення готівкою в Національному банку банк надає відповідну заявку та завчасно перераховує зі свого кореспондентського рахунку безготівкові кошти для отримання готівки (пункти 31 та 33 розділу II Інструкції N 103). Національний банк задовольняє заявки банків обіговими монетами та банкнотами в межах наявних їх залишків.

Перелік підрозділів уповноважених банків зазначено на офіційному Інтернет - представництві Національного банку2.

____________
2 https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank

Ураховуючи соціальну складову питання, Національний банк звертає увагу на неприпустимість порушень банком вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку щодо неприймання від фізичних та юридичних осіб дрібних номіналів банкнот і монет та незабезпечення банками потреб клієнтів готівкою дрібних номіналів.

Одночасно наголошуємо, що Національний банк України постійно моніторить скарги/звернення громадян і суб'єктів господарювання (заклади торгівлі) на адресу банків, та перевірить зазначену в них інформацію під час здійснення нагляду.

Директор Департаменту
грошового обігу

Віктор ЗАЙВЕНКО

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям