Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про надання роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю (лист НБУ від 01.02.2018 р. № 60-0006/6720)

Про надання роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю (лист НБУ від 01.02.2018 р. № 60-0006/6720)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.02.2018 р. № 60-0006/6720

Департамент бухгалтерського обліку

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України

 

Про надання роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю

Направляємо для використання в роботі роз'яснення у частині відображення в обліку ОВДП з індексованою вартістю.

ОВДП з індексованою вартістю є гібридним фінансовим інструментом, який включає основний договір (облігація в національній валюті) та вбудований похідний фінансовий інструмент.

Відповідно до п. 4.3.2 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", гібридний договір обліковується як єдиний фінансовий інструмент і має бути віднесений до категорії фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Вбудований похідний фінансовий інструмент не відокремлюється від основного договору, оскільки тісно пов'язаний з ним1.

____________
1 абзац (c) пункту В4.3.8 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"

Таким чином, наголошуємо на необхідності привести у відповідність облік ОВДП з індексованою вартістю шляхом перенесення всіх залишків рахунків із категорій "за справедливою вартістю через інший сукупний дохід" та "за амортизованою собівартістю" до категорії "за справедливою вартістю через прибутки/збитки" (балансові рахунки 1400 - 1408 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України2).

____________
2 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.09.2017 N 89 (зі змінами)

Враховуючи вищевикладене, лист від 30.03.2017 N 60-0004/23788 втратив свою актуальність.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

Теги
фото автора В фокусе
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
29792 19
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям