Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про результати аналізу проміжної фінансової звітності (лист НБУ від 13.11.2017 р. № 20-0008/77182)

Про результати аналізу проміжної фінансової звітності (лист НБУ від 13.11.2017 р. № 20-0008/77182)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.11.2017 р. № 20-0008/77182

Департамент банківського нагляду

Банкам України

 

Про результати аналізу проміжної фінансової звітності

Національний банк України за результатами проведеного аналізу проміжної фінансової звітності, поданої банками України, вважає за необхідне звернути увагу на недотриманні положень Інструкції N 3731, якою встановлено мінімальні вимоги до розкриття інформації при складанні банками проміжної фінансової звітності.

____________
1 Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України N 373 від 24.10.2011 (зі змінами).

Так, пунктом 3 глави 1 розділу III Інструкції N 373 визначено перелік пояснювальних приміток, які мають обов'язково включатися банками до складу проміжної скороченої фінансової звітності. При цьому, пунктом 1 цієї ж глави передбачено, що комплект скороченої проміжної фінансової звітності має містити інформацію у розрізі всіх заголовків та проміжних підсумків, що були включені в останню річну фінансову звітність.

Водночас, при складанні проміжної фінансової звітності окремі банки не забезпечили включення до такої звітності певних пояснювальних приміток, зокрема "Операції з пов'язаними особами", "Операційні сегменти" та "Події після дати балансу".

Зазначене може вплинути на достовірність розкриття інформації про фінансовий стан банку користувачам для прийняття обґрунтованих рішень.

Також звертаємо увагу, що відповідно до вимог пункту 1.5 глави 1 розділу I Інструкції N 373 уповноважена особа банку зобов'язана затвердити порядок складання фінансової звітності, що включає розподіл обов'язків та призначення осіб, відповідальних за надання інформації, яка входить до складу фінансової звітності, механізм внутрішнього контролю за порядком надання інформації.

З урахуванням викладеного, банкам необхідно посилити ефективність організації та функціонування системи внутрішнього контролю, у тому числі з урахуванням вимог, визначених Положенням N 8672, для забезпечення розкриття при складанні фінансової звітності повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан банку.

____________
2 Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2014 N 867.

 

Заступник Голови

К. В. Рожкова

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям