Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки) (лист НБУ від 21.11.2016 р. № 50-0004/95398)

Про відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки) (лист НБУ від 21.11.2016 р. № 50-0004/95398)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.11.2016 р. № 50-0004/95398

Про відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки)

Національний банк України розглянув запит <...> щодо необхідності відображення операції зі здавання готівкової виручки (готівки) в касі відокремленого підрозділу <...> та в межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до пункту 4.2 глави 4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 (далі - Положення) <...>, відокремлені підрозділи підприємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу.

Відокремлені підрозділи, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть.

Згідно з пунктом 2.8 глави 2 Положення відокремлені підрозділи підприємств можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас підприємств - юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. При цьому здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Відповідно до пункту 3.7 глави 3 Положення видача готівки з каси для здавання її до банку оформлюється видатковим касовим ордером із відображенням такої касової операції в касовій книзі. При цьому документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку, а документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

Слід також зазначити, що згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють роботу з реєстраторами розрахункових операцій, вилучення готівки зі скриньки РРО для подальшого її здавання як до каси підприємства - юридичної особи, так і до банку, має здійснюватися за допомогою операції "службова видача".

Враховуючи викладене вище, відокремлений підрозділ, який здійснює готівкові розрахунки із застосуванням РРО та веденням КОРО і здає готівкову виручку (готівку) до каси підприємства - юридичної особи, при цьому не здійснюючи інших операцій, що потребують оформлення їх касовими ордерами, може здавати таку готівку без оформлення видаткового касового ордера та відповідно не вести касової книги.

Якщо ж такий відокремлений підрозділ здає готівкову виручку (готівку) до банку (як самостійно, так і через інкасаторів), ця операція згідно з вимогами пункту 3.7 глави 3 Положення потребує оформлення видаткового касового ордера та здійснення відповідного запису в касовій книзі.

 

Перший заступник голови
Національного банку України

Я. Смолій

Теги
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
113161 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно