Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про заповнення прибуткового касового ордеру (лист НБУ від 14.09.2016 р. № 50-0004/77077)

Про заповнення прибуткового касового ордеру (лист НБУ від 14.09.2016 р. № 50-0004/77077)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.09.2016 р. № 50-0004/77077

Про заповнення прибуткового касового ордеру

<...>

Національний банк України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України", указами Президента України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Відповідно до вимог статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (частина перша статті 692 Цивільного кодексу України). При цьому фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям (частина перша статті 28 Цивільного кодексу України).

Згідно з вимогами статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Одним з обов'язкових реквізитів первинних облікових документів є особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Національний банк згідно з повноваженнями, наданими йому статтею 33 Закону України "Про Національний банк України", визначає порядок ведення касових операцій для підприємств і організацій.

На сьогодні порядок ведення касових операцій для підприємств і організацій визначено у Положенні про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 <...>, яке визначає порядок ведення касових операцій юридичними особами (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також форми касових документів, що застосовуються ними. Типові форми касових документів наведені у додатках до Положення.

Відповідно до норм п'ятого абзацу пункту 3.10 глави 3 Положення у касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит "Одержав" (видаткового касового ордеру) або "Прийнято від" (прибуткового касового ордеру) не заповнюється.

Таким чином, у разі приймання від фізичної особи до каси підприємства готівки за прибутковим касовим ордером у рядку "Прийнято від" касового ордеру зазначається прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка отримує товар (роботи, послуги), що відповідає вимогам законодавства України.

 

Заступник Голови Національного
банку України

Я. Смолій

Теги
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям