Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про здійснення розрахунків (лист НБУ від 28.09.2020 р. № 57-0009/53844)

Про здійснення розрахунків (лист НБУ від 28.09.2020 р. № 57-0009/53844)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.09.2020 р. № 57-0009/53844

Про здійснення розрахунків

До Національного банку України надходять численні запити від суб'єктів господарювання щодо віднесення розрахунків за товари та послуги до безготівкових розрахунків.

У зв'язку з цим маємо зазначити таке.

Статтею 13 Закону України "Про електронну комерцію" визначено, що розрахунки у сфері електронної комерції можуть здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, передбачений законодавством України.

Поняття та загальний порядок проведення переказу коштів у межах України визначено Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон).

Переказ коштів - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Для проведення переказу можуть використовуватися кошти як у готівковій (формі грошових знаків), так і в безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках). Види безготівкових розрахунків визначаються законами та прийнятими на їх основі нормативно-правовими актами Національного банку України (статті 1, 3 та 4 Закону).

Відповідно до пункту 21.1 статті 21 Закону ініціювання переказу проводиться, зокрема, шляхом: подання ініціатором до банку, в якому відкрито його рахунок, розрахункового документа; використання держателем електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Платіжна картка - платіжний інструмент, що використовується, зокрема, для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб (пункти 1.14 та 1.27 статті 1 Закону).

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті1 визначено, що безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

____________
1 затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22

Готівкові розрахунки - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (пункт 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні2 (далі - Положення).

____________
2 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148

Зауважуємо, що згідно з пунктом 10 Положення розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття поточного рахунку шляхом унесення готівки до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку (далі - небанківська установа) для подальшого її переказу на рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів, є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

Отже, для суб'єкта господарювання безготівковим розрахунком є оплата товарів та послуг, що здійснена шляхом переказу коштів на його рахунок незалежно від способу ініціювання такого переказу покупцем (зокрема, за допомогою сервісів переказу коштів3, банківських систем дистанційного обслуговування4 (у тому числі, з використанням платіжної картки), шляхом внесення покупцем готівки у касу банку або небанківської установи (у тому числі, шляхом використання програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС).

____________
3 Liqpay, Portmone, iPay тощо

4 Приват24, MONOBANK, Ощад24/7 тощо

Готівковим розрахунком для суб'єкта господарювання є виключно приймання ним готівки безпосередньо від покупця.

Зазначені вимоги законодавства просимо враховувати під час надання податкових консультацій платникам податків.

 

Заступник Голови

О. Шабан

Теги
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
59272 222
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно