Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час проведення фінансових операцій за допомогою електронних платіжних засобів (лист НБУ від 27.02.2018 р. № 25-0008/11649)

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час проведення фінансових операцій за допомогою електронних платіжних засобів (лист НБУ від 27.02.2018 р. № 25-0008/11649)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.02.2018 р. № 25-0008/11649

Роз'яснення з питань здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час проведення фінансових операцій за допомогою електронних платіжних засобів

Департамент фінансового моніторингу

Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Банкам України

Національний банк України, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), стосовно здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів під час проведення фінансових операцій із зняття готівкових коштів за допомогою електронних платіжних засобів через операційну касу банка з метою виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу повідомляє таке.

Згідно з вимогами Закону банки, як суб'єкти первинного фінансового моніторингу, зобов'язані здійснювати ідентифікацію, верифікацію клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта та уточнення інформації про клієнта у випадках, встановлених законом, забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків тощо.

Випадки, у яких банки зобов'язані здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів / представників клієнтів, визначені в частині третій статті 9 Закону та частині другій статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

При цьому ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані або верифіковані згідно з вимогами закону (частина п'ятнадцята статті 9 Закону).

Порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів міститься у Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 N 705 (далі - Положення N 705).

Так, пунктом 9 розділу I Положення N 705 передбачено, що банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати клієнтів, які відкривають рахунки в банку, і користувачів електронних платіжних засобів, які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками, відповідно до порядку, установленого законодавством України, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пункт 3 розділу II Положення N 705 передбачає, що електронний платіжний засіб, за допомогою якого можна ініціювати переказ з рахунку користувача, має дозволяти ідентифікувати користувача. Ідентифікація користувача може здійснюватися за реквізитами електронного платіжного засобу, нанесеними на нього в графічному та електронному вигляді.

Крім цього, користувач зобов'язаний використовувати електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень. Використання електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається (пункт 1 розділу VI Положення N 705).

З огляду на наведені норми законодавства України, а також ураховуючи те, що користувач електронного платіжного засобу був раніше ідентифікований та верифікований під час відкриття рахунку в банку, зазначаємо, що у разі здійснення фінансової операції із зняття клієнтом готівкових коштів через операційну касу цього банку за допомогою електронного платіжного засобу здійснювати повторну ідентифікацію та верифікацію цього клієнта не потрібно.

Важливо відмітити, що банківське законодавство не містить вимог щодо обов'язкового подання паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу) в таких випадках. Банківська установа самостійно, відповідно до вимог чинного законодавства України, встановлює процедури і механізми контролю щодо унеможливлення використання електронного платіжного засобу особами, які не мають на це законного права або повноважень.

Водночас слід враховувати, що Положення про здійснення банками фінансового моніторингу1 (далі - Положення N 417) містить порядок та випадки, у яких банк зобов'язаний проводити уточнення / додаткове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, що передбачає актуалізацію даних щодо клієнта, в тому числі ідентифікаційних даних, шляхом отримання документального підтвердження наявності (відсутності) змін у них.

____________
1 затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 N 417.

Також зазначаємо, що ідентифікація та верифікація клієнтів / представників клієнтів має здійснюватися відповідно до затвердженої банком Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, яка має відповідати зазначеним вище вимогам законодавства, а також містити заходи, передбачені пунктом 23 розділу II Положення N 417.

Пропонуємо врахувати зазначене роз'яснення у практичній діяльності.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

 

Теги
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям