Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визнання такими, що втратили актуальність, деяких листів Національного банку України щодо окремих питань готівково-грошового обігу (лист НБУ від 20.03.2018 р. № 50-0007/15458

Щодо визнання такими, що втратили актуальність, деяких листів Національного банку України щодо окремих питань готівково-грошового обігу (лист НБУ від 20.03.2018 р. № 50-0007/15458

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.03.2018 р. № 50-0007/15458

Банкам та їх філіям
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків

 

 

 

 

Національний банк України з метою врахування у роботі інформує про визнання такими, що втратили актуальність, деяких листів Національного банку України щодо окремих питань готівково-грошового обігу, перелік яких додається.

Додаток на 15 сторінках.

Голова

Я. В. Смолій

 

Додаток
до листа Національного банку України
20.03.2018 N 50-0007/15458

 

 

 

 

Перелік деяких листів Національного банку України з роз'ясненнями з питань готівково-грошового обігу, що втратили актуальність

1. Лист Національного банку України від 12.05.99 N 11-113/249 "Роз'яснення щодо застосування Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України";

2. Лист Національного банку України від 10.09.2012 N 11-320/3355 "Роз'яснення з питань пересилання сумнівних банкнот іноземної валюти на дослідження";

3. Лист Національного банку України від 15.09.95 N 25058/362 "Щодо пункту 66 Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України";

4. Лист Національного банку України від 19.12.2001 N 11-111/2069-7902 "Щодо застосування окремих положень Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України";

5. Лист Національного банку України від 04.08.2011 N 11-227/3469-9226 "Щодо здійснення касових операцій банками в Україні";

6. Лист Національного банку України від 04.06.2002 N 11-111/1001-3539 "Щодо встановлення плати за касове обслуговування";

7. Лист Національного банку України від 22.07.2002 N 11-111/1301-4564 "Щодо організації роботи кас у післяопераційний час";

8. Лист Національного банку України від 07.09.2000 N 11-111/1389-6054 "Щодо випуску готівки в обіг";

9. Лист Національного банку України від 02.09.98 N 11-111/1401 "Про приймання від комерційних банків надлишків готівки";

10. Лист Національного банку України від 13.04.2001 N 11-113/438 "Про надання інформації щодо касової роботи";

11. Лист Національного банку України від 25.11.97 N 11-114/2436-8660 "Щодо пакування грошових білетів";

12. Лист Національного банку України від 09.01.96 N 11-115/11 "Щодо удосконалення організації готівкового обігу";

13. Лист Національного банку України від 14.09.96 N 11-115/1197-5455 "Щодо розмінної монети в обігу";

14. Лист Національного банку України від 16.09.96 N 11-115/1200 "Щодо прийняття НБУ претензій від комерційних банків щодо недостачі гривень";

15. Лист Національного банку України від 27.09.96 N 11-115/1272-5746 "Щодо видачі готівки для обміну українських карбованців на гривні";

16. Лист Національного банку України від 23.10.96 N 11-115/1452-6347 "Щодо стягнення регіональними управліннями НБУ плати за касове обслуговування в період проведення грошової реформи";

17. Лист Національного банку України від 16.05.96 N 11-115/562/2686 "Про приймання зношеної грошової готівки";

18. Лист Національного банку України від 16.08.96 N 11-120/979-4601 "Про удосконалення інформації щодо заборгованості по виплаті заробітної плати";

19. Лист Національного банку України від 12.11.97 N 11-121/2356-8213 "Щодо безперешкодного приймання регіональними управліннями НБУ надлишків готівки від установ комерційних банків";

20. Лист Національного банку України від 26.09.2003 N 11-111/2197-7046 "Щодо роботи з монетами";

21. Лист Національного банку України від 08.12.94 N 25008/371 "Про обов'язок банків приймати будь-яку готівку";

22. Лист Національного банку України від 30.06.94 N 25008/98 "Про порядок обробки грошових білетів в банках України";

23. Лист Національного банку України від 22.02.95 N 25025/73 "Про знищення цінних паперів старого зразка, що підлягають вилученню";

24. Лист Національного банку України від 13.12.95 N 25040/561 "Щодо відображення внутрішніх перевезень готівки між відділеннями банку та підпорядкованими їм філіями";

25. Лист Національного банку України від 25.04.95 N 25058/169 "Щодо видачі коштів виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам, установам, організаціям для виплати всіх видів грошових допомог безпосередньо громадянам";

26. Лист Національного банку України від 12.11.99 N 06-015/17500 "Щодо операцій з ощадними сертифікатами";

27. Лист Національного банку України від 12.07.2001 N 11-311/1040 "Щодо надання застави, поручительства третьої сторони за пам'ятні та ювілейні монети, які передані на реалізацію без попередньої оплати"

28. Лист Національного банку України від 22.03.2000 N 11-311/159-1875 "Щодо проведення інвентаризації та наступної реалізації за новими відпускними цінами ювілейних та пам'ятних монет із золота усіх найменувань та деяких срібних монет";

29. Лист Національного банку України від 28.04.2009 N 11-311/1701-7969 "Щодо умов надання статусу дистриб'ютора з продажу пам'ятних монет України банкам України";

30. Лист Національного банку України від 08.12.99 N 11-311/624 "Про реалізацію пам'ятних та ювілейних монет";

31. Лист Національного банку України від 06.12.2000 N 11-311/838 "Про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та ювілейних монет України";

32. Лист Національного банку України від 15.01.2002 N 11-311/84-532 "На запити територіальних постановою Правління НБУ від 24.02.98 р. N 65";

33. Лист Національного банку України від 28.12.2000 N 11-311/905 "Про ліцензію для здійснення операцій з пам'ятними та ювілейними монетами із дорогоцінних металів";

34. Лист Національного банку України від 30.03.2011 N 11-312/1396 "Щодо продажу пам'ятних монет України"

35. Лист Національного банку України від 13.09.99 N 11-111/1327-7517 "Про встановлення категорій охорони для пунктів обміну валюти";

36. Лист Національного банку України від 31.07.97 N 11-111/139/1676-5605 "Про порядок здійснення перевезень цінностей та забезпечення їх схоронності";

37. Лист Національного банку України від 26.10.2001 N 11-111/1748-6486 "Щодо скасування постанови Правління Національного банку України від 25.12.98 N 548дск "Про затвердження Інструкції з організації охорони установ банків України";

38. Лист Національного банку України від 26.05.99 N 11-111/775-4711 "Про реорганізацію охорони установ банків України";

39. Лист Національного банку України від 30.05.2003 N 11-112/1198-3910 "Про надання інформації щодо переліку виробників сертифікованої продукції";

40. Лист Національного банку України від 18.11.2003 N 11-112/2688-8469 "Щодо потреби копій Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України";

41. Лист Національного банку України від 25.04.2002 N 11-112/735-2761 "Про виконання нормативно-правових актів [щодо посилення рівня технічної укріпленості сховищ цінностей та їх дверей до заявленого класу опору]";

42. Лист Національного банку України від 25.02.97 N 11-207/37-1360 "Про порядок супроводження цінностей і касирів підприємств";

43. Лист Національного банку України від 14.01.99 N 11-210/20-286 "Про особливості погодження дозволів на операцію "Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів";

44. Лист Національного банку України від 04.10.2010 N 11-210/4912-17-46 "Щодо чинних відомчих будівельних норм";

45. Лист Національного банку України від 06.03.98 N 11-210/60-1671 "Про перевищення повноважень підрозділами Головного управління Державної служби охорони при МВС України";

46. Лист Національного банку України від 30.03.2007 N 11-211/1231-3367 "Щодо організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів банківськими установами";

47. Лист Національного банку України від 16.05.2005 N 11-211/1593-4936 "Про забезпечення схоронності цінностей";

48. Лист Національного банку України від 14.08.2008 N 11-211/3266-11088 "Про надання роз'яснень з питань сертифікації";

49. Лист Національного банку України від 11.08.2009 N 11-211/3450 "Щодо Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.07.2009 N 399";

50. Лист Національного банку України від 21.10.2008 N 11-211/4253-14209 "Щодо змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України";

51. Лист Національного банку України від 07.03.2007 N 11-211/934-2477 "Щодо організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України";

52. Лист Національного банку України від 03.10.2005 N 11-212/3375-9810 "Щодо тиражування Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України";

53. Лист Національного банку України від 13.12.2005 N 11-212/4252-12445 "Про пункти обміну іноземної валюти";

54. Лист Національного банку України від 05.02.2009 N 11-212/484-1819 "Про забезпечення безпечних умов у банках";

55. Лист Національного банку України від 03.11.2009 N 11-212/4926-20530 "Про сертифікацію місць зберігання цінностей";

56. Лист Національного банку України від 12.03.2012 N 11-213/1142 "Щодо змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні";

57. Лист Національного банку України від 17.04.2012 N 11-213/1737 "Щодо змін додатка 4 до Інструкції N 45";

58. Лист Національного банку України від 04.05.2012 N 11-213/1996-4615 "Про надання роз'яснень [щодо необхідності зміни назви підрозділів, які здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей]";

59. Лист Національного банку України від 03.07.2012 N 11-213/2636 "Щодо подальшої діяльності підрозділів Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України";

60. Лист Національного банку України від 06.08.2013 N 11-213/2715 "Про постанову Правління Національного банку України від 03 червня 2013 року N 191";

61. Лист Національного банку України від 01.03.2011 N 11-213/917 "Про виконання вимог постанови Правління Національного банку України N 399";

62. Лист Національного банку України від 16.03.2012 N 11-219/1245 "Щодо заперечення до Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні";

63. Лист Національного банку України від 16.07.2012 N 11-219/2771 "Щодо контролю за виконанням нормативно-правових актів НБУ";

64. Лист Національного банку України від 30.04.98 N 11-210/96-3122|2374/Кв "Про впорядкування діяльності служб інкасації та перевезення цінностей";

65. Лист Національного банку України від 08.06.95 N 25058/311 "Про інкасацію та перевезення готівки";

66. Лист Національного банку України від 16.09.2005 N 29-011/1136 "Про введення в дію постанови Правління Національного банку України від 31.08.2005 N 324";

67. Лист Національного банку України від 20.01.2004 N 29-011/76 "Про введення в дію Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України";

68. Лист Національного банку України від 21.01.2004 N 29-011/83 "Про введення в дію Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України";

69. Лист Національного банку України від 24.01.2005 N 29-011/83-618 "Про введення в дію змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України";

70. Лист Національного банку України від 30.01.2004 N 29-012/133 "Про введення в дію Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України";

71. Лист Національного банку України від 29.05.2000 N 29-012/217-3422 "Про впорядкування діяльності служб інкасації та перевезення цінностей в Україні";

72. Лист Національного банку України від 26.03.2015 N 50-02014/20239 "Про надання звітної інформації [щодо графіків заміни непанцерованого оперативного автотранспорту панцерованим в банківських установах]";

73. Лист Національного банку України від 02.08.2000 N 06-015/11776 "Про подання інформації щодо розрахунків великими сумами готівки";

74. Лист Національного банку України від 01.11.2001 N 07-115/18710 "Роз'яснення у зв'язку із введенням у дію змін до Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України";

75. Лист Національного банку України від 12.04.2002 N 07-115/5715 "Про персональний контроль за операціями залучення коштів фізичних осіб";

76. Лист Національного банку України від 08.05.2003 N 11-112/1005 "Щодо відображення касових операцій за символами статзвітності";

77. Лист Національного банку України від 19.06.2003 N 07-115/10658 "Про подання статистичного звіту за формами NN 747, 748";

78. Лист Національного банку України від 29.07.2003 N 07-115/13219 "Про подання статистичного звіту за формами NN 747, 748";

79. Лист Національного банку України від 16.09.2003 N 07-115/15864 "Про відображення за символами статистичного звіту за формою N 748 операцій з нерухомістю";

80. Лист Національного банку України від 10.09.2004 N 07-115/16521 "Про відображення касових надходжень за символом 12 статзвіту за фф. NN 747, 748";

81. Лист Національного банку України від 29.09.2004 N 07-115/17664 "Про термін надання статистичного звіту по формі N 748 за вересень п. р.";

82. Лист Національного банку України від 29.09.2005 N 08-122/17429 "Про термін надання статистичного звіту по формі N 748 за вересень п. р.";

83. Лист Національного банку України від 27.03.2006 N 08-122/6764 "Про термін надання статистичного звіту по формі N 748 за березень п. р.";

84. Лист Національного банку України від 24.07.2007 N 08-122/18482 "Щодо надання роз'яснень про відображення окремих операцій за символами звіту фф. NN 747, 748";

85. Лист Національного банку України від 23.04.2010 N 08-122/8909 "Про перенесення строку подання звіту ф. N 748 за квітень п. р.";

86. Лист Національного банку України від 21.03.2011 N 08-122/4683 "Про перенесення строку подання звіту ф. N 748 за березень п. р.";

87. Лист Національного банку України від 21.03.2012 N 08-019/5066 "Роз'яснення з окремих питань готівково-грошового обігу";

88. Лист Національного банку України від 14.04.2014 N 08-107/6483 "Про відображення операцій у статистичній звітності за формами NN 747, 748";

89. Лист Національного банку України від 28.08.96 N 11-108/1020-4869 "До рішення державної комісії з проведення в Україні грошової реформи від 26 серпня 1996 року N 2/96 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 25 серпня 1996 року N 762 "Про грошову реформу в Україні (п. 2.5)";

90. Лист Національного банку України від 20.05.99 N 11-108/761-4494 "Щодо питань, пов'язаних з готівковими розрахунками";

91. Лист Національного банку України від 25.04.97 N 11-109/1020-3004 "Щодо видачі готівки власникам дитячих оздоровчих закладів для закупівлі продуктів харчування у населення";

92. Лист Національного банку України від 07.08.97 N 11-109/1716-5813 "Про скасування застосування штрафних санкцій за перевищення підприємствами, установами і організаціями норм витрат готівки на поточні потреби";

93. Лист Національного банку України від 08.09.97 N 11-109/1908 "Про скасування штрафних санкцій за перевищення юридичними особами норм витрачання готівки на поточні потреби";

94. Лист Національного банку України від 01.10.2003 N 11-109/2242-7190 "Щодо операцій з транспортного обслуговування перевезення готівки";

95. Лист Національного банку України від 24.04.96 N 11-109/430-2264 "Щодо видачі готівки власникам дитячих оздоровчих закладів для закупівлі продуктів харчування у населення";

96. Лист Національного банку України від 24.03.97 N 11-109/665 "Щодо строків здавання виручки";

97. Лист Національного банку України від 12.08.96 N 11-109/971 "Щодо порядку видачі установами банків готівки юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для придбання ними компенсаційних сертифікатів у населення";

98. Лист Національного банку України від 01.12.99 N 11-110/1711-9474 "Щодо залишку готівкової іноземної валюти";

99. Лист Національного банку України від 16.04.2010 N 11-110/2010-6116 "Щодо здійснення розрахунків з купівлі-продажу депозитних сертифікатів";

100. Лист Національного банку України від 25.05.2007 N 11-110/2058-5398 "Щодо надання роз'яснення [щодо оприбуткування готівки]";

101. Лист Національного банку України від 09.08.2010 N 11-110/4073-13707 "Щодо оприбуткування готівки";

102. Лист Національного банку України від 16.01.2003 N 11-111/103-445 "Про надання інформації щодо лімітів залишку готівки в касах суб'єктів господарювання";

103. Лист Національного банку України від 22.07.99 N 11-111/1088-6285 "Про забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами";

104. Лист Національного банку України від 30.06.98 N 11-111/1106 "Про нові квартальні форми звітності 740 і 740-Н щодо результатів перевірок дотримання касової дисципліни";

105. Лист Національного банку України N 11-111/1159 від 14.07.98 "Роз'яснення до листа НБУ від 12.02.98 року N 11-111/255-1105";

106. Лист Національного банку України від 04.10.2001 N 11-111/1572-5984 "Про зміни у порядку встановлення лімітів каси";

107. Лист Національного банку України від 20.10.98 N 11-111/1576-7596 "Щодо прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1465";

108. Лист Національного банку України від 19.09.2002 N 11-111/1596 "Щодо самостійного встановлення ліміту каси";

109. Лист Національного банку України від 30.09.2002 N 11-111/1677-6022 "Щодо формування касових документів";

110. Лист Національного банку України від 03.12.98 N 11-111/1823-8995 "Роз'яснення до листа НБУ N 11-111/1769-8750 від 26.11.98 р.";

111. Лист Національного банку України від 10.02.2000 N 11-111/227-872 "Щодо здійснення розрахунків з купівлі-продажу депозитних сертифікатів";

112. Лист Національного банку України від 09.07.2008 N 11-111/2779-9370 "Роз'яснення стосовно застосування типових форм первинного обліку касових операцій";

113. Лист Національного банку України від 25.07.2006 N 11-111/2790-7749 "Про облік коштів приватних нотаріусів і адвокатів";

114. Лист Національного банку України від 16.02.98 N 11-111/282 "Роз'яснення до постанови Правління НБУ від 22.12.97 р. N 448";

115. Лист Національного банку України від 25.02.99 N 11-111/292 "Роз'яснення до постанови Правління НБУ від 18.01.99 N 14";

116. Лист Національного банку України від 25.02.98 N 11-111/355-1447 "Про встановлення лімітів залишку готівки в касі підприємствам і організаціям";

117. Лист Національного банку України від 22.03.99 N 11-111/411-2392 "Щодо посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання порядку ведення касових операцій у національній валюті";

118. Лист Національного банку України від 17.04.2001 N 11-111/447-2439 "Про встановлення лімітів залишку готівки в касі";

119. Лист Національного банку України від 24.12.2004 N 11-111/4494-13478 "Про видачу дозволу на зняття готівки з рахунку понад встановлене обмеження";

120. Лист Національного банку України від 28.04.2001 N 11-111/536-2712 "Про своєчасне надання статистичної звітності";

121. Лист Національного банку України від 18.04.2000 N 11-111/560-2499 "Щодо виплати заробітної плати, строки якої припадають на святкові дні";

122. Лист Національного банку України від 28.04.99 N 11-111/627-3876 "Щодо недопущення несвоєчасних виплат заробітної плати, інших соціальних виплат";

123. Лист Національного банку України від 15.01.99 N 11-111/64-325 "Щодо контролю за виплатою заробітної плати підприємствами, установами і організаціями з виручки від реалізації продукції, робіт та послуг з метою запобігання уникненню від сплати податків та зборів";

124. Лист Національного банку України від 01.03.2005 N 11-111/680-1907 "Про окремі норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

125. Лист Національного банку України від 28.05.99 N 11-111/789-4755 "Рекомендації щодо здійснення установами банків аналізу і контролю за видачами готівки суб'єктам господарювання у значних сумах";

126. Лист Національного банку України від 19.05.98 N 11-111/886-3622 "Щодо порядку встановлення ліміту залишку готівки в касі";

127. Лист Національного банку України від 19.05.98 N 11-111/895-3589 "Щодо роз'яснень до постанови Правління НБУ N 448 від 22.12.97 р.";

128. Лист Національного банку України від 16.09.2013 N 11-112/13017 "Щодо права підприємства у зв'язку з виробничою необхідністю видати кошти під звіт засновнику з метою придбання товару";

129. Лист Національного банку України від 11.09.2001 N 11-112/1438-5486 "Щодо використання форм бланків касових документів";

130. Лист Національного банку України від 18.03.2008 N 11-113/1052-3143 "Щодо застосування типових форм прибуткових та видаткових касових ордерів";

131. Лист Національного банку України від 01.04.2005 N 11-113/1077-3214 "Щодо надання роз'яснення з окремих питань регулювання обігу готівки";

132. Лист Національного банку України від 20.06.2002 N 11-113/1099 "Щодо строку видачі грошового авансу на відрядження";

133. Лист Національного банку України від 15.03.2011 N 11-113/1114 "Про постанову Правління Національного банку України від 22.12.2010 N 573";

134. Лист Національного банку України від 22.05.2003 N 11-113/1123 "Щодо застосування штрафних санкцій за недотримання процедури оприбуткування готівки";

135. Лист Національного банку України від 24.03.2009 N 11-113/1141-4313 "Роз'яснення з питань оприбуткування готівки";

136. Лист Національного банку України від 27.07.2001 N 11-113/1149 "Щодо можливості приймання установами банків готівки від фізичних та юридичних осіб для подальшого перерахування на рахунки одержувачів";

137. Лист Національного банку України від 31.07.2000 N 11-113/1152 "Щодо визначення операцій при розрахунках за придбані товари (роботи, послуги)";

138. Лист Національного банку України від 02.07.2002 N 11-113/1166 "Щодо застосування санкцій за порушення термінів звітування по підзвітним сумам";

139. Лист Національного банку України від 13.04.2005 N 11-113/1227-3746 "Щодо придбання працівниками у власність підприємства товарів за власні готівкові кошти";

140. Лист Національного банку України від 13.04.2005 N 11-113/1228-3747 "Щодо надання роз'яснення з окремих питань регулювання обігу готівки";

141. Лист Національного банку України від 15.04.2004 N 11-113/1258-3710 "Щодо розрахунків за експортно-імпортними операціями";

142. Лист Національного банку України від 11.04.2006 N 11-113/1277-3888 "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

143. Лист Національного банку України від 26.06.2003 N 11-113/1424 "Щодо правомірності застосування обмежень при розрахунках готівкою між комісіонером і комітентом за реалізовані за договором комісії товари";

144. Лист Національного банку України від 27.04.2005 N 11-113/1430-4321 "Про надання роз'яснення [щодо граничної суми готівкових розрахунків]";

145. Лист Національного банку України від 07.04.2008 N 11-113/1441-4464 "Щодо порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

146. Лист Національного банку України від 24.09.98 N 11-113/1470 "Щодо касових операцій у національній валюті";

147. Лист Національного банку України від 30.08.2002 N 11-113/1504 "Щодо ведення касової книги в електронному вигляді";

148. Лист Національного банку України від 13.05.2005 N 11-113/1569-4857 "Щодо строку здачі до банку сум невиплачених допомог з тимчасової непрацездатності";

149. Лист Національного банку України від 11.05.2004 N 11-113/1571-4618 "Щодо строків звітування за витрачені у відрядженні кошти";

150. Лист Національного банку України від 05.11.98 N 11-113/1663-8112 "Про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення готівки, виданої під звіт";

151. Лист Національного банку України від 19.05.2006 N 11-113/1875-5345 "Щодо встановлення ліміту каси на торговельному підприємстві, що має декілька відокремлених підрозділів";

152. Лист Національного банку України від 19.05.2006 N 11-113/1903-5427 "Щодо перерахунку встановленого ліміту залишку готівки в касі";

153. Лист Національного банку України від 08.11.2002 N 11-113/1941 "Щодо штрафних санкцій за порушення норм з регулювання готівки у національній валюті";

154. Лист Національного банку України від 05.12.2001 N 11-113/1984 "Щодо поширення вимог Положення про ведення касових операцій";

155. Лист Національного банку України від 10.06.2005 N 11-113/1990-5942 "Щодо ліміту каси бюджетних установ та організацій";

156. Лист Національного банку України від 18.11.2002 N 11-113/1998 "Щодо поповнення статутного фонду товариства через банк";

157. Лист Національного банку України від 21.05.2009 N 11-113/2098-9922 "Щодо здавання підприємством невикористаної в закордонному відрядженні валюти";

158. Лист Національного банку України від 08.07.2004 N 11-113/2295-6866 "Про строки видачі авансу на відрядження";

159. Лист Національного банку України від 22.06.2006 N 11-113/2351-6538 "Щодо ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

160. Лист Національного банку України від 15.10.2003 N 11-113/2377-7578 "Щодо роз'яснень з окремих питань з регулювання обігу готівки";

161. Лист Національного банку України від 03.08.2004 N 11-113/2603-7748 "Щодо видачі грошового авансу на службові відрядження в межах України та за кордон";

162. Лист Національного банку України від 22.06.2009 N 11-113/2614-11909 "Щодо здійснення готівкових розрахунків відокремленими підрозділами";

163. Лист Національного банку України від 18.07.2006 N 11-113/2701-7507 "Щодо практичного застосування окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

164. Лист Національного банку України від 16.07.2009 N 11-113/2969-13480 "Щодо ведення касових операцій у національній валюті";

165. Лист Національного банку України від 10.08.2007 N 11-113/3036-8220 "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

166. Лист Національного банку України від 01.09.2006 N 11-113/3225-9206 "Про можливість відшкодування підприємством своєму працівнику витрачених ним власних готівкових грошових коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей для потреб підприємства";

167. Лист Національного банку України від 26.09.2005 N 11-113/3262-9602 "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

168. Лист Національного банку України від 14.02.2003 N 11-113/330 "Щодо роз'яснення пункту 3.2 Положення про ведення касових операцій";

169. Лист Національного банку України від 29.09.2005 N 11-113/3341-9712 "Щодо відшкодування працівникам витрат на придбання товарів у власність підприємства";

170. Лист Національного банку України від 14.02.2003 N 11-113/336 "Щодо видачі грошового авансу та заповнення авансового звіту";

171. Лист Національного банку України від 21.08.2008 N 11-113/3389-11406 "Щодо видачі готівкових коштів під звіт або на відрядження та звітування за отримані кошти";

172. Лист Національного банку України від 26.08.2008 N 11-113/3421-115-75 "Щодо можливості підписання видаткових касових ордерів заступником керівника підприємства, керівником (заступником керівника) відокремленого підрозділу підприємства";

173. Лист Національного банку України від 27.01.2006 N 11-113/353-954 "Щодо необхідності наявності окремих касових книг на кожний вид валюти, що знаходиться в касі підприємства";

174. Лист Національного банку України від 25.09.2006 N 11-113/3548-10084 "Щодо видачі готівкових грошових коштів під звіт на відрядження";

175. Лист Національного банку України від 26.07.2010 N 11-113/3824-12809 "Щодо документального оформлення внесення благодійних внесків готівкою";

176. Лист Національного банку України від 16.10.2007 N 11-113/3889-10550 "Щодо врахування готівкових внесків до статутного капіталу при розрахунку ліміту каси підприємства";

177. Лист Національного банку України від 16.11.2005 N 11-113/3913-11389 "Щодо необхідності та терміну перегляду підприємствами лімітів каси";

178. Лист Національного банку України від 21.11.2005 N 11-113/3952-11534 "Щодо визначення періоду при самостійному встановленні ліміту залишку готівки в касі підприємства, який буде прийматися до уваги перевіряючими при проведенні перевірки касової дисципліни на підприємстві";

179. Лист Національного банку України від 27.02.2002 N 11-113/396 "Щодо порядку видачі готівки під звіт та повернення залишків";

180. Лист Національного банку України від 22.11.2005 N 11-113/3961-11591 "Щодо надання роз'яснення [щодо документального оформлення касових операцій фізичною особою - підприємцем]";

181. Лист Національного банку України від 08.12.2005 N 11-113/4170-12280 "Про надання роз'яснення [щодо порядку встановлення ліміту залишку готівки в касі небанківськими фінансовими установами]";

182. Лист Національного банку України від 06.02.2008 N 11-113/423-1352 "Стосовно ведення касової книги відокремленим підрозділом";

183. Лист Національного банку України від 08.12.2004 N 11-113/4281-12827 "Про обмеження при здійсненні готівкових розрахунків підприємцями - фізичними особами";

184. Лист Національного банку України від 23.11.2007 N 11-113/4436-12094 "Щодо ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

185. Лист Національного банку України від 06.02.2007 N 11-113/454-1255 "Щодо видачі працівнику підприємства коштів на відрядження частками";

186. Лист Національного банку України від 05.12.2007 N 11-113/4587-12584 "Щодо документального оформлення руху коштів на підприємстві роздрібної торгівлі";

187. Лист Національного банку України від 21.12.2006 N 11-113/4734-13871 "Щодо можливості видачі підприємством готівкових коштів під звіт фізичній особі, яка не є працівником цього підприємства";

188. Лист Національного банку України від 17.12.2007 N 11-113/4753-13126 "Про надання роз'яснення [щодо надання роз'яснення стосовно можливості видачі працівнику підприємства коштів на відрядження частками]";

189. Лист Національного банку України від 08.02.2007 N 11-113/489-1334 "Про надання роз'яснення щодо встановлення ліміту каси для небанківських фінустанов";

190. Лист Національного банку України від 07.10.2010 N 11-113/4995-17406 "Щодо ведення касової книги відокремленими підрозділами підприємства";

191. Лист Національного банку України від 09.11.2009 N 11-113/5029-20868 "Щодо порядку обліку в касах підприємств готівкових коштів, отриманих від покупців за продані відокремленими підрозділами товари";

192. Лист Національного банку України від 09.02.2007 N 11-113/543-1414 "Щодо порядку встановлення ліміту залишку готівки в касі підприємства";

193. Лист Національного банку України від 01.12.2009 N 11-113/5437-22295 "Щодо виплати заробітної плати готівковими коштами, що надійшли до каси підприємства";

194. Лист Національного банку України від 01.12.2009 N 11-113/5438-22292 "Про надання роз'яснення [щодо доцільності перегляду ліміту залишку готівки в касі]";

195. Лист Національного банку України від 11.01.2002 N 11-113/60 "Відносно проведення готівкових розрахунків між юридичними особами";

196. Лист Національного банку України від 10.04.2002 N 11-113/637 "Щодо ведення касових операцій";

197. Лист Національного банку України від 21.02.2006 N 11-113/689-1933 "Щодо надання роз'яснення [щодо видачі готівки під звіт особі, яка не є працівником підприємства та з якою укладено договір підряду";

198. Лист Національного банку України від 23.02.2007 N 11-113/726-1968 "Щодо застосування вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

199. Лист Національного банку України від 26.02.2007 N 11-113/731-1992 "Щодо порядку розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства";

200. Лист Національного банку України від 30.04.2002 N 11-113/778-2889 "Щодо проведення готівкових розрахунків підприємств";

201. Лист Національного банку України від 10.05.2002 N 11-113/818 "Щодо обмеження готівкових розрахунків у три тисячі гривень при використанні коштів у відрядженні";

202. Лист Національного банку України від 29.02.2008 N 11-113/818-2372 "Щодо порядку розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства";

203. Лист Національного банку України від 29.02.2008 N 11-113/819-2371 "Щодо роз'яснення окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637";

204. Лист Національного банку України від 17.03.2005 N 11-113/843-2597 "Про надання роз'яснення [щодо необхідності перегляду ліміту каси у зв'язку із зміною процедури його розрахунку]";

205. Лист Національного банку України від 15.03.2007 N 11-113/981-2658 "Щодо надання роз'яснення [щодо використання готівкових коштів]";

206. Лист Національного банку України від 04.09.96 N 11-115/1119-5175 "Щодо проведення обміну карбованців на гривні";

207. Лист Національного банку України від 18.10.96 N 11-115/1425-6247 "Щодо обміну фізичним особам українських карбованців на гривню";

208. Лист Національного банку України від 18.11.96 N 11-115/1581-6806 "Щодо обліку готівки, яка знаходиться у приписних касах, касах безбалансових відділень банків, у віддалених робочих місцях касирів банків";

209. Лист Національного банку України від 09.04.2010 N 11-115/1846-5613 "Роз'яснення щодо відшкодування власних готівкових коштів працівника";

210. Лист Національного банку України від 30.12.96 N 11-115/1982 "Щодо відображення руху готівки в статистичній звітності про касові обороти (ф.744Д, 747, 748)";

211. Лист Національного банку України від 05.01.2007 N 11-115/23-75 "Про можливість видачі у відокремлених виробничих підрозділах підприємства заробітної плати іншими, ніж касири, особами";

212. Лист Національного банку України від 14.02.2002 N 11-115/323 "Щодо можливості виконання бухгалтером функцій касира";

213. Лист Національного банку України від 11.09.2007 N 11-115/3400-9224 "Щодо регулювання обігу готівки";

214. Лист Національного банку України від 02.10.2007 N 11-115/3667-10072 "Щодо застосування деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

215. Лист Національного банку України від 04.10.2007 N 11-115/3693-10119 "Про застосування окремих вимог нормативно-правових актів з питань роботи з готівкою";

216. Лист Національного банку України від 22.11.2006 N 11-115/4301-12445 "Про надання роз'яснень [щодо ведення касових операцій у національній валюті в Україні]";

217. Лист Національного банку України від 23.11.2006 N 11-115/434-12531 "Щодо роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637";

218. Лист Національного банку України від 23.11.2006 N 11-115/4341-12531 "Щодо розрахунку ліміту залишку готівки для кожного відокремленого підрозділу";

219. Лист Національного банку України від 18.12.2006 N 11-115/4668-13627 "Щодо роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні";

220. Лист Національного банку України від 16.08.2013 N 11-116/2874/10064 "Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210";

221. Лист Національного банку України N 11-117/12189 від 24.03.2014 "Щодо ведення касових операцій у національній валюті в Україні та встановлення граничної суми розрахунків готівкою";

222. Лист Національного банку України від 22.04.2013 N 11-117/1363/4874 "Щодо оформлення видаткового касового ордера підприємством";

223. Лист Національного банку України від 30.04.2013 N 11-117/1518/5387 "Щодо ведення касових операцій відокремленими підрозділами підприємства";

224. Лист Національного банку України від 08.11.2013 N 11-117/21669 "Роз'яснення щодо обмеження готівкових розрахунків";

225. Лист Національного банку України від 14.11.2013 N 11-117/22683 "Щодо застосування вимог постанови Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 N 210";

226. Лист Національного банку України від 18.11.2013 N 11-117/23064 "Щодо застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210";

227. Лист Національного банку України від 01.08.2014 N 11-117/41539 "Щодо застосування окремих положень постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637";

228. Лист Національного банку України від 13.02.2014 N 11-117/6276 "Щодо внесення готівкового виторгу засновником (власником) підприємства на поточний рахунок в банку";

229. Лист Національного банку України від 14.02.2012 N 11-117/708-1645 "Роз'яснення про документальне оформлення касових операцій";

230. Лист Національного банку України від 06.03.2013 N 11-117/736/2821 "Про перевищення обмеження на готівкові розрахунки";

231. Лист Національного банку України від 09.03.2011 N 11-117/982-3354 "Роз'яснення щодо особливостей ведення касових операцій суб'єктами господарювання";

232. Лист Національного банку України від 25.11.2013 N 11-119/24179 "Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210";

233. Лист Національного банку України від 24.01.97 N 11-121/195-594 "Щодо обміну українських карбованців на гривні";

234. Лист Національного банку України від 13.02.96 N 11-130/122-686 "ПРО ВИПУСК В ОБІГ КУПОНІВ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НОМІНАЛОМ 5000 УКРАЇНСЬКИХ КАРБОВАНЦІВ 1995 року ВИГОТОВЛЕННЯ";

235. Лист Національного банку України від 07.04.94 N 25008/47-1756 "Про санкції щодо комерційних банків за порушення касової дисципліни";

236. Лист Національного банку України від 22.02.95 N 25008/75 "Щодо підкріплення підприємств зв'язку на виплату пенсій комерційними банками";

237. Лист Національного банку України від 27.03.95 N 25058/121 "Про здачу торговельної виручки";

238. Лист Національного банку України від 21.06.95 N 25058/315 "Про виконання Указу Президента України від 12 червня 1995 року N 436/95";

239. Лист Національного банку України від 22.06.95 N 25058/316 "Щодо уточнення тексту "Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 20.06.95 N 4";

240. Лист Національного банку України від 15.02.95 N 25058/63/774 "ПРО ВИПУСК В ОБІГ КУПОНІВ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НОМІНАЛОМ 50000 УКРАЇНСЬКИХ КАРБОВАНЦІВ 1994 року ВИГОТОВЛЕННЯ";

241. Лист Національного банку України від 11.05.95 N 25082/175/1984 "ПРО ВИПУСК В ОБІГ КУПОНІВ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НОМІНАЛОМ 1000000 УКРАЇНСЬКИХ КАРБОВАНЦІВ";

242. Лист Національного банку України від 14.02.2007 N 11-111/599-1576 "Про надання роз'яснення [щодо відліку перших трьох місяців роботи підприємства при визначенні ліміту каси]";

243. Лист Національного банку України від 18.11.96 N 11-109/2383-8402 "Про виконання і використання у роботі постанови Національного банку України від 13 жовтня 1997 року N 334 "Про внесення змін і доповнень до Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України та N 335 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції Національного банку України N 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України";

244. Лист Національного банку України від 03.09.96 N 11-115/1104-5109 "Про забезпечення комерційних банків готівкою";

245. Лист Національного банку України від 23.12.99 N 11-112/1851 "Про касові документи для обліку ювілейних монет";

246. Лист Національного банку України від 11.01.2000 N 11-111/64 "Про внесення змін до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками";

247. Лист Національного банку України від 06.03.2000 N 11-111/351-1494 "Про проведення інвентаризації зразків банкнот гривні";

248. Лист Національного банку України від 19.12.2001 N 11-111/2069-7902 "Щодо застосування окремих положень Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України";

249. Лист Національного банку України від 26.04.2002 N 11-111/754 "Щодо змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України";

250. Лист Національного банку України від 04.06.2002 N 11-111/1001-3539 "Щодо встановлення плати за касове обслуговування";

251. Лист Національного банку України від 09.12.2002 N 11-111/2149-7552 "Щодо укладення договорів на послуги територіальних управлінь";

252. Лист Національного банку України від 10.12.2002 N 11-111/2159 "Щодо змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України";

253. Лист Національного банку України від 12.09.2003 N 11-111/2064-6681 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України";

254. Лист Національного банку України від 01.12.2004 N 13-135/5727-12469 "Про внесення змін до Інструкції";

255. Лист Національного банку України від 10.12.2004 N 11-211/4325 "Про внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України"

256. Лист Національного банку України від 05.07.2005 N 11-211/2300 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

257. Лист Національного банку України від 30.01.2007 N 11-211/353 "Щодо внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України";

258. Лист Національного банку України від 18.04.2007 N 11-211/1499 "Щодо внесення змін до Інструкції про касові операції в банках України";

259. Лист Національного банку України від 10.05.2007 N 11-211/1798-4818 "Щодо завантаження банкоматів";

260. Лист Національного банку України від 30.01.2007 N 11-211/353 "Щодо затвердження Змін до Інструкції про касові операції в банках України";

261. Лист Національного банку України від 04.08.2011 N 11-227/3469-9226 "Щодо здійснення касових операцій банками в Україні".

Теги
фото автора В фокусе
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
18399 15
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям