Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів (лист НБУ від 16.06.2017 р. № 40-0005/42751)

Щодо визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів (лист НБУ від 16.06.2017 р. № 40-0005/42751)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.06.2017 р. № 40-0005/42751

До функцій Національного банку України, визначених статтями 6, 7 та 44 Закону України «Про Національний банк України», не належить тлумачення законодавства України чи надання роз'яснень щодо порядку застосування норм Законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Разом з тим вважаємо за необхідне звернути увагу на таке. Статтею 17 Закону України «Про електронний цифровий підпис» визначено, що іноземні сертифікати ключів, засвідчені відповідно до законодавства тих держав, де вони видані, визнаються в Україні чинними у порядку, встановленому законом. Проте наразі відсутній встановлений законом порядок визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228 (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань використання електронного цифрового підпису. Пунктом 4 Положення визначено, що Міністерство юстиції України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує розроблення норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного цифрового підпису.

Таким чином, питання щодо розроблення порядку визнання в Україні чинності іноземних сертифікатів ключів не відноситься до компетенції Національного банку України.

Стосовно можливості використання інвойсу для здійснення контролю уповноваженими банками за строками розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів, зокрема експортними, то відповідне роз'яснення викладене у листі Національного банку України від 7 липня 2015 року № 22-01012/46746 та доведене до відома банківської системи України.

Щодо інвойсу, оформленого в електронній формі, необхідно зазначити, що згідно із Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена тільки тому, що він має електронну форму.

Насамкінець звертаємо увагу, що роз'яснення стосовно особливостей застосування первинних документів, у тому числі в електронній формі, викладені у листі Міністерства фінансів України від 16 лютого 2017 року № 31-11410-06-5/4339.

 

Заступник директора Департаменту
відкритих ринків Національного
банку України                                                     М. Селехман

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям