Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо лікарняних у разі наявності відмітки у листку непрацездатності про алкогольне сп’яніння (лист Пенсійного фонду від 13.03.2024 р. № 2800-030401-8/15789)

Щодо лікарняних у разі наявності відмітки у листку непрацездатності про алкогольне сп’яніння (лист Пенсійного фонду від 13.03.2024 р. № 2800-030401-8/15789)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ

ЛИСТ

від 13.03.2024 р. № 2800-030401-8/15789

Розглянувши […] запит […] щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі наявності відмітки у листку непрацездатності про алкогольне сп’яніння […], Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 22 Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон № 1105) страхова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та надається за основним місцем роботи (діяльності).

Частиною першою статті 23 Закону № 1105 зазначено, що підставою для призначення застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.

Порядок формування медичних висновків в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охороні здоров’я (далі – Порядок формування МВТН) затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 № 1066, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.06.2021 за № 728/36350, Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності (далі – Порядок формування ЛН) – наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.06.2021 № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2021 за № 890/36512.

Відповідно до пункту 2 розділу II Порядку формування МВТН медичні висновки будь-якої категорії вносяться до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я на підставі медичних записів про медичний огляд, надання консультації або лікування та медичних записів при виписці пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів при виписці пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів за результатами проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи.

Відмітки про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності) належить до відомостей, що містяться в медичному висновку (пункт 1 розділу II Порядку формування МВТН).

Пунктом 5 розділу IV Порядку формування МВТН передбачено, що у випадках, коли відповідно до вимог законодавства України пацієнту проводилися необхідні дослідження для визначення наявності в його організмі алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та визначення ступеня його сп’яніння, а також лікуючим лікарем встановлено, що тимчасова непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, що підтверджено результатами таких досліджень, у медичних висновках за категорією “Захворювання або травма загального характеру” лікуючий лікар робить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення непрацездатності.

У разі виявлення технічної неточності або недостовірної інформації у медичному висновку, зміни до такого медичного висновку вносяться не пізніше сьомого дня з дати його формування відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2020 за № 952/35235 (пункт 9 розділу IV Порядку формування МВТН).

Згідно із пунктом 2 розділу II Порядку формування ЛН листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації про медичний висновок (медичні висновки) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок.

Пунктом 5 частини першої статті 16 Закону № 1105 визначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням.

Враховуючи викладене, допомога по тимчасовій непрацездатності за листками непрацездатності, що сформовані на підставі медичних висновків, не надається в межах всього випадку непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, якщо будь-який медичний висновок містить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп’яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності, встановленої лікуючим лікарем.

З повагою

Начальник управління страхових
виплат та соціальних послуг
Світлана ЗАРУБІНА

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям