Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Сроки подачи справки о декларировании валютных ценностей

Сроки подачи справки о декларировании валютных ценностей

Печатная Форма: Сроки подачи справки о декларировании валютных ценностей

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.04.2001 р. N 3/16-1899-ЕП
   
   Щодо термінів подання довідки про декларування валютних цінностей


   
   Повідомляємо, що відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" встановлено для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, а також для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності єдині строки подання квартальної фінансової звітності, а саме не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.
   
   Відповідно до п. 3 наказу Міністерства фінансів України від 25.12.95 N 207 "Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами" передбачено, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.
   
   Згідно з положеннями спільного листа Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 09.01.98 / 12.01.98 N 13-226/53-188 / N 206/10/22-0117 / N 11/3-247 довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України у суб'єкта підприємницької діяльності реєструється податковими органами на вимогу суб'єктів, які планують здійснення зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від строків подання бухгалтерської звітності.
   
   Враховуючи викладене, при здійсненні митного оформлення вантажів у термін після 30 числа місяця, наступного за кожним звітним I - III кварталами, то після 25 лютого року, наступного за IV кварталом, всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають подати довідку за звітний період про декларування валютних цінностей, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, а у разі відсутності валютних цінностей - довідку про їх відсутність за формою, наведеною у спільному листі Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 09.01.98 / 12.01.98 N 13-226/53-188 / N 206/10/22-0117 / N 11/3-247.
   
   Суб'єкти підприємницької діяльності, які вперше звертаються до митного органу з приводу митного оформлення вантажів, подають довідку встановленого зразка про декларування валютних цінностей або про їх відсутність за попередній звітний квартал, а новостворені суб'єкти (якщо вони звертаються до митного органу у період, що передує терміну подання першої фінансової звітності за результатами діяльності за звітний період) - відповідну довідку (про наявність/відсутність) за станом на поточний час.
   
   При здійсненні митного оформлення не в зоні діяльності митниці, в якій суб'єкт ЗЕД знаходиться на обліку, у листах-узгодженнях, що подаються до митниці оформлення, вказуються реквізити (номер, дата видачі, період, за який надана довідка) довідки про декларування (або довідки про відсутність) валютних цінностей та дата її подання до митниці.
   
   Довести до відома суб'єктів ЗЕД, які знаходяться на обліку в зоні діяльності митниць, положення зазначеного листа.
   
   Заступник Голови Державної
   митної служби України
   О. Шейко
   
   Заступник Голови
   Державної податкової
   адміністрації України
   І. Кальніченко
   

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
111832 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно