Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Таможенные сборы не включаются в базу обложения НДС

Таможенные сборы не включаются в базу обложения НДС

Таможенные сборы не включаются в базу обложения НДС

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.06.2008 р. № 11/2-15/6250-ЕП


   
   Начальникам регіональних митниць
   Начальникам митниць

   
   
   У зв'язку з надходженням додаткових роз'яснень Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України стосовно можливості віднесення митних зборів та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, до податків і зборів (обов'язкових платежів), повідомляємо наступне.
   
   Принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів визначає Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 № 1251-XII.
   
   Частиною першою статті 2 зазначеного Закону дається визначення поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, під яким слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платником у порядку і на умовах, що визначаються законами України з питань оподаткування.
   
   Тобто, законодавець не розмежував поняття "податок і збір (обов'язковий платіж)", визначивши його єдиним.
   
   При цьому статтею 14 Закону України "Про систему оподаткування" визначено вичерпний перелік загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), до яких митні збори та плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, не включено.
   
   Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 20.12.2000 № 2181-III є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів).
   
   З огляду на зазначене, положення цього Закону не поширюються на зобов'язання суб'єктів ЗЕД по сплаті митних зборів, а також плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.
   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пункту 4.3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР для товарів, які імпортуються на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з питань оподаткування.
   
   Враховуючи, що митні збори та плата за митне оформлення відносяться до неподаткових надходжень, такі суми не включаються до бази оподаткування податком на додану вартість при митному оформленні товарів.
   
   Лист Держмитслужби від 09.04.2008 № 11/2-15/3997-ЕП вважати відкликаним.
   
   
   Перший заступник
   Голови Служби
   
   А. Є. Гутник
   
   

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
111805 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно