Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року N 698 (наказ Мінфіну від 04.01.2024 р. № 5)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року N 698 (наказ Мінфіну від 04.01.2024 р. № 5)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2024

м. Київ

№ 5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2024 р. за N 43/41388

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року N 698

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. У пункті 1 наказу Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року N 698 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2023 року за N 2276/41332:

в абзаці першому слова та цифри "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292)" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків / електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей до контролюючих органів";

в абзаці п'ятому слова "відкриття/закриття" замінити словами "відкриття / закриття".

2. Внести до Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття / закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року N 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за N 1058/27503 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2019 року N 292), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13 грудня 2023 року N 698, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2023 року за N 2276/41332, такі зміни:

у заголовку слова "відкриття/закриття", "зареєстрованим" замінити словами "відкриття / закриття", "зареєстрованого" відповідно;

в абзаці першому підпункту 3 пункту 3 слова "першого речення", "другим реченням" замінити словами "речення першого", "реченням другим" відповідно;

у підпункті 1 пункту 4, абзаці восьмому підпункту 4, абзаці другому підпункту 5, абзаці другому підпункту 7 пункту 8 слова "рахунку", "рахунку / електронного гаманця", "рахунок", "рахунок / електронний гаманець", "рахунків у фінансових установах", "рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" замінити словами "рахунку", "рахунку / електронного гаманця", "рахунок", "рахунок / електронний гаманець", "рахунків у фінансових установах", "рахунків / електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг / емітентах електронних грошей" відповідно;

у пункті 8:

абзаци сорок сьомий, п'ятдесят четвертий підпункту 1 доповнити нумерацією граф;

в абзацах шостому, двадцять другому підпункту 4 слова "платіжних послуг", "емітента електронних грошей" замінити словами "платіжних послуг", "емітента електронних грошей" відповідно;

абзац дев'ятий підпункту 6 викласти в такій редакції:

"

2165

Помилка в типі операції: заповнено поля "Рахунок / електронний гаманець клієнта / користувача (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей)" та/або "Дата відкриття рахунку / електронного гаманця (у попередньому банку, іншій фінансовій установі, небанківського надавача платіжних послуг / емітента електронних грошей) (за наявності)", та/або "Єдиний ідентифікатор Національного банку України фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код небанківської фінансової установи, в якій було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", та/або "Найменування депозитарної установи, в якій клієнту було відкрито рахунок у цінних паперах", але тип операції не "8"

";

в абзаці четвертому підпункту 10 слова "відкриття/закриття" замінити словами "відкриття / закриття";

у відмітках додатків 2, 6 слова "відкриття/закриття" замінити словами "відкриття / закриття";

у заголовку додатка 6 слова "ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ" замінити словами "Інформаційне повідомлення".

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям