Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (наказ Мінфіну від 28.05.2024 р. № 262)

Про внесення змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (наказ Мінфіну від 28.05.2024 р. № 262)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2024

м. Київ

№ 262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 червня 2024 р. за N 867/42212

Про внесення змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до частини другої статей 45 та 78 Бюджетного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24182, такі зміни:

1) у розділі I:

абзац другий пункту 21 викласти у такій редакції:

"застосовується система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства. Правила використання системи Казначейства визначаються Казначейством та оприлюднюються на офіційному вебпорталі Казначейства;";

у пункті 5:

в абзаці п'ятнадцятому слова ", та копії паспорта уповноваженої особи" виключити;

абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"Заява про повернення (перерахування) коштів з бюджету в електронній формі подається з обов'язковим накладанням електронного підпису платника або уповноваженої особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". До заяви одночасно подається копія: платіжної інструкції, яка підтверджує перерахування коштів до бюджету, судового рішення, засвідчена належним чином (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого) та грошового стягнення за адміністративні правопорушення), документа, що підтверджує відповідні повноваження уповноваженої особи, засвідчена належним чином.";

в абзаці десятому пункту 6 слова ", або сканована копія зазначених документів, з обов'язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", за умови подання такої заяви в електронній формі" виключити;

2) у тексті цього Порядку слова "Порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені" у всіх відмінках замінити словами "Порядок інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення (перерахування) платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені" у відповідному відмінку.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій МИРОНЕНКО

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

Володимир ДУДА

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям