Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (наказ Мінфіну від 19.06.2019 р. № 262)

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (наказ Мінфіну від 19.06.2019 р. № 262)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2019

м. Київ

N 262

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2019 р. за N 753/33724

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212, статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;

акцизну накладну форми "П";

акцизну накладну форми "С";

розрахунок коригування акцизної накладної форми "П";

розрахунок коригування акцизної накладної форми "С";

форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

3. Департаменту податкової політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України 

В. Топчій 

 Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

 І. Насалик

 В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов 

 В. о. Голови Державного агентства з питань
електронного урядування України

 О. Вискуб

Голова Державної
регуляторної служби України 

К. Ляпіна 

 

Форма N 1-АКПС

Заява
про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

1. Контролюючий орган, до якого подається заява

Код

Найменування

 

 

2. Дія та вид діяльності

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦИЗНОГО(ИХ) СКЛАДУ(ІВ)

ЗМІНИ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АКЦИЗНИЙ(І) СКЛАД(И)

АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ

АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦИЗНОГО(ИХ) СКЛАДУ(ІВ)

 

 

 

 

 

 
 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПАЛЬНОГО

РЕАЛІЗАЦІЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

3. Особа                          юридична особа     фізична особа - підприємець

 

 

 

 

 

код ЄДРПОУ / реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність
реєстраційний номер облікової картки платника податків
серія (за наявності) та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

5. Відомості про акцизні склади2

N
з/п

Найме-
нуван-
ня акциз-
ного скла-
ду

Уніфіко-
ваний номер акциз-
ного складу
3

Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться акцизний склад

Місце-
знахо-
дження акциз-
ного складу на тери-
торії (назва вулиці, номер будинку, офісу тощо)
4

Документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням та/або територією, що належить до акцизного складу5

Тип об'єкта оподатку-
вання
6

Іденти-
фікатор об'єкта оподат-
кування
7

Ознака виду акциз-
ного складу
8

код за КОАТУУ

назва області, району, населеного пункту

код

назва

назва

дата

номер

період дії договору на право користування приміщенням/територією

 

 

 

 

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

7. Підписант

Для юридичної особи

Для фізичної особи - підприємця

 

 

 

 

 

 

керівник

фізична особа - підприємець

 

 

 

 

уповноважена особа

представник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

 
___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
____________
(підпис)

 
____________
(дата)

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Під час подання заяви з позначкою "Реєстрація платником податку" може здійснюватися одночасна реєстрація акцизного (акцизних) складу (складів). Під час подання заяви з позначкою "Реєстрація акцизного складу" у цьому розділі надається інформація про наявні акцизні склади, що введені в експлуатацію після реєстрації особи платником податку.

3 Уніфікований номер акцизного складу - унікальний ідентифікатор, що присвоюється акцизному складу засобами СЕАРП та СЕ у разі реєстрації акцизного складу. Уніфікований номер акцизного складу зазначається платником податку у графі 3 у разі подання заяви з позначкою "Зміни у даних про акцизний склад" або "Анулювання реєстрації акцизного складу".

4 У разі зміни місцезнаходження акцизного складу зазначається його нове місцезнаходження.

5 Заповнюється у разі подання заяви з позначкою "Реєстрація платником податку" або "Реєстрація акцизного складу" з обраним видом діяльності "Реалізація пального".

6 Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

7 Щодо кожного акцизного складу зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування, про який направлено повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

8 Ознака виду акцизного складу:

 

1 - акцизний склад, на якому здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), який обладнується лише витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску готової продукції (пального) наливом з такого акцизного складу;

 

2 - акцизний склад, на якому здійснюється виключно зберігання та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасування, а також скрапленого газу природного, бензолу, ментолу, які не обладнуються витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками;

 

3 - інший акцизний склад;

 

4 - митний ліцензійний склад.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

  

АКЦИЗНА НАКЛАДНА форми "П"

  

____________
1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

 

1 - власне споживання чи промислова переробка;

2 - втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - реалізація пального суб'єкту господарювання - неплатнику;

4 - ввезення пального на митну територію України;

5 - вивезення пального за межі митної території України;

6 - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

2 Умови оподаткування пального:

 

1 - пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5 - залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального).

3 Напрям використання пального:

 

1 - реалізація пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

2 - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

3 - розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися;

4 - реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

4 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

  

АКЦИЗНА НАКЛАДНА форми "С"

  

____________
1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

 

1 - власне споживання чи промислова переробка;

2 - втрачений, зіпсований, знищений спирт етиловий (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання - неплатнику;

4 - ввезення спирту етилового на митну територію України;

5 - вивезення спирту етилового за межі митної території України;

6 - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

2 Умови оподаткування спирту етилового:

 

1 - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5 - на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.

3 Напрям використання спирту етилового:

 

1 - реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;

2 - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий.

4 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

  

____________
1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

 

 1 - власне споживання чи промислова переробка;

2 - втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - реалізація пального суб'єкту господарювання - неплатнику;

4 - ввезення пального на митну територію України;

5 - вивезення пального за межі митної території України;

6 - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

2 Умови оподаткування пального:

 

 1 - пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених пунктами 229.2  - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.

3 Серія та номер (за наявності) паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

  

____________
1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

 

1 - власне споживання чи промислова переробка;

2 - втрачений, зіпсований, знищений спирт етиловий (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання - неплатнику;

4 - ввезення спирту етилового на митну територію України;

5 - вивезення спирту етилового за межі митної території України;

6 - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

2 Умови оподаткування спирту етилового:

 

1 - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5 - на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України.

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

Основна

 

Коригуюча

 

Коригування умов оподаткування

 

Складено організацією системи Державного резерву

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ ПАЛЬНОГО

  

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Умови оподаткування пального:

 

1 - пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених пунктами 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5 - залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального).

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

Основна

 

Коригуюча

 

Коригування умов оподаткування

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

  

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Умови оподаткування спирту етилового:

 

1 - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2 - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3 - на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України;

4 - на умовах, встановлених підпунктами "а" - " ґ", "ж" підпункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5 - на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

6 - спирт етиловий, умови оподаткування якого не визначені.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

ПОРЯДОК
заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відповідно до статей 231, 232 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Особи, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України пальне або спирт етиловий, здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі - платник податку), складають:

акцизні накладні форми "П", розрахунки коригування акцизної накладної форми "П", заявки на поповнення (коригування) залишку пального - у разі реалізації пального;

акцизні накладні форми "С", розрахунки коригування акцизної накладної форми "С", заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового - у разі реалізації спирту етилового.

3. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та подаються до контролюючого органу на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних за допомогою засобів телекомунікаційних систем в електронній формі.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення (коригування) залишку пального, заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в електронній формі здійснюються з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

Усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишку спирту етилового, визначених за результатами інвентаризації, проведеної відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, та зазначених в акті інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, поданому до контролюючого органу у терміни, визначені Кодексом.

4. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального, заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються державною мовою (кирилиця), крім номера реєстрації транспортного засобу (міжнародної або іноземної) та номера митної декларації, які зазначаються іноземною мовою (латиниця).

Показники щодо місткості ємностей (секцій) зазначаються в метрах кубічних.

Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються (з округленням до двох знаків після коми):

для пального - в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C;

для спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C.

Приведення літражу пального до температури 15° C та літражу спирту етилового до температури 20° C здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

5. Дата складання акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляються.

6. Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового має містити лише цифрові значення (не має містити літер чи інших символів).

У порядковому номері акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду.

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового не може починатися з "0".

У клітинках порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. Не допускається складання платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) документа одного виду (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового) за однією датою з однаковим порядковим номером.

8. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи - суб'єкта господарювання - отримувача пального:

для юридичної особи - її повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 6 розділу II Кодексу.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує пальне, у рядку "Код філії" лівої частини документа зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).

Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідний рядок лівої частини документа не проставляється.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної у правій частині документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем пального числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб'єкта господарювання - отримувача пального (за потреби).

Якщо номера філії чи структурного підрозділу до лівої та/або правої частини акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної не занесено, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному полі документа не проставляються.

Під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):

можуть не заповнюватися виключно у разі реалізації пального не суб'єкту господарювання;

обов'язково заповнюються у разі реалізації пального суб'єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб'єкта господарювання.

9. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує спирт етиловий, та суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового:

для юридичної особи - її повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Для отримувачів спирту етилового - юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 6 розділу II Кодексу.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує спирт етиловий, у рядку "Код філії" лівої частини документа зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).

Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідний рядок лівої частини документа не проставляється.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної у правій частині документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем спирту етилового числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового (за потреби).

Якщо номера філії чи структурного підрозділу до лівої та/або правої частини акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної не занесено, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному полі документа не проставляються.

10. Код пального або спирту етилового в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявці на поповнення (коригування) залишку пального, заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків.

В одному документі (акцизна накладна) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

11. В акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної зазначається двосимвольний код типу транспортного засобу відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року N 541).

12. На складені платником заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, перші примірники акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального або спирту етилового, та кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов'язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, другий примірник такої акцизної накладної в день її складення - надіслати розпоряднику акцизного складу - отримувачу пального або спирту етилового.

На другий примірник акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку - отримувача пального або спирту етилового та кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Накладення кваліфікованих електронних підписів посадових осіб (печаток - за наявності) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Складання акцизної накладної форми "П" та порядок її заповнення

1. Акцизна накладна форми "П" складається в день ввезення на митну територію України пального чи в день реалізації пального у разі кожної повної або часткової операції з реалізації пального.

2. Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

3. Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є суб'єктом господарювання), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне), при цьому окремі обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу, не заповнюються.

У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального - суб'єкта господарювання зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального - суб'єктів господарювання (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Зведена акцизна накладна може складатися у разі реалізації пального:

з акцизного складу до акцизного складу без використання акцизного складу пересувного;

суб'єктам господарювання з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

з акцизного складу будь-яким іншим суб'єктам господарювання (не платникам податку) з використанням транспортного засобу, що не є акцизним складом пересувним.

Акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця.

Під час ввезення пального на митну територію України (імпорту) акцизна накладна складається в одному примірнику та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації.

Акцизна накладна (перший примірник акцизної накладної - для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках) може бути складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального, у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного:

до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою;

до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.

4. У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування пального;

ознака щодо напрямів використання пального.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

"1" - власне споживання чи промислова переробка;

"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація пального суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення пального на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;

"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "5" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України;

"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

У разі, якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:

для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1 - 6"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складення другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:

"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4" (які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального;

"5" - залишки пального, які не обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального (утворилися до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального). Така умова оподаткування може бути зазначена тільки у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпадали під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та не були зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "5", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення пального на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються цифровий код операції "4" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування ("0" або "2", або "3", або "4").

Під час вивезення (експорту) пального за межі митної території України у відповідних рядках акцизної накладної зазначаються цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1".

В акцизних накладних з умовою оподаткування "5" у відповідних рядках акцизної накладної зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику, - "1" (власне споживання чи промислова переробка) або "2" (пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу).

У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання пального:

"1" - реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

"2" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

"3" - розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися. Ознака напряму використання "3" зазначається в акцизних накладних, складених на всі операції з розподілу обсягів залишку пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами;

"4" - реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним. Така ознака зазначається також у разі реалізації пального з акцизного складу пересувного до:

паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою;

місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.

Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "4", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

5. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

6. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), в яку (які) здійснено фізичне відвантаження (отримання) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, в які здійснено відвантаження (отримання) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

7. В акцизній накладній обов'язково зазначаються дані лише про один акцизний склад / пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та про один акцизний склад / пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, крім:

ввезення пального на митну територію України - код операції "4" (ознака щодо умов оподаткування "0" або "2", або "3", або "4"). В акцизній накладній, яка складається для розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та за умовами оподаткування, зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснює транспортування пального на митну територію України, як пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;

фактичного вивезення пального за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення). У такій акцизній накладній (код операції "5" та ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснив транспортування пального за межі митної території України, як пересувного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються;

здійснення реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий. У таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, обов'язково вносяться дані щодо пересувного акцизного складу, яким здійснюється транспортування пального. Такі дані вносяться до відповідного рядка правої частини акцизної накладної (акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне) незалежно від того, хто є розпорядником такого пересувного акцизного складу (особа, що реалізує пальне, або особа - отримувач пального);

власного споживання чи промислової переробки, втрат пального у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу), зазначаються реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються у відповідних рядках правої частини акцизної накладної;

реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу чи технічного обладнання, пристрою або до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом. У таких акцизних накладних зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу та акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.

У разі вивезення (експорту) пального за межі митної території України (цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1"):

в акцизній накладній, складеній на операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального з акцизного складу на пересувний акцизний склад, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі, якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;

в акцизній накладній, складеній на операції з фактичного вивезення пального за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30 - 32 Положення, у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити пересувного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. У правій частині акцизної накладної реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.

8. У клітинках рядків акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

9. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення пального на митну територію України (код операції "4") та вивезення пального за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті митної декларації не проставляються;

10. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "3" (ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.

Залежно від операції, на яку складена акцизна накладна, до одного з передбачених для цього полів вноситься відмітка про здійснення операції з:

реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів - складена суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів суб'єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", - складена платником податку, який здійснює таку реалізацію;

реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", - складена платником податку, який здійснює таку реалізацію;

реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву - складена платником податку, який здійснює таку реалізацію.

В акцизних накладних, складених на операції, не зазначені в абзацах четвертому - сьомому пункту 10 цього розділу, у відповідному полі документа нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

В акцизних накладних, складених під час здійснення реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, до акцизного складу пересувного, з якого суб'єкти господарювання, що здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, заправляють повітряні судна, в реквізитах, передбачених для отримувача пального, заносяться реквізити такого суб'єкта господарювання, який здійснюватиме заправлення повітряних суден з такого акцизного складу пересувного.

Під час заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, акцизні накладні на такі операції завжди складають такі суб'єкти господарювання незалежно від того, кому належить таке пальне.

На операції з реалізації пального в повітряні судна (заправлення повітряних суден) суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, складається акцизна накладна, в якій зазначено:

код операції "5" та умови оподаткування "3" - у разі переходу права власності до нерезидента, що засвідчено митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі, якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;

код операції "3" та умови оподаткування "3" - у разі переходу права власності до резидента або у разі переходу права власності до нерезидента.

В акцизних накладних на операції із заправлення повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, складених суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, до правої частини таких накладних:

реквізити пересувного акцизного складу не вносяться;

до рядка, призначеного для внесення реквізитів акцизного складу, вноситься умовний код "2000000000".

11. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.

12. В акцизній накладній, складеній на операції з реалізації пального суб'єкту господарювання, який не є платником (код операції "3"), адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку):

зазначається - в накладних з напрямом використання пального "0";

не зазначається - в накладних з напрямом використання пального "4" (якщо здійснюється реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, або реалізація пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу чи технічного обладнання, пристрою).

13. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.

14. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 - 12 розділу II цього Порядку.

В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу.

15. В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0" або "2", або "3", або "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної).

Під час вивезення пального за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються:

в акцизних накладних на операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального з акцизного складу на пересувний акцизний склад - реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення пального за межі митної території України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах акцизної накладної);

в акцизних накладних, складених на операції з фактичного вивезення пального за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30 - 32 Положення, під час відвантаження (відпуску) пального з пересувного акцизного складу у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник", а до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".

У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний в акцизній накладній зазначаються реквізити:

особи, що реалізує пальне, - в лівій частині акцизної накладної;

нового власника такого пального як отримувача пального - у правій частині акцизної накладної;

пересувного акцизного складу як такого, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне та на який фізично відвантажене (отримане) пальне, - в лівій та правій частинах такої акцизної накладної.

В акцизній накладній, складеній під час власного споживання чи промислової переробки пального (код операції "1"), втрат пального у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (код операції "2") та під час реалізації пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання (код операції "6"), у тому числі за готівку, розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне):

у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник";

до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".

16. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального:

у кілограмах (графа 3);

у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

Для акцизних накладних з кодом операції "4" або "5" обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, яка є підставою для зазначення такого коду операції.

III. Складання акцизної накладної форми "С" та порядок її заповнення

1. Акцизна накладна форми "С" складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового.

2. Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

3. Акцизна накладна може бути складена за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, втраченого протягом такого місяця.

Під час ввезення спирту етилового на митну територію України (імпорту) акцизна накладна складається в одному примірнику та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних не пізніше дня, наступного за днем належного оформлення митної декларації.

4. У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування спирту етилового;

ознака щодо напрямів використання спирту етилового.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

"1" - власне споживання чи промислова переробка;

"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення спирту етилового на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;

"5" - вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "5" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України;

"6" - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

У разі, якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платником здійснюється операція, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:

для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1" - "6"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складання другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

"4" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4", складені на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б" - "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого спирту етилового;

"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "5", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику, - "4", та ознака щодо умов оподаткування - "0" або "2".

Під час вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України у відповідних рядках акцизної накладної зазначаються цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1".

У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання спирту етилового:

"1" - реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;

"2" - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий.

Для спирту етилового, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "2", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

5. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового), з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

6. В акцизній накладній уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий такий спирт етиловий:

зазначається, якщо отримувачем спирту етилового є розпорядник акцизного складу, який здійснює діяльність з виробництва спирту етилового;

не зазначається, якщо отримувачем спирту є суб'єкт господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, що здійснює діяльність з виробництва спирту етилового.

Під час відвантаження спирту етилового з акцизного складу / пересувного акцизного складу на пересувний акцизний склад у відповідній частині (відповідних частинах) акцизної накладної зазначаються реквізити такого пересувного акцизного складу - номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового), з якого (на який) фізично відвантажений (відпущений/отриманий) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секції), з якої (на яку) здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких / на які здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

7. В акцизній накладній обов'язково мають бути внесені дані лише до одного з відповідних рядків (акцизний склад або пересувний акцизний склад) для такого складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, крім:

ввезення спирту етилового на митну територію України - код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0" або "2". У такій акцизній накладній, яка складається для розподілу обсягу ввезеного спирту етилового, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснює транспортування спирту етилового на митну територію України, як пересувного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий;

фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30 - 32 Положення. У такій акцизній накладній (код операції "5" та ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснив транспортування спирту етилового за межі митної території України, як пересувного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий. Реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, не зазначаються;

здійснення реалізації спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий. У таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, обов'язково вносяться дані щодо пересувного акцизного складу, яким здійснюється транспортування спирту етилового. Такі дані вносяться до відповідного рядка правої частини акцизної накладної;

власного споживання чи промислової переробки в межах одного акцизного складу; втрат спирту етилового у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу), реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, у відповідних рядках правої частини акцизної накладної не зазначаються.

Під час вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України (цифровий код операції "5" (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування "1"):

в акцизній накладній, складеній на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу на пересувний акцизний склад, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий. Реквізити митної декларації зазначаються у разі її оформлення відповідно до вимог Митного кодексу України на дату складення акцизної накладної. У разі, якщо на дату складення акцизної накладної митну декларацію не оформлено, реквізити митної декларації в акцизній накладній не заповнюються;

в акцизній накладній, складеній на операції з фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення, у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити пересувного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий. У правій частині акцизної накладної реквізити акцизного складу / пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, не зазначаються.

8. У клітинках рядків акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

9. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України (код операції "4") та вивезення спирту етилового за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті митної декларації не проставляються;

10. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "3" (для спирту етилового, реалізованого виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу), або "4" (для спирту етилового, реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу), або "5" (для спирту етилового, реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового.

11. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема акцизна накладна.

12. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 - 10 цього розділу.

В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "4", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на спирт етиловий, що відвантажується відповідно до підпунктів "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "5", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.

13. В акцизній накладній, складеній під час ввезення спирту етилового на митну територію України (код операції "4", ознака щодо умов оподаткування "0" або "2") для розподілу обсягу такого спирту етилового, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення спирту етилового на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий (у лівій та правій частинах акцизної накладної).

Під час вивезення спирту етилового за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "1") зазначаються:

в акцизних накладних на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу на пересувний акцизний склад - реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення спирту етилового за межі митної території України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий (у лівій та правій частинах акцизної накладної);

в акцизних накладних, складених на операції з фактичного вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтвердженого відповідно до пунктів 30 - 32 Положення, під час відвантаження (відпуску) спирту етилового з пересувного акцизного складу у рядку "Особа - отримувач спирту етилового" зазначається "Неплатник", а до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача спирту етилового; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".

В акцизній накладній, складеній під час власного споживання чи промислової переробки спирту етилового (код операції "1"), втрат спирту етилового у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсування, знищення, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (код операції "2"), під час реалізації спирту етилового отримувачу, який не є суб'єктом господарювання (код операції "6"):

у рядку "Особа - отримувач спирту етилового" зазначається "Неплатник";

до рядка "юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача спирту етилового; договір про спільну діяльність - реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000".

14. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного спирту етилового:

у декалітрах (графа 3);

у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 oC (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

Для акцизних накладних з кодом операції "4" або "5" обсяг реалізованого (відвантаженого) або ввезеного спирту етилового не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, яка є підставою для зазначення такого коду операції.

IV. Особливості складання та заповнення акцизної накладної форми "П", складеної для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами / акцизними складами пересувними

1. Акцизна накладна форми "П", яка складається для перенесення обсягів залишків пального з системи електронного адміністрування реалізації пального до системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового і розподілу таких обсягів між акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 01 липня 2019 року, заповнюється в порядку, визначеному у розділах I, II цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених у пунктах 2, 3 цього розділу. Таблична частина акцизної накладної заповнюється у порядку, визначеному в пункті 16 розділу II цього Порядку.

2. Для розподілу обсягу залишків пального між власними акцизними складами / пересувними акцизними складами, розпорядниками яких є платники податку, які станом на 01 липня 2019 року зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов'язані скласти акцизні накладні форми "П" у двох примірниках на обсяги залишків пального та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку і терміни, визначені пунктом 23 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

У такій акцизній накладній не зазначаються:

цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику (у відповідному полі зазначається цифра "0");

реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне;

серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на митну територію України;

повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ отримувача такого пального - суб'єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;

адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

У відповідних клітинках рядків акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (крім цифри "0", яка зазначається у клітинках, призначених для цифрового коду операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, та може зазначатися у клітинці, призначеній для ознаки умов оподаткування).

У такій акцизній накладній зазначаються:

ознака щодо умов оподаткування пального "0" або "4";

ознака щодо напрямів використання пального "3";

номер примірника "1" або "2" із кількості примірників "2";

реквізити платника податку, який склав акцизну накладну, як особи, що реалізує пальне, та особи - отримувача пального - розпорядника акцизного складу;

реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

3. Для розподілу обсягу залишків пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами суб'єкти господарювання, які станом на 01 липня 2019 року зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року не підпадають під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу та у яких станом на 16 липня 2019 року в системі електронного адміністрування реалізації пального обліковуються обсяги залишків пального, зобов'язані скласти акцизні накладні форми "П" у двох примірниках на обсяги залишків пального та зареєструвати їх в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку і терміни, визначені пунктом 23 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

У такій акцизній накладній не зазначаються:

цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, ознака умов оподаткування (у відповідних полях зазначається цифра "0");

реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне;

серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на митну територію України;

повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ отримувача пального - суб'єктів господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктів літакобудування, або замовників, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", або підприємств, установ та організацій системи державного резерву;

адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки.

У відповідних клітинках рядків акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (крім цифри "0", яка зазначається у клітинках, призначених для цифрового коду операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, та може зазначатися у клітинці, призначеній для ознаки умов оподаткування).

У такій акцизній накладній зазначаються:

ознака щодо умов оподаткування пального "0" або "4";

ознака щодо напрямів використання пального "3";

номер примірника акцизної накладної "1" або "2" із кількості примірників "2";

реквізити платника податку, зареєстрованого в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, який склав акцизну накладну, як особи, що реалізує пальне;

реквізити платника податку, зареєстрованого в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового - розпорядника акцизного складу, як особи - отримувача пального;

реквізити акцизного складу або пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

V. Коригування акцизної накладної форми "П"

1. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми "П", показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2. Коригуються лише показники складених акцизних накладних, усі примірники яких зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.

3. Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

4. Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються.

5. Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних форми "П", підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

6. Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує пальне, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального.

7. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального, примірники розрахунку коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

перший примірник - особою, що реалізує пальне;

другий примірник - особою - отримувачем пального (після отримання від особи, що реалізує пальне, першого примірника розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

8. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального:

платник направляє особі - отримувачу пального перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П";

особа - отримувач пального реєструє в Єдиному реєстрі акцизних накладних перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П".

Особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.

9. Коригування помилково зазначених реквізитів особи - отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне в акцизній накладній, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної, в якій зазначено помилкові дані, зазначеного у цій акцизній накладній отримувачем пального.

10. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне"

або

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою - отримувачем пального".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

У розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", складеної в одному примірнику, відмітка "Х" вноситься до поля "реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне".

11. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" зазначаються:

коди операцій для складання в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування пального.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для складання в одному примірнику:

"1" - власне споживання чи промислова переробка;

"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація пального суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення пального на митну територію України;

"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України;

"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

У разі, якщо розрахунок коригування акцизної накладної складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна була складена в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування:

для розрахунку коригування акцизної накладної, яка складається у одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для розрахунку коригування акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складання другого примірника розрахунку коригування у відповідному полі такого примірника, крім розрахунків коригування, які передбачають зменшення обсягів реалізованого пального, зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такого розрахунку коригування.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:

"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "4", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

Зазначені у верхній лівій частині розрахунку коригування цифровий код операції, на яку акцизна накладна складається у одному примірнику, та ознака щодо умов оподаткування пального мають збігатися з кодом та ознакою, зазначеними в акцизній накладній, до якої складено розрахунок коригування акцизної накладної.

12. На розрахунку коригування зазначаються номер та дата акцизної накладної, показники якої коригуються.

Не допускається виправлення даних щодо дати складення акцизної накладної, показники якої коригуються, її порядкового номера та реквізитів пересувного акцизного складу.

13. У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується:

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або числовий номер філії (структурного підрозділу) платника податку, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача пального - код виду коригування "1";

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне, - код виду коригування "2";

код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД - код виду коригування "3";

обсяг пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, - код виду коригування "4";

серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, - код виду коригування "5".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів, крім кодів виду коригування "1" та "2", коли допускається внесення відмітки до цих двох полів одночасно.

14. До розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" дані щодо реквізитів особи, яка реалізує пальне, особи - отримувача пального, філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує пальне, та особи, що отримує пальне, акцизних складів та/або пересувних акцизних складів переносяться з акцизної накладної, що коригується.

15. Вступна частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 10 - 14 цього розділу.

16. В основній частині розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється лише один з розділів такого розрахунку коригування залежно від показника, який коригується.

17. Розділ I розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" заповнюється у разі, якщо платником помилково зазначено:

реквізити суб'єкта господарювання - отримувача пального (філії чи структурного підрозділу отримувача пального) та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне;

дані щодо коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або обсягів реалізованого пального.

У графі 1 розділу I зазначається порядковий номер рядка.

В одному документі (розрахунок коригування акцизної накладної форми "П", в якому платник заповнює розділ I) зазначаються:

операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди виду коригування "1" та/або "2", "4");

операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код виду коригування "3").

Для внесення змін до реквізитів суб'єкта господарювання - отримувача пального та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне (код виду коригування "1" та/або "2"), платник заповнює перший рядок розрахунку коригування акцизної накладної, в якому:

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

Після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунків коригування до акцизної накладної форми "П", складених для виправлення помилково зазначених реквізитів суб'єкта господарювання - отримувача пального та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне, платник має скласти акцизні накладні з правильними реквізитами та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, при цьому дата складення нової акцизної накладної має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.

Для внесення змін до коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД пального без зміни кількості пального (код виду коригування "3") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

до граф 2, 3 першого рядка таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);

до граф 2, 3 наступного рядка таблиці зазначаються правильні дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вноситься показник коригування (збільшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+), при цьому збільшення обсягу за правильним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі зменшенням обсягу за помилковим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

Для внесення змін до обсягу реалізованого пального (код виду коригування "4") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в акцизній накладній обсяг пального;

у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального.

У розрахунку коригування з кодом виду коригування "4" платник:

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) помилковий обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+).

18. Розділ II розрахунку коригування до акцизної накладної форми "П" заповнюється у разі, якщо в акцизній накладній є помилки в серії та/або номері податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (код виду коригування "5"), при цьому в такому розрахунку коригування до відповідного поля лівої частини розрахунку коригування вносяться серія та номер податкового векселя, де допущено помилку, які зазначено в акцизній накладній, що коригується, а в правій частині - правильні реквізити векселя.

VI. Коригування акцизної накладної форми "С"

1. Якщо після реалізації спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу спирту етилового особі, що реалізує спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми "С", показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2. Коригуються лише показники складених акцизних накладних, усі примірники яких зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.

3. Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

4. Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються.

5. Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних форми "С", підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

6. Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної форми "С" реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого спирту етилового.

7. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого спирту етилового, примірники розрахунку коригування до акцизної накладної форми "С" реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

перший примірник - особою, що реалізує спирт етиловий;

другий примірник - особою - отримувачем спирту етилового (після отримання від особи, яка реалізує спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної форми "С", зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

8. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого спирту етилового:

платник направляє особі - отримувачу спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування до акцизної накладної форми "С";

особа - отримувач спирту етилового реєструє в Єдиному реєстрі акцизних накладних перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "С".

Особа, що реалізує спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого спирту етилового у податковій декларації за таким розрахунком коригування до акцизної накладної форми "С" після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних усіх примірників акцизної накладної отримувачем спирту етилового.

9. Коригування помилково зазначених реквізитів особи - отримувача спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий в акцизній накладній, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних другого примірника акцизної накладної, в якій зазначено помилкові дані, зазначеного в цій акцизній накладній отримувачем спирту етилового.

10. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий "

або

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою - отримувачем спирту етилового".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

У розрахунку коригування акцизної накладної форми "С", складеної в одному примірнику, відмітка "Х" вноситься до поля "реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий".

11. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються:

коди операцій для акцизної накладної, яка складається у одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування спирту етилового.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

"1" - власне споживання чи промислова переробка;

"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення спирту етилового на митну територію України;

"5" - вивезення спирту за межі митної території України;

"6" - реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

У разі, якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування:

для розрахунку коригування акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для розрахунку коригування акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складання другого примірника розрахунку коригування у відповідному полі такого примірника, крім розрахунків коригування, які передбачають зменшення обсягів реалізованого спирту етилового, зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такого розрахунку коригування.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3"- спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

"4"- спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5"- спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "5", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

Зазначені у верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" цифровий код операції, на яку акцизна накладна складається у одному примірнику, та ознака щодо умов оподаткування спирту етилового мають збігатися з кодом та ознакою, зазначеними в акцизній накладній, до якої складено розрахунок коригування.

12. На розрахунку коригування зазначаються номер та дата акцизної накладної, показники якої коригуються.

Не допускається виправлення даних щодо дати складення акцизної накладної, показники якої коригуються, її порядкового номера та реквізитів пересувного акцизного складу.

13. У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується:

код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або числовий номер філії чи структурного підрозділу, або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового - код виду коригування "1";

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий спирт етиловий, - код виду коригування "2";

код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД - код виду коригування "3";

обсяг спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 oC, - код виду коригування "4";

серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, - код виду коригування "5".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів, крім кодів виду коригування "1", "2", коли допускається внесення відмітки до двох зазначених полів одночасно.

14. До розрахунку коригування акцизної накладної дані щодо реквізитів особи, яка реалізує спирт етиловий, особи - отримувача спирту етилового, філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує спирт етиловий, та особи, що отримує спирт етиловий, акцизних складів та/або пересувних акцизних складів переносяться з акцизної накладної, що коригується.

15. Вступна частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 9 - 14 цього розділу.

16. В основній частині розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється лише один з розділів такого розрахунку коригування залежно від показника, який коригується.

17. Розділ I розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється у разі, якщо платником помилково зазначено:

реквізити суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового (філії чи структурного підрозділу отримувача спирту етилового) та/або акцизного складу, на який відвантажений (отриманий) спирт етиловий;

дані щодо коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або обсягів реалізованого спирту етилового.

У графі 1 розділу I зазначається порядковий номер рядка.

В одному документі (розрахунок коригування акцизної накладної форми "С", в якому платником заповнюється розділ I) зазначаються:

операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (коди виду коригування "1" та/або "2", "4");

операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (код виду коригування "3").

Для внесення змін до реквізитів суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача спирту етилового та/або акцизного складу, на який відвантажений (отриманий) спирт етиловий (код виду коригування "1" та/або "2"), платник заповнює перший рядок розрахунку коригування акцизної накладної, в якому:

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

Після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунків коригування акцизної накладної, складених для виправлення помилково зазначених реквізитів суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового та/або числового номера філії чи структурного підрозділу отримувача спирту етилового та/або акцизного складу, на який відвантажений (отриманий) спирт етиловий, платник має скласти акцизні накладні форми "С" з правильними реквізитами та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних, при цьому дата складення нової акцизної накладної має відповідати даті складення помилкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.

Для внесення змін до коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД спирту етилового без зміни його кількості (код виду коригування "3") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

до граф 2, 3 першого рядка таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунків коригування до такої накладної);

до граф 2, 3 наступного рядка таблиці вносить правильні дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить показник коригування (збільшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+), при цьому збільшення обсягу за правильним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі зменшенням обсягу за помилковим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

Для внесення змін до обсягу реалізованого спирту етилового (код виду коригування "4") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в акцизній накладній обсяг спирту етилового;

у наступному рядку таблиці зазначає правильний обсяг спирту етилового.

У розрахунку коригування з кодом виду коригування "4" платник:

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить з відповідним знаком (-) помилковий обсяг спирту етилового, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+).

18. Розділ II розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється у разі, якщо в акцизній накладній є помилки в серії та/або номері податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу (код виду коригування "5"), при цьому в такому розрахунку коригування до відповідного поля лівої частини розрахунку коригування вносяться серія та номер податкового векселя, де допущено помилку, які зазначено в акцизній накладній, що коригується, а в правій частині - правильні реквізити векселя.

VII. Порядок заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального

1. Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) у разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в тому числі у разі зміни умов оподаткування.

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається також, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального збільшується обсяг пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі під час одночасного зменшення обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

2. Під час збільшення обсягу пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) залишку пального, де зазначаються обсяги пального, які збільшуються та які зменшуються, при цьому:

заявка на поповнення (коригування) залишку пального оформлюється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників;

заявка оформлюється з нульовою сумою акцизного податку, якщо:

суми акцизного податку на таке пальне є рівними;

сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників.

3. У разі зміни умов оподаткування платник податку складає окрему заявку на поповнення (коригування) залишку пального, в якій:

зазначаються дата та номер заявки, в якій зазначено обсяги пального за умовами оподаткування, які змінюються;

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг пального з тими умовами оподаткування, які потребують такого зменшення, - у межах залишків пального, які рахуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового за цими умовами оподаткування;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг пального з новими умовами оподаткування - з урахуванням обсягів пального, зазначених у першому рядку таблиці, в якій зменшується обсяг пального, та наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального (лише для пального, яке оподатковується акцизним податком).

Обсяг пального, що зменшується за будь-якою умовою оподаткування, дорівнює обсягу пального, що збільшується за будь-якою іншою умовою оподаткування, - абсолютне значення обсягу пального, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу пального.

Платник складає такі заявки окремо від заявок на поповнення (коригування) залишку пального, складених з інших причин, ніж зміна умов оподаткування.

4. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) залишку пального платник податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення (коригування) залишку пального, при цьому таке коригування до заявки на поповнення (коригування) залишку пального має відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

5. Вартісні показники заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються так:

ставка акцизного податку - в одиницях виміру, визначених підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро за 1000 літрів);

курс Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому подано заявку, - у гривнях з копійками (6 десяткових знаків після коми);

сума акцизного податку - у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми).

6. У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду заявки:

"основна",

або

"коригуюча",

або

"коригування умов оподаткування".

В заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи державного резерву в межах залишків такого пального станом на 01 липня 2019 року, у передбаченому формою такої заявки полі зазначається відмітка "Х". Заявка на поповнення (коригування) залишку пального з такою відміткою може бути складена тільки на підставі розпорядження (наряду) Державного агентства резерву України на відпуск матеріальних цінностей.

7. Під час коригування показників раніше складеної та зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) залишку пального (заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" поставлена в полі "основна") обов'язково:

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "коригуюча" у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

зазначаються номер та дата заявки, показники якої коригуються.

8. Якщо у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального відмітку "Х" поставлено в полі "основна", поле "коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку пального" не заповнюється (номер та дата заявки, показники якої коригуються, не вносяться).

9. Якщо коригуються показники раніше складеної заявки на поповнення (коригування) залишку пального, не допускається виправлення даних щодо дати складення заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що коригується, та її порядкового номера.

10. У заявці на поповнення (коригування) залишку пального обов'язково зазначаються:

реквізити особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба поповнити обсяги залишків пального / змінити коди УКТ ЗЕД пального / змінити умови оподаткування пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишків пального.

В заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній філією (структурним підрозділом) платника податку, у рядку "Код філії" зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу), у якої (якого) виникає потреба поповнити обсяги залишків пального / змінити коди УКТ ЗЕД пального / змінити умови оподаткування пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Якщо номер філії чи структурного підрозділу не зазначається, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному рядку не проставляються.

11. За кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", можуть бути заповнені декілька рядків таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригуюча", може бути заповнений лише один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування ", можуть бути заповнені лише два рядки таблиці.

12. Таблична частина заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка;

2) у графі 2 зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:

"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5" - залишки пального, які не обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального).

Ознака щодо умов оподаткування "5" може бути зазначена тільки в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених суб'єктами господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпадали під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та не були зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у першому рядку таблиці зазначено умову оподаткування "5":

у верхньому лівому куті відмітка "Х" ставиться тільки в полі "основна";

коригування показників такої заявки не здійснюється;

може бути заповнений тільки перший рядок таблиці. Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "5", у відповідному рядку графи 2 зазначається цифра "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи державного резерву, в яких у передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х", може бути зазначено лише умову оподаткування "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи державного резерву, в яких у передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х", може бути зазначено лише умову оподаткування "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", у всіх рядках таблиці у графі 2 ставиться однакова ознака щодо умов оподаткування.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування", у другому рядку таблиці у графі 2 ставиться інша ознака щодо умов оподаткування, ніж ознака, зазначена у цій графі в першому рядку таблиці;

3) у графі 3 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

4) до графи 4 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

5) до граф 5, 6 вноситься інформація щодо поповнення (зменшення) обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

зменшення - зі знаком "-";

поповнення - зі знаком "+".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна":

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") зазначається лише в першому рядку таблиці;

від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-") зазначається у будь-якому іншому рядку, крім першого (за потреби).

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригуюча", заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому:

зазначається від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-");

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") не зазначається.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування":

від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-") зазначається лише в першому рядку таблиці;

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") зазначається лише у другому рядку таблиці;

6) у графах 5, 6 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (графа 5);

у літрах, приведених до температури 15° C (графа 6);

7) до графи 7 вноситься інформація щодо ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.

Для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зазначається:

ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 - якщо суб'єктом господарювання видано податковий вексель відповідно до пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (заявки на поповнення обсягу залишку пального з ознакою щодо умов оподаткування "3");

ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10 - якщо реалізація таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів здійснюється без видання суб'єктом господарювання податкового векселя відповідно до пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (заявки на поповнення обсягу залишку пального з ознакою щодо умов оподаткування "0");

8) у графі 8 зазначається інформація щодо офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється складення заявки (показник залишається незмінним протягом кварталу);

9) до графи 9 вноситься інформація щодо суми акцизного податку з обсягу поповнення (зменшення) залишку пального, яка розраховується на обсяг такого поповнення (зменшення) залишку пального за чинними на день складення заявки ставками акцизного податку з відповідним знаком ("+", "-") (крім заявок на поповнення (коригування) залишку пального з ознакою щодо умов оподаткування "1" або "2", або "4", або "5" та заявок на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи державного резерву, в яких у передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х").

Для перевірки: гр. 9 = гр. 6 х гр. 8 х (гр. 7/1000).

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального в рядках, в яких у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування "1" або "2", або "4", або "5", графа 9 = 0.

Для заповнення рядка "Загальна сума акцизного податку" обчислюється сума внесених до графи 9 показників (з урахуванням відповідних знаків ("+", "-"). Загальне додатне значення вноситься до зазначеного рядка. Загальне від'ємне або нульове значення не переноситься до такого рядка, а зазначається цифра "0".

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування "1" або "2", або "4", або "5", до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0".

VIII. Порядок заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

1. Заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку) у разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в тому числі у разі зміни умов оподаткування.

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового складається також, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників спирту етилового збільшується обсяг спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі під час одночасного зменшення обсягів спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

2. Під час збільшення обсягу спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, де зазначаються обсяги спирту етилового, які збільшуються та які зменшуються.

3. У разі зміни умов оподаткування платник податку складає окрему заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій:

зазначаються дата та номер заявки, в якій зазначено обсяги спирту етилового за умовами оподаткування, які змінюються;

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг спирту етилового з тими умовами оподаткування, які потребують такого зменшення, - у межах залишків спирту етилового, які рахуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового за цими умовами оподаткування;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг спирту етилового з новими умовами оподаткування - з урахуванням обсягів спирту етилового, зазначених у першому рядку таблиці, в якій зменшується обсяг спирту етилового, та наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу спирту етилового (лише для спирту етилового, який оподатковується акцизним податком).

Обсяг спирту етилового, що зменшується за будь-якою умовою оподаткування, дорівнює обсягу пального, що збільшується за будь-якою умовою оподаткування, - абсолютне значення обсягу пального, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу пального.

Платник складає такі заявки окремо від заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складених з інших причин, ніж зміна умов оподаткування.

4. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового платник податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, при цьому таке коригування до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового має відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

5. Вартісні показники заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються так:

ставка акцизного податку - в одиницях виміру, визначених підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту);

сума акцизного податку - у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми).

6. У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду заявки:

"основна",

або

"коригуюча",

або

"коригування умов оподаткування".

7. У разі коригування показників раніше складеної та зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій відмітка "Х" поставлена в полі "основна") обов'язково:

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "коригуюча" у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;

зазначаються номер та дата заявки, показники якої коригуються.

8. Якщо у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відмітку "Х" поставлено в полі "основна", поле "коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового" не заповнюється (номер та дата заявки, показники якої коригуються, не вносяться).

9. Якщо коригуються показники раніше складеної заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, не допускається виправлення даних щодо дати складення заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, що коригується, та її порядкового номера.

10. У заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового обов'язково зазначаються:

реквізити особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового / змінити коди УКТ ЗЕД спирту етилового / змінити умови оподаткування спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового.

В заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, яка складена філією (структурним підрозділом) платника податку, у рядку "Код філії" зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу), у якої (якого) виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового / змінити коди УКТ ЗЕД спирту етилового / змінити умови оподаткування спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.

Якщо номер філії чи структурного підрозділу не зазначається, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у відповідному рядку не проставляються.

11. За кожним кодом спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", можуть бути заповнені декілька рядків таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригуюча", може бути заповнений лише один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування", можуть бути заповнені лише два рядки таблиці.

12. Таблична частина заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка;

2) у графі 2 зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3"- спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового надав податковий вексель, виданий відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

"4"- спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ґ", "ж" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"6" - спирт етиловий, умови оподаткування якого не визначено. Ознака щодо умов оподаткування "6" зазначається лише в заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складеній для зміни (відповідно до пункту 3 цього розділу) умов оподаткування спирту етилового з невизначеними в акті інвентаризації обсягів залишків спирту етилового умовами оподаткування.

У заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складеній для зміни умов оподаткування спирту етилового з невизначеними в акті інвентаризації обсягів залишків спирту етилового умовами оподаткування:

у першому рядку таблиці, в якій обсяг спирту етилового зменшується, у графі 2 зазначається ознака щодо умов оподаткування "6";

у другому рядку таблиці, в якій обсяг спирту етилового збільшується, у графі 2 зазначається будь-яка інша ознака щодо умов оподаткування, крім ознаки "6".

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "6", у відповідному рядку графи 2 зазначається цифра "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", у всіх рядках таблиці у графі 2 ставиться однакова ознака щодо умов оподаткування.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування", у другому рядку таблиці у графі 2 ставиться інша ознака щодо умов оподаткування, ніж ознака, зазначена у цій графі в першому рядку таблиці;

3) у графі 3 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

4) до графи 4 вноситься інформація щодо опису спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;

5) до граф 5, 6 вноситься інформація щодо поповнення (зменшення) обсягів спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

зменшення - зі знаком "-";

поповнення - зі знаком "+".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна":

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") зазначається лише в першому рядку таблиці;

від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-") зазначається у будь-якому іншому рядку, крім першого (за потреби).

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригуюча", заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому:

зазначається від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-");

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") не зазначається.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "коригування умов оподаткування":

від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-") зазначається лише в першому рядку таблиці;

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") зазначається лише у другому рядку таблиці;

6) у графах 5, 6 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) спирту етилового:

у декалітрах (графа 5);

у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C (графа 6);

7) до графи 7 вноситься інформація щодо ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

8) до графи 8 вноситься інформація щодо суми акцизного податку з обсягу поповнення (зменшення) залишку спирту етилового, яка розраховується на обсяг такого поповнення (зменшення) залишку спирту етилового за чинними на день складення заявки ставками акцизного податку з відповідним знаком ("+", "-").

Для перевірки: гр. 8 = гр. 6 х 10 х гр. 7.

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в рядках, в яких у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування "1" або "2", або "3", або "4", або "5", або "6", графа 8 = 0;

9) для заповнення рядка "Загальна сума акцизного податку" обчислюється сума внесених до графи 8 показників (з урахуванням відповідних знаків ("+", "-"). Загальне додатне значення вноситься до зазначеного рядка. Загальне від'ємне або нульове значення не переноситься до такого рядка, а зазначається цифра "0".

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в рядках, в яких у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування "1" або "2", або "3", або "4", або "5", до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0".

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям