Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (наказ Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729)

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (наказ Мінфіну від 27.11.2020 р. № 729)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2020

м. Київ

№ 729

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2020 р. за N 1241/35524

Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212, статей 231, 232 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів;

акцизну накладну форми "П";

акцизну накладну форми "С";

розрахунок коригування акцизної накладної форми "П";

розрахунок коригування акцизної накладної форми "С";

форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року N 262 "Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2019 року за N 753/33724.

3. Департаменту податкової політики забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності протягом 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

В. о. Міністра енергетики України

О. Буславець

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

Голова Державної
податкової служби України

О. Любченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

 

Форма N 1-АКПС

 

Заява
про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів

1. Контролюючий орган, до якого подається заява

 

Код

Найменування

 

 

 

2. Дія та вид діяльності

 

 

 

 

 

 


 

РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ
 
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦИЗНОГО(ИХ) СКЛАДУ(ІВ)
 
ЗМІНИ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АКЦИЗНИЙ(І) СКЛАД(И)
 
АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ
 
АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦИЗНОГО(ИХ) СКЛАДУ(ІВ)

 

 

 

 


 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПАЛЬНОГО
 
РЕАЛІЗАЦІЯ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

 

 

 

3. Особа

 


 

юридична особа

 


 

фізична особа - підприємець

 


 

постійне представництво

 

 
 

 

 


 

код ЄДРПОУ/реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність
 
реєстраційний номер облікової картки платника податків
 
серія (за наявності) та номер паспорта1

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4. Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

 

 

5. Відомості про акцизні склади2

 

N з/п

Найме-
нуван-
ня акциз-
ного складу

Уніфіко-
ваний номер акциз-
ного складу3

Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться акцизний склад

Місце-
знаход-
ження акциз-
ного складу на тери-
торії (назва вулиці, номер будин-
ку, офісу тощо)4

Документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням та/або територією, що належить до акцизного складу5

Тип об'єкта оподат-
кування6

Іденти-
фіка-
тор об'єкта оподат-
куван-
ня7

Ознака виду акциз-
ного складу8

Код за КОАТУУ

Назва області, району, населе-
ного пункту

назва

дата

но-
мер

період дії договору на право користування приміщенням/ територією

Код

Назва

початок

закін-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

7. Підписант

 

Для юридичної особи
 
Для фізичної особи - підприємця

 

 


 

керівник
 
фізична особа - підприємець

 

 


 

уповноважена особа
 
представник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

 

 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________
(підпис)

_____________
(дата)

 

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначається фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Під час подання заяви з позначкою "Реєстрація платником податку" може здійснюватись одночасна реєстрація акцизного (акцизних) складу (складів). Під час подання заяви з позначкою "Реєстрація акцизного складу" у цьому розділі надається інформація про наявні акцизні склади, що введені в експлуатацію після реєстрації особи платником податку.

3 Уніфікований номер акцизного складу - унікальний ідентифікатор, що присвоюється акцизному складу засобами СЕАРП та СЕ у разі реєстрації акцизного складу. Уніфікований номер акцизного складу зазначається платником податку у графі 3 у разі подання заяви з позначкою "Зміни у даних про акцизний склад" або "Анулювання реєстрації акцизного складу".

4 У разі зміни місцезнаходження акцизного складу зазначається його нове місцезнаходження.

5 Заповнюється у разі подання заяви з позначкою "Реєстрація платником податку" або "Реєстрація акцизного складу" з обраним видом діяльності "Реалізація пального".

6 Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

7 Щодо кожного акцизного складу зазначається ідентифікатор об'єкта оподаткування, про який направлено повідомлення відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України.

8 Ознака акцизного складу:

1 - акцизний склад, на якому здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), який обладнується лише витратомірами - лічильниками на кожному місці відпуску готової продукції (пального) наливом з такого акцизного складу;

2 - акцизний склад, на якому здійснюється виключно збергіння та реалізація пального, що отримується та реалізується виключно у тарі виробника без зміни розфасування, а також скрапленого газу природного, бензолу, метанолу, які не обладнуються витратомірами - лічильниками та рівнемірами - лічильниками;

3 - інший акцизний склад;

4 - митний ліцензійний склад.

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Зведена акцизна накладна

 


 

 

 

Коди операцій для складання в одному примірнику1
(у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра "0")

 

Умови оподаткування2
(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 

Напрям використання3
(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 


 

 

  

 

АКЦИЗНА НАКЛАДНА форми "П"

Дата складання

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(дд/мм/рррр)

 

 

 

 

Складена до акцизної накладної, показники якої відмінено розрахунком коригування

 

Реєстраційний номер акцизної накладної в ЄРАН
1-го примірника


 

 

 

 

Особа, що реалізує пальне

Особа - отримувач пального

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера4

 

 

Код філії

 

 

 

 

з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне

на який фізично відвантажене (отримане) пальне

Акцизний склад

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний склад пересувний

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)

 

 

Загальна місткість ємності (секцій), м3

 

 

Загальна кількість секцій, шт.

 

 

Використано для акцизної накладної, м3

 

 

Номер державної / міжнародної / іноземної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний і реєстраційний знак повітряних суден (напрям використання - "8" або "12")

 

-

 

 

Реквізити митної декларації
(для коду операції "4" та "5")

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

код напрямку переміщення

 

код митного режиму

 

код типу декларації (гр. 1 МД)

(дд/мм/рррр)

номер

 

Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (умови оподаткування - "3" або "4")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)

Серія та номер векселя

 

Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код операцій - "3" та напрям використання - або "0" або "9" або "10" або "15")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

Адреса __________________________________

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД / умовний код - для скрапленого газу (10 знаків)

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг реалізованого пального

у кг

у літрах, приведених до температури 15° C

1

2

3

4

 

 

 

 

 

  

1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

1

власне споживання пального;

2

втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3

реалізація пального суб'єкту господарювання - неплатнику;

4

ввезення (імпорт) пального на митну територію України;

5

вивезення (експорт) пального за межі митної території України;

6

реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

7

реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

8

промислова переробка пального;

9

облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15° C.

 

2 Умови оподаткування пального:

1

пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (крім підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України з оформленням податкового векселя;

4

на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального);

6

на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (передача пального у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя);

7

скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

8

паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.

 

3 Напрям використання пального:

1

реалізація пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

2

реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного, в тому числі через магістральний трубопровід, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

3

розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / пересувними акцизними складами, де такі обсяги фактично знаходилися;

4

реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або тару споживача з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним,

5

реалізація пального у паливний бак транспортного засобу платника через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

6

реалізація пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, пристрою;

7

реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним. (Така ознака не може бути зазначена при реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням магістрального трубопроводу);

8

заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, пальним, отриманим за податковим векселем, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

9

реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Податкового кодексу України суб'єктам літакобудування;

10

реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Податкового кодексу України замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади;

11

реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Податкового кодексу України Державному агентству резерву України;

12

заправлення власних повітряних суден суб'єктами літакобудування;

13

фізичний відпуск (відвантаження) пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);

14

фактичне вивезення пального за межі митної території України, підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450;

15

фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача;

16

власне споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу;

17

реалізація пального, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

 

4 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Зведена акцизна накладна

 


 

 

 

Коди операцій для складання в одному примірнику1
(у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра "0")

 

Умови оподаткування2
(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 

Напрям використання3
(у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 


 

 

  

 

АКЦИЗНА НАКЛАДНА форми "С"

Дата складання

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(дд/мм/рррр)

 

 

 

 

Складена до акцизної накладної, показники якої відмінено розрахунком коригування

 

Реєстраційний номер акцизної накладної в ЄРАН
1-го примірника


 

 

 

 

Особа, що реалізує спирт етиловий

Особа - отримувач спирту етилового

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера4

 

 

Код філії

 

 

 

 

з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий

на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий

Акцизний склад

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний склад пересувний

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)

 

 

Загальна місткість ємності (секцій), м3

 

 

Загальна кількість секцій, шт.

 

 

Використано для акцизної накладної, м3

 

 

Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквізити митної декларації
(для коду операції "4" та "5")

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

код напрямку переміщення

 

код митного режиму

 

код типу декларації (гр. 1 МД)

(дд/мм/рррр)

номер

 

Серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 та пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)

Серія та номер векселя

 

Код товару згідно з УКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг реалізованого спирту

в декалітрах

в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C

1

2

3

4

 

 

 

 

 

  

1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

1

власне споживання спирту етилового;

2

втрачений, зіпсований, знищений спирт етиловий (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3

реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання - неплатнику;

4

ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України;

5

вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України;

6

реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

7

реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

8

промислова переробка спирту етилового.

 

2 Умови оподаткування спирту етилового:

1

спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);

4

на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

6

на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

7

на умовах, встановлених підпунктами "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (переміщення між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання).

 

3 Напрям використання спирту етилового:

1

реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;

2

реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

3

особа, отримувач спирту етилового, одночасно є виробником біоетанолу та біопалива;

4

особа, отримувач спирту етилового, одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

5

особа, отримувач спирту етилового, одночасно є виробником спирту етилового неденатурованого та оцту з харчової сировини;

6

особа, отримувач спирту етилового, одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;

7

особа, отримувач спирту етилового, одночасно є виробником спирту етилового-сирцю та біоетанолу;

8

реалізація спирту етилового виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок відповідно до статті 225 розділу VI Податкового кодексу України;

9

фізичний відпуск (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);

10

фактичне вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450;

11

реалізація спирту етилового, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

 

4 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує пальне

 

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою - отримувачем пального

 

Коди операцій для складання в одному примірнику1 (у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра "0")

 

Умови оподаткування2 (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 


 

 

  

 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)


 

акцизної накладної форми "П"

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, яка коригується


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)
 


 

 

 

Особа, що реалізує пальне

Особа - отримувач пального

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера3

 

 

Код філії

 

 

 

Код виду коригування

Показник, який коригується

ВІДМІТКА

1

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва), або коду філії (структурного підрозділу) платника податку або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта3 (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача пального

 

2

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримане пальне

 

3

Відміна показників акцизної накладної складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники

 

4

Коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C

 

5

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу

 

6

Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, 2-й примірник якої не зареєстровано в ЄРАН

 

7

Коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу пального в літрах, приведених до температури 15° C, за оформленою додатковою митною декларацією

 

 

Порядковий номер

Код товару згідно з УКТ ЗЕД / умовний код - для скрапленого газу (10 знаків)

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг реалізованого пального

у кг,
(+,-)

у літрах, приведених до температури 15° C,
(+,-)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

1

власне споживання пального;

2

втрачене, зіпсоване, знищене пальне (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3

реалізація пального суб'єкту господарювання - неплатнику;

4

ввезення (імпорт) пального на митну територію України;

5

вивезення (експорт) пального за межі митної території України;

6

реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

7

реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

8

промислова переробка пального.

 

2 Умови оподаткування пального:

1

пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (крім підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу з оформленням податкового векселя;

4

на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального);

6

на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (без оформлення податкового векселя у межах однієї юридичної особи);

7

скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

8

паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.

 

3 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий

 

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою - отримувачем спирту етилового

 

Коди операцій для складання в одному примірнику1 (у разі якщо накладна складається у двох примірниках, зазначається цифра "0")

 

Умови оподаткування2 (у разі якщо оподатковується на загальних підставах, зазначається цифра "0")

 


 

 

  

 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)


 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)


 

акцизної накладної форми "С"

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, яка коригується


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)
 


 

 

 

Особа, що реалізує спирт етиловий

Особа - отримувач спирту етилового

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера3

 

 

Код філії

 

 

 

Код виду коригування

Показник, який коригується

ВІДМІТКА

1

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва) або коду філії, або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта3 (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового

 

2

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано спирт етиловий

 

3

Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники

 

4

Коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу реалізованого спирту етилового в декалітрах та декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C

 

5

Відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 або пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України

 

6

Відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, 2-й примірник якої не зареєстровано в ЄРАН

 

7

Коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, за оформленою додатковою митною декларацією.

 

 

Порядковий номер

Код товару згідно з УКТ ЗЕД
(10 знаків)

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Обсяг реалізованого спирту етилового

в декалітрах,
(+, -)

в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C,
(+, -)

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

  

1 Коди операцій для складання в одному примірнику:

1

власне споживання спирту етилового;

2

втрачений, зіпсований, знищений спирт етиловий (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);

3

реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання - неплатнику;

4

ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України;

5

вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України;

6

реалізація отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

7

реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації, або на дату складання) не зареєстровано платником);

8

промислова переробка спирту етилового.

 

2 Умови оподаткування спирту етилового:

1

спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);

4

на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

6

на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

7

на умовах, встановлених підпунктами "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (переміщення між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання).

 

3 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Поповнення (коригування) обсягів пального

 

Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного резерву

 

Зміна умов оподаткування

 

Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією

 


 

 

Основна

 

Коригуюча

 


 

 

 

ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ ПАЛЬНОГО

Дата складання

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(дд/мм/рррр)

 

 

 

коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку пального

 

Реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявки, показники якої коригуються


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)
 


 

 

 

Особа (платник податку)

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера1

 

Код філії

 

 

Реквізити додаткової митної декларації

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код напрямку переміщення

 

код митного режиму

 

код типу декларації (гр. 1 МД)

(дд/мм/рррр)

номер

 

Акцизний склад

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний склад пересувний

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)

 

Загальна місткість ємності (секцій), м3

 

Загальна кількість секцій, шт.

 

Використано для заявки, м3

 

Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

2 Умови оподаткування пального:

1

пальне, яке не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України (крім підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України з оформленням податкового векселя;

4

на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

залишки пального, які не обліковуються в СЕАРП (утворилися станом до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального);

6

на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (без оформлення податкового векселя у межах однієї юридичної особи);

7

скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

8

паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового

 

Зміна умов оподаткування

 

Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією

 


 

 

Основна

 

Коригуюча

 


 

 

ЗАЯВКА НА ПОПОВНЕННЯ (КОРИГУВАННЯ) ЗАЛИШКУ СПИРТУ ЕТИЛОВОГО

Дата складання

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

(дд/мм/рррр)

 

 

 

коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

 

Реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявки, показники якої коригуються


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(порядковий номер)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дд/мм/рррр)
 


 

 

 

Особа (платник податку)

Найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака джерела податкового номера1

 

Код філії

 

 

Реквізити додаткової митної декларації

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код напрямку переміщення

 

код митного режиму

 

код типу декларації (гр. 1 МД)

(дд/мм/рррр)

номер

 

Акцизний склад

Уніфікований номер реєстрації в СЕАРП та СЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акцизний склад пересувний

Двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного)

 

Загальна місткість ємності (секцій), м3

 

Загальна кількість секцій, шт.

 

Використано для заявки, м3

 

Номер державної/міжнародної/іноземної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Ознака джерела податкового номера:

1

ЄДРПОУ;

2

ДРФО;

3

податковий номер, наданий контролюючим органом для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

 

2 Умови оподаткування спирту етилового:

1

спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню (підпункт 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

2

спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

3

на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Податкового кодексу України (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);

4

на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

5

на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

6

на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України;

7

на умовах, встановлених підпунктами "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (переміщення між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання).

 

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
27 листопада 2020 року N 729

ПОРЯДОК
заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відповідно до статей 231, 232 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Особи, які ввозять на митну територію України або вивозять за межі митної території України пальне або спирт етиловий, здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (далі - платник податку), складають:

акцизні накладні форми "П", розрахунки коригування акцизної накладної форми "П", заявки на поповнення (коригування) залишку пального - у разі реалізації пального;

акцизні накладні форми "С", розрахунки коригування акцизної накладної форми "С", заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового - у разі реалізації спирту етилового.

3. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та подаються до контролюючого органу на реєстрацію в Єдиному реєстрі акцизних накладних за допомогою засобів телекомунікаційних систем в електронній формі.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення (коригування) залишку пального, заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в електронній формі здійснюються з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

Усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну та/або розрахунок коригування, а також коригування до заявок на поповнення (коригування) залишку пального або заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишку спирту етилового, визначених за результатами інвентаризації, проведеної відповідно до пункту 24 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, та зазначених в акті інвентаризації обсягів залишків спирту етилового, поданому до контролюючого органу у терміни, визначені Кодексом.

4. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального, заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються державною мовою (кирилиця), крім:

номера реєстрації транспортного засобу (української, міжнародної або іноземної), в якому допускається використання літер іноземної мови (латиниця) та державної мови (кирилиця). У разі якщо літерна частина номера збігається в написанні кирилицею та латиницею, вона зазначається латиницею, а якщо зустрічається специфічна літера кирилиці, літерна частина зазначається кирилицею;

назви трубопроводу для трубопровідного транспорту, який зазначається іноземною мовою (латиниця);

номера митної декларації, який зазначається іноземною мовою (латиниця).

Номер державної реєстрації (української, міжнародної або іноземної) транспортного засобу зазначається літерами та цифрами без пропусків та розділових знаків, а назва трубопроводу - літерами без пропусків та розділових знаків.

Показники щодо місткості ємностей (секцій) зазначаються в метрах кубічних.

Державний знак повітряних суден зазначається іноземною мовою (латиниця).

Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються:

для пального - в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C (з округленням до двох знаків після коми);

для спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C (з округленням до чотирьох знаків після коми).

Приведення літражу пального до температури 15° C та літражу спирту етилового до температури 20° C здійснюється згідно з чинною нормативно-технічною документацією.

5. Дати в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, заявці на поповнення (коригування) залишку пального, заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, предбачені формою таких документів, заповнюються цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються.

6. Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового має містити лише цифрові значення (не має містити літер чи інших символів).

У порядковому номері акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого документа, складеного платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) протягом певного періоду.

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального та заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового не може починатися з "0".

7. Не допускається складання платником податку (філією або структурним підрозділом платника податку) документа одного виду (акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового) за однією датою з однаковим порядковим номером.

8. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує пальне, та особи - суб'єкта господарювання - отримувача пального:

для юридичної особи та постійного представництва - її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує пальне, у рядку "Код філії" документа, призначеному для заповнення реквізитів особи, що реалізує пальне, зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).

Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідному рядку документа не проставляється.

В акцизній накладній у відповідному рядку документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем пального числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб'єкта господарювання - отримувача пального (за потреби).

Під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов'язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами "г", "ґ" пункту 231.1 статті 231 розділу VI Кодексу (код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):

можуть не заповнюватися виключно у разі реалізації пального не суб'єкту господарювання;

обов'язково заповнюються у разі реалізації пального суб'єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб'єкта господарювання.

9. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи (платника податку), що реалізує спирт етиловий, та суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового:

для юридичної особи та постійного представництва - її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів, в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.

В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної, складеній (складеному) філією (структурним підрозділом) особи, що реалізує спирт етиловий, у рядку "Код філії" документа, призначеному для заповнення реквізитів особи, що реалізує спирт етиловий, зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу).

Якщо акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної заповнюються самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу у відповідному рядку документа не проставляється.

В акцизній накладній у відповідному рядку документа може зазначатися визначений платником податку - отримувачем спирту етилового числовий номер філії (структурного підрозділу) особи - суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового (за потреби).

10. Код пального або спирту етилового в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявці на поповнення (коригування) залишку пального, заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків, крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, в яких зазначається умовний код.

Для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану (коди згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10), на які Кодексом встановлено однакові ставки акцизного податку, в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявках на поповнення (коригування) залишку пального код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не зазначається, а зазначається умовний код 2711 00 00 00.

В одному документі (акцизна накладна) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - умовним кодом).

11. В акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної зазначається двосимвольний код типу транспортного засобу відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року N 541).

12. У клітинках акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються, крім рядків у верхній лівій частині документа, в яких відповідно до форми такого документа може бути внесена цифра "0".

У клітинках заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

13. На складені платником заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, перші примірники акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального або спирту етилового, та кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Особа, яка склала акцизну накладну в двох примірниках, зобов'язана зареєструвати перший примірник такої акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, другий примірник такої акцизної накладної в день її складення - надіслати розпоряднику акцизного складу / акцизного складу пересувного - отримувачу пального або спирту етилового.

На другий примірник акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної накладаються кваліфіковані електронні підписи посадових осіб платника податку - отримувача пального або спирту етилового та кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Накладення кваліфікованих електронних підписів посадових осіб (печаток - за наявності) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

II. Складання акцизної накладної форми "П" та порядок її заповнення

1. Акцизна накладна форми "П" складається в день ввезення на митну територію України пального чи в день реалізації пального у разі кожної повної або часткової операції з реалізації пального.

Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2. У разі відсутності реєстрації акцизної накладної (першого та/або другого примірника акцизної накладної), платник має право у межах 1095 днів з дати проведення операції з реалізації або ввезення пального на митну територію України, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року, зареєструвати акцизну накладну (перший та/або другий примірник акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Зазначений у цьому пункті Порядку термін не застосовується до акцизних накладних, складених відповідно до пункту 23 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу для розподілу обсягів пального, облік якого здійснювався в системі електронного адміністрування реалізації пального, між акцизними складами та/або акцизними складами пересувними.

3. У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, яка реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Для цілей цього пункту під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, яка реалізує пальне, можливості для отримувачів пального отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

Зведена акцизна накладна також може бути складена особою, яка реалізує пальне, за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального:

реалізованого у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, на яке отримана відповідна ліцензія (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції);

використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця;

втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

У разі реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача за готівку кінцевому споживачеві, розрахунки за які проводяться через реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій, платник має право самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних на такі операції (зведені або за щоденними підсумками операцій).

4. Для зведеної акцизної накладної у верхній лівій частині такої накладної у призначеному для цього рядку робиться відповідна відмітка "Х".

У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування пального;

ознака щодо напрямів використання пального.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

"1" - власне споживання пального;

"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація пального суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення (імпорт) пального на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;

"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України. Код операції "5" зазначається тільки для пального, фактичне вивезення якого за межі митної території України підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення). Код операції "5" зазначається також при здійсненні фізичного відпуску (відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару, для подальшого вивезення (експорту) пального у такій тарі за межі митної території України;

"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

"7" - реалізація пального платнику, при якій обсяг пального, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

"8" - промислова переробка пального;

"9" - облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15 °C. Код операції "9" може бути зазначений тільки в акцизних накладних, складених відповідно до пунктів 48 - 49 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 408 (далі - Порядок N 408) на обсяги пального, які не перевищують облікову різницю, визначену згідно з пунктом 47 Порядку N 408. За кожним кодом УКТ ЗЕД пального (або умовним кодом - для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що обліковується на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, за кожен календарний рік може бути складено тільки одну акцизну накладну з кодом операції "9", яка реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних у терміни, визначені пунктами 48 - 49 Порядку N 408.

У разі якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:

для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1 - 9"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складення другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:

"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу (крім пального, звільненого від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктом 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, з оформленням податкового векселя за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4" (які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу) можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального;

"5" - залишки пального, які не обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального (утворилися до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального). Така умова оподаткування може бути зазначена тільки у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпадали під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та не були зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового;

"6" - на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (передача пального у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя);

"7" - скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

"8" - паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "8", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання пального:

"1" - реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

"2" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу, з використанням акцизного складу пересувного, в тому числі через магістральний трубопровід, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

"3" - розподіл обсягу залишків пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / акцизними складами пересувними, де такі обсяги фактично знаходилися. Ознака напряму використання "3" зазначається в акцизних накладних, складених на всі операції з розподілу обсягів залишку пального станом на 01 липня 2019 року між акцизними складами / акцизними складами пересувними;

"4" - реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

"5" - реалізація пального у паливний бак транспортного засобу платника через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

"6" - реалізація пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, або пристрою;

"7" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним. (Така ознака не може бути зазначена при реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням магістрального трубопроводу);

"8" - заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, пальним, отриманим за податковим векселем, яке оподатковується на умовах встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу;

"9" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу суб'єктам літакобудування. Ознака "9" може бути зазначена тільки при реалізації пального суб'єктам літакобудування, на яких поширюється дія норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (далі - суб'єкти літакобудування);

"10" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади. Ознака "10" може бути зазначена тільки при реалізації пального замовникам, які здійснили таку закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі";

"11" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу Державному агентству резерву України;

"12" - заправлення власних повітряних суден суб'єктами літакобудування;

"13" - фізичний відпуск (відвантаження) пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);

"14" - фактичне вивезення пального за межі митної території України, підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення;

"15" - фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача;

"16" - власне споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади, відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу. Ознака "16" може бути зазначена тільки замовниками, які здійснили закупівлю пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", при власному споживанні такого пального;

"17" - реалізація пального, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "17", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

5. Код операції для складання в одному примірнику "2" (пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу)) може зазначатися в акцизних накладних з будь-якою умовою оподаткування та будь-яким напрямом використання.

6. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення пального на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються:

цифровий код операції "4" (для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику);

одна з ознак щодо умов оподаткування (або "0", або "2", або "3", або "4");

напрям використання "0". У випадку, якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг ввезеного на митну територію України пального в літрах, приведених до температури 15° C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення пального, зазначається напрям використання "17".

7. В акцизних накладних, складених на операції з вивезення (експорту) за межі митної території України пального, фактичне вивезення якого підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення (цифровий код операції для складання в одному примірнику "5"), зазначаються:

ознака щодо умов оподаткування або "1" (для виробників такого пального) або "0" (для інших платників, які не є виробниками пального);

напрям використання "14".

8. У випадку, якщо пальне реалізовано суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником, в акцизній накладній зазначається код операції для складання в одному примірнику "7" та напрям використання "0" або один з напрямів використання залежно від операції з реалізації пального:

"1" - реалізація пального в споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару;

"4" - реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

"5" - реалізація пального у паливний бак транспортного засобу платника через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

"6" - реалізації пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу або обладнання, або пристрою;

"8" - заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, пальним, отриманим за податковим векселем, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу.

9. В акцизних накладних з кодом операції для складання в одному примірнику "9" (облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15° C) може бути зазначено тільки умову оподаткування "0" та напрям використання пального "4" (реалізація пального у паливний бак транспортного засобу або тару споживача з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним).

10. Ознака щодо умов оподаткування "1" може зазначатися в акцизній накладній тільки особами, які здійснюють виробництво пального, на операції з фізичного відпуску (відвантаження) пального для подальшого вивезення (експорту) такого пального за межі митної території України або при фактичному вивезенні пального за межі митної території України. При цьому в таких акцизних накладних зазначаються:

код операції "0" та один з напрямів використання пального або "2" (при реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу, з використанням акцизного складу пересувного, в тому числі через магістральний трубопровід, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий), або "7" (при реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним), або "13" (при здійсненні фізичного відпуску пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного або з акцизного складу пересувного до акцизного складу);

код операції "2" та напрям використання пального "0" (для пального, втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування);

код операції "5" та напрям використання пального "1" (при здійсненні реалізації пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно));

код операції "5" та напрям використання пального "14" (при фактичному вивезенні пального за межі митної территорії України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення).

11. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено напрям використання пального:

або "0";

або "2" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу, з використанням акцизного складу пересувного, в тому числі через магістральний трубопровід, у разі, якщо до реалізації пального такий інший акцизний склад уже відомий;

або "7" - реалізація пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним;

або "8" - заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, пальним, отриманим за податковим векселем, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу;

або "9" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу суб'єктам літакобудування. Ознака "9" може бути зазначена тільки при реалізації пального суб'єктам літакобудування;

або "10" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади;

або "11" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу Державному агентству резерву України;

або "12" - заправлення власних повітряних суден суб'єктами літакобудування;

або "16" - власне споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади, відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу;

або "17" - реалізація пального, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

12. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено один з кодів операції для складання в одному примірнику, крім коду операцій "5". При цьому код операції "1" може бути внесено тільки для акцизних накладних з напрямом використання "12" (заправлення власних повітряних суден суб'єктами літакобудування) або "16" (власне споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу).

На операції із заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, виданим уповноваженим органом з питань цивільної авіації, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 Кодексу, складається акцизна накладна (умова оподаткування "3", напрям використання "8"), в якій може бути зазначено один з кодів операції для складання в одному примірнику:

"3" - у разі переходу права власності до суб'єкта господарювання - неплатника;

"6" - або у разі переходу права власності до нерезидента;

"7" - у разі переходу права власності до платника.

13. В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування "5", складеній на операції з реалізації обсягів пального, зазначених у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 Порядку N 408, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено один з кодів операції для складання в одному примірнику:

"0" - якщо у платника виникає необхідність переміщення пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного, зазначеного у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до пункту 45 Порядку N 408, на інший акцизний склад такого платника або пересувний акцизний склад. В таких акцизних накладних може зазначатися напрям використання або "0", або "2";

"1" - при використанні такого пального для власного споживання;

"2" - на обсяги пального, втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"8" - при використанні такого пального для промислової переробки.

14. В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування "5", складеній зберігачем на операції з реалізації обсягів пального, зазначених у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до підпункту 1 пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути зазначено:

код операції для складання в одному примірнику "0" та напрям використання "15" - при здійсненні зберігачем відпуску (відвантаження) пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігається на акцизному складі зберігача;

код операції для складання в одному примірнику "2" та напрям використання "0" - на обсяги пального, втраченого зберігачем у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

код операції для складання в одному примірнику "3" та напрям використання "15" - при здійсненні зберігачем відпуску (відвантаження) пального суб'єкту господарювання - неплатнику, пальне якого зберігається на акцизному складі зберігача.

В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування "5", складеній суб'єктом господарювання - платником, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача, на обсяги пального, зазначені у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній відповідно до підпункту 1 пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, після повернення такого пального зі зберігання, залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути зазначено:

код операції для складання в одному примірнику "0" та напрям використання "0" або "2" - якщо у платника після отримання пального від зберігача виникає необхідність переміщення пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу такого платника або акцизного складу пересувного;

код операції для складання в одному примірнику "1" та напрям використання "0" - при використанні пального платником для власного споживання;

код операції для складання в одному примірнику "2" та напрям використання "0" - на обсяги пального, втраченого зберігачем або платником (після повернення пального зі зберігання) у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

код операції для складання в одному примірнику "8" та напрям використання "0" - при використанні такого пального платником для промислової переробки.

15. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "7", зазначаються:

один з кодів операції для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "6";

один з напрямів напрям використання пального або "0", або "2", або "7".

16. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "8", зазначаються:

або код операції для складання в одному примірнику "0" та один з напрямів використання пального або "0", або "2", або "7" - якщо у платника виникає необхідність переміщення пального з акцизного складу / акцизного складу пересувного, зазначеного у заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеному платником на обсяги пального з такою умовою оподаткування, на інший акцизний склад такого платника або пересувний акцизний склад;

або напрям використання пального "8" та один з кодів операції для складання в одному примірнику або "3", або "6", або "7;

або напрям використання пального "0" та код операції для складання в одному примірнику "2".

17. В акцизній накладній, складеній на обсяги пального, зазначені в акцизній накладній, показники якої відмінено шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації всіх його примірників в Єдиному реєстрі акцизних накладних, зазначаються реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано.

18. В акцизних накладних у передбаченому для цього рядку зазначається ознака джерела податкового номера особи, що реалізує пальне, та особи - отримувача пального:

1 - ЄДРПОУ - якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;

2 - ДРФО - якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;

3 - якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ);

4 - якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

19. В акцизних накладних у рядку "Особа - отримувач пального" зазначається "Неплатник", а до рядка "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000", якщо такі акцизні накладні складено на операції з реалізації пального, в яких зазначено код операції для складання в одному примірнику:

"1" - власне споживання пального;

"2" - пальне, втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"5" - вивезення (експорт) пального за межі митної території України;

"6" - реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

"8" - промислова переробка пального;

"9" - облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15° C.

20. В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, зазначаються:

в акцизній накладній, складеній для розподілу пального між акцизними складами пересувними - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне;

в акцизній накладній, складеній для розподілу пального, поміщеного у митний режим імпорту з іншого митного режиму, по акцизних складах, на які таке пальне фізично відвантажене (отримане), - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує пальне, та розпорядника акцизного складу, як особи, що отримує пальне.

В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "17"), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне.

Під час вивезення (експорту) пального за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "0" або "1") у відповідних рядках зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення пального за межі митної території України та реквізити якого внесено до графи "Відправник/експортер" митної декларації, як особи, що реалізує пальне.

У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний, в акцизній накладній зазначаються реквізити:

суб'єкта господарювання, від якого переходить право власності на таке пальне як особи, яка реалізує пальне;

суб'єкта господарювання, до якого переходить право власності на таке пальне, як отримувача пального.

21. В акцизних накладних, складених під час здійснення реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (ознака щодо умов оподаткування "3") до акцизного складу пересувного, з якого суб'єкти господарювання, що здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єкти господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, заправляють повітряні судна, в реквізитах, передбачених для отримувача пального, заносяться реквізити такого суб'єкта господарювання, який здійснюватиме заправлення повітряних суден з такого акцизного складу пересувного.

Під час заправлення повітряних суден суб'єктами господарювання, які здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб'єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, акцизні накладні на такі операції завжди складають такі суб'єкти господарювання незалежно від того, кому належить таке пальне.

22. В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу):

отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, якщо зазначено код операції для складання в одному примірнику "3";

особа, що реалізує пальне, зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пунктів 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, якщо зазначено код операції для складання в одному примірнику або "1", або "4", або "8".

23. В акцизній накладній, складеній при передачі пального відповідно до підпункту 229.6.1 статті 229 розділу VI Кодексу (у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя), в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування пального "6", зазначається код операції для складання в одному примірнику "1" або "8", а особа, що реалізує пальне, зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно до пункту 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу.

24. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

25. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), на який фізично відвантажене (отримане) пальне, та дані про місткість ємності (секцій), в яку (які) здійснено фізичне відвантаження (отримання) пального (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, в які здійснено відвантаження (отримання) пального, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

26. В акцизних накладних, в яких зазначено код операції "0", зазначаються дані лише про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, крім акцизних накладних, в яких зазначено напрям використання:

"2" - у таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, обов'язково вносяться дані щодо акцизного складу пересувного, яким здійснюється транспортування пального. Такі дані вносяться до відповідного рядка акцизної накладної (акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне) незалежно від того, хто є розпорядником такого пересувного акцизного складу (особа, що реалізує пальне, або особа - отримувач пального);

"7" - в акцизних накладних, складених на операції з реалізації пального з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням трубопроводу, який не є акцизним складом пересувним, зазначаються реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та реквізити акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

В акцизній накладній, в якій зазначено цифровий код операції для складання в одному примірнику:

"1", або "2", або "3", або "6", або "7", або "8" - зазначаються реквізити акцизного складу та / або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, а реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, у відповідних рядках документа не зазначаються;

"4" - обов'язково зазначаються дані лише про:

акцизний склад пересувний, за допомогою якого було здійснено ввезення пального на митну територію України та який здійснює транспортування пального на митній території України, як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажене (отримане) пальне;

або

акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

Така акцизна накладна складається для розподілу обсягу ввезеного на митну територію України пального, зазначеного в митній декларації:

між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено ввезення пального на митну територію України та які здійснюють транспортування пального на митній території України;

або

по акцизних складах, на які фізично відвантажене (отримане) пальне, поміщене у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною деклараціє (код операції "4", напрям використання "17"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного:

на якому фактично знаходиться таке пальне;

або

з якого було здійснено реалізацію такого пального іншій особі;

"5" та напрям використання пального "1" - зазначаються лише реквізити акцизного складу, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються;

"5" та напрям використання пального "14"- зазначаються лише реквізити акцизного складу пересувного, який здійснив транспортування пального за межі митної території України, як акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.

У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний в акцизній накладній реквізити такого складу зазначаються у відповідних рядках, призначених для реквізитів акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне, та акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

27. В акцизних накладних, в яких зазначено код операції "9", зазначаються дані лише про один акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажене (отримане) пальне, не зазначаються.

28. В акцизних накладних, складених на операції із заправлення повітряних суден (напрям використання пального "8" або "12"), у передбаченому для цього полі документа зазначається державний і реєстраційний знак таких повітряних суден.

29. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення (імпорту) пального на митну територію України (код операції "4") та вивезення (експорту) пального за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено таке ввезення / вивезення пального:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "17"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг:

літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

Реквізити митної декларації не зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з вивезення (експорту) за межі митної території України пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно) виробником пального у такій тарі або особою, яка здійснила розлив пального у таку тару (код операції "5" та напрям використання "1").

30. В акцизних накладних, складених на операції з ввезеними на митну територію України або виробленими в Україні бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (ознака щодо умов оподаткування "3") зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів.

Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10, по всьому ланцюгу постачання такого пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.

Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, не зазначаються в акцизних накладних, складених на операції із:

заправлення суб'єктами літакобудування власних повітряних суден (в таких накладних зазначаються код операції для складання в одному примірнику "1", або "2" та напрям використання "12");

з власного споживання пального замовниками, які здійснили закупівлю такого пального для забезпечення потреб держави або територіальної громади реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу (в таких накладних зазначаються код операції для складання в одному примірнику "1", або "2" та напрям використання "16").

31. В акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування "4" (пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу), зазначаються серія та номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального.

Реквізити податкового векселя, визначені в цьому пункті, зазначаються в акцизних накладних, складених на операції з реалізації пального, що оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу, по всьому ланцюгу постачання пального, до підтвердження цільового використання такого пального і погашення податкового векселя у встановлені строки.

В акцизних накладних, складених на операції з передачі у межах однієї юридичної особи речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, відповідно до підпункту 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу (ознака щодо умов оподаткування "6") серія та номер податкового векселя не зазначаються.

32. В акцизній накладній, складеній на операції з реалізації пального суб'єкту господарювання, який не є платником (код операції "3"), адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб'єкт господарювання - неплатник податку зберігає пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку), зазначається в акцизних накладних з напрямом використання пального:

або "0";

або "9" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу суб'єктам літакобудування;

або "10" - реалізація пального відповідно до підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу IV Кодексу замовникам, які здійснили закупівлю для забезпечення потреб держави або територіальної громади;

або "15" - фізичний відпуск (відвантаження) зберігачем пального суб'єкту господарювання - платнику, пальне якого зберігалося на акцизному складі зберігача.

33. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - за умовним кодом 2711 00 00 00), при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовний код), реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / акцизного складу пересувного та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / акцизний склад пересувний, складається окрема акцизна накладна.

34. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 - 32 розділу II цього Порядку.

34. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - умовний код 2711 00 00 00;

2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального:

у кілограмах (графа 3);

у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

Для акцизних накладних, в яких зазначено код операції для складання в одному примірнику "4", або "5", обсяг ввезеного або реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення / вивезення пального.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код операції "4", напрям використання "17"):

графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;

в графі 4 зазначається перевищення обсягу пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначеного у додатковій митний декларації, понад обсяги пального у літрах, приведених до температури 15° C, зазначені в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального на митну територію України.

В акцизних накладних, складених для приведення у відповідність даних щодо обсягів залишків пального за кожним кодом згідно з УКТ ЗЕД (або умовним кодом - для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платника акцизного податку за акцизним складом, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, та обсягами залишків пального в бухгалтерському обліку за таким акцизним складом, які виникли внаслідок врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового літрів пального, відпущених через паливороздавальні колонки на такому акцизному складі, як літрів, що вважаються приведеними до температури 15° C без врахування впливу змін фактичної температури повітря, яка була за такого відпуску (код операції для складання в одному примірнику "9", умова оподаткування "0", напрям використання "4"):

в графі 2 перед описом пального зазначається календарний рік (чотири цифри), за який розрахована облікова різниця, внесена до акцизної накладної;

графа 3 (обсяг реалізованого пального у кілограмах) має нульове значення;

в графі 4 зазначається перевищення обсягу залишків пального у літрах, приведених до температури 15° C, що обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового платника акцизного податку, понад обсяги залишків пального у літрах, приведених до температури 15° C, в бухгалтерському обліку такого платника. Зазначений у графі 4 обсяг пального за кожним кодом УКТ ЗЕД пального (або умовним кодом - для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану), що за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, не може перевищувати облікову різницю, визначену згідно з пунктом 47 Порядку N 408.

III. Складання акцизної накладної форми "С" та порядок її заповнення

1. Акцизна накладна форми "С" складається в день ввезення на митну територію України спирту етилового чи в день реалізації спирту етилового під час кожної повної або часткової операції з реалізації спирту етилового.

Акцизні накладні реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

2. У разі відсутності реєстрації акцизної накладної (першого та/або другого примірника акцизної накладної), платник має право у межах 1095 днів з дати проведення операції з реалізації або ввезення спирту етилового на митну територію України, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року, зареєструвати акцизну накладну (перший та/або другий примірник акцизної накладної) в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

3. Особою, яка реалізує спирт етиловий, може бути складена зведена акцизна накладна за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом / акцизним складом пересувним, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового:

використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця;

втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов'язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

4. Для зведеної акцизної накладної у верхній лівій частині такої накладної у призначеному для цього рядку робиться відповідна відмітка "Х".

У верхній лівій частині акцизної накладної зазначаються:

коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування спирту етилового;

ознака щодо напрямів використання спирту етилового.

У відповідному рядку зазначається цифровий код операції для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику:

"1" - власне споживання спирту етилового;

"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"3" - реалізація спирту етилового суб'єкту господарювання, який не є платником;

"4" - ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України. Підставою для зазначення в акцизній накладній коду операції "4" є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України. У разі переміщення спирту етилового митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним підпунктом "а" пункту 2 частини другої статті 91 Митного кодексу України, акцизна накладна не складається;

"5" - вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України. Код операції "5" зазначається тільки для спирту етилового, фактичне вивезення якого за межі митної території України підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення. Код операції "5" зазначається також при здійсненні фізичного відпуску (відвантаження) виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів, для подальшого вивезення (експорту) спирту етилового у таких флаконах за межі митної території України;

"6" - реалізація спирту етилового отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

"7" - реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);

"8" - промислова переробка спирту етилового.

У разі якщо акцизна накладна складається у двох примірниках (платник здійснює операцію, яка не належить до операцій, на які акцизна накладна складається в одному примірнику), у відповідному полі зазначається цифра "0".

У верхній правій частині акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такої накладної:

для акцизних накладних, які складаються в одному примірнику (коди операцій "1 - 8"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках (код операції "0"), у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складення другого примірника акцизної накладної у відповідному полі зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такої акцизної накладної.

У відповідному рядку зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - спирт етиловий, реалізований на умовах, встановлених статтею 225 розділу VI Кодексу (реалізований виробнику алкогольних напоїв, який відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок);

"4" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу. Акцизні накладні з ознакою щодо умов оподаткування "4", складені на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б" - "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого спирту етилового;

"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"6" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"7" - спирт етиловий, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання на умовах, встановлених підпунктом "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "7", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

У відповідному рядку зазначається ознака щодо напрямів використання спирту етилового:

"1" - реалізація виробленого спирту етилового, який використовується як лікарський засіб, у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;

"2" - реалізація спирту етилового з акцизного складу до іншого акцизного складу з використанням акцизного складу пересувного у разі, якщо до реалізації спирту етилового такий інший акцизний склад уже відомий;

"3" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником біоетанолу та біопалива;

"4" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

"5" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового неденатурованого, та оцту з харчової сировини;

"6" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;

"7" - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового-сирцю та біоетанолу;

"8" - реалізація спирту етилового виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу;

"9" - фізичний відпуск (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);

"10" - фактичне вивезення спирту етилового за межі митної территорії України, підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення;

"11" - реалізація спирту етилового, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

Для спирту етилового, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання "1" - "11", у відповідному рядку зазначається цифра "0".

5. Код операції для складання в одному примірнику "2" (спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу)) може зазначатися в акцизних накладних з будь-якою умовою оподаткування та будь-яким напрямом використання.

6. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення спирту етилового на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються:

цифровий код операції для складання в одному примірнику "4";

ознака щодо умов оподаткування -"0";

напрям використання "0". У випадку, якщо за даними додаткової митної декларації збільшився обсяг ввезеного на митну територію України спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів збільшення спирту етилового, зазначається напрям використання "11".

7. В акцизних накладних, складених на операції з вивезення (експорту) за межі митної території України спирту етилового, фактичне вивезення якого підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення (цифровий код операції для складання в одному примірнику "5"), зазначаються:

ознака щодо умов оподаткування або "1" (для виробників такого спирту етилового), або "0" (для інших платників, які не є виробниками спирту етилового);

напрям використання "10".

8. У випадку якщо спирт етиловий реалізований суб'єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником, в акцизній накладній зазначається код операції для складання в одному примірнику "7" та може бути зазначено напрям використання спирту етилового або "0", або "1".

9. Ознака щодо умов оподаткування "1" може зазначатися в акцизній накладній тільки особами, які здійснюють виробництво спирту етилового, на операції з фізичного відпуску (відвантаження) спирту етилового для подальшого вивезення (експорту) такого спирту етилового за межі митної території України або при фактичному вивезенні спирту етилового за межі митної території України. При цьому в таких акцизних накладних зазначаються:

код операції "0", або "2" та напрям використання спирту етилового "9" - при здійсненні фізичного відпуску спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного або з акцизного складу пересувного до акцизного складу;

код операції "5" та напрям використання спирту етилового "1" - при здійсненні реалізації спирту етилового у флаконах з медичного скла об'ємом не більше 100 кубічних сантиметрів;

код операції "5" та напрям використання спирту етилового "10" - при фактичному вивезенні спирту етилового за межі митної території України, яке підтверджене відповідно до пунктів 30 - 32 Положення.

10. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "2", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "1", або "2", або "8";

один з напрям використання спирту етилового або "0", або "2".

В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "2" та код операції для складання в одному примірнику "4", може зазначатися напрям використання спирту етилового або "0", або "11".

11. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "7", або "8";

один з напрямів використання спирту етилового або "0", або "2", або "8".

В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "3", може бути зазначено:

напрям використання "0", або "2" - якщо особа - отримувач спирту етилового відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового надав податковий вексель;

напрям використання "8" - якщо особа - отримувач спирту етилового відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок.

12. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "4", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3";

один з напрямів використання спирту етилового або "0", або "2".

13. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "5", може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "8";

та один з напрямів використання спирту етилового:

або "0", або "2" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким до отримання спирту етилового видається податковий вексель);

або "4", або "5", або "6" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким відповідно до підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу спирт етиловий отримано без видання податкового векселя).

14. В акцизній накладній, в якій зазначено ознаку щодо умов оподаткування "6", може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2", або "3", або "7", або "8";

та один з напрямів використання спирту етилового:

або "0" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким до отримання спирту етилового видається податковий вексель);

або "3", або "7" (якщо акцизна накладна складається суб'єктом господарювання, яким відповідно до підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу спирт етиловий отримано без видання податкового векселя).

15. В акцизних накладних, в яких зазначено ознаку щодо умов оподаткування "7", залежно від операції, на яку складена така акцизна накладна, може бути внесено:

один з кодів операцій для складання в одному примірнику або "0", або "2";

та один з напрямів використання спирту етилового або "0", або "2".

16. В акцизних накладних у передбачених для цього рядках зазначаються ознаки щодо типу реєстру, якому належить податковий номер особи, що реалізує спирт етиловий, та особи - отримувача спирту етилового:

1 - ЄДРПОУ - якщо особі присвоєно код ЄДРПОУ;

2 - ДРФО - якщо особі присвоєно код ДРФО;

3 - якщо податковий номер особі наданий контролюючим органом - для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ;

4 - якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

17. В акцизній накладній, складеній на обсяги спирту етилового, зазначені в акцизній накладній, показники якої відмінено шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації всіх його примірників в Єдиному реєстрі акцизних накладних, зазначаються реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано.

18. В акцизних накладних у рядку "Особа - отримувач спирту етилового" зазначається "Неплатник", а до рядка "Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта" вноситься умовний код "1000000000", якщо такі акцизні накладні складено на операції з реалізації спирту етилового, в яких зазначено код операції для складання в одному примірнику:

"1" - власне споживання спирту етилового;

"2" - спирт етиловий, втрачений у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсований, знищений, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування (пункт 214.7 статті 214 та пункт 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

"5" - вивезення (експорт) спирту етилового за межі митної території України;

"6" - реалізація спирту етилового отримувачу, який не є суб'єктом господарювання;

"8" - промислова переробка спирту етилового.

19. В акцизній накладній, складеній під час ввезення спирту етилового на митну територію України (код операції "4") на операції з розподілу обсягу ввезеного спирту етилового, зазначеного в митній декларації, зазначаються:

в акцизній накладній, складеній для розподілу спирту етилового між акцизними складами пересувними - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення спирту етилового на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий;

в акцизній накладній, складеній для розподілу спирту етилового, поміщеного у митний режим імпорту з іншого митного режиму, по акцизних складах, на які такий спирт етиловий фізично відвантажений (отриманий), - реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення спирту етилового на митну територію України, як особи, що реалізує спирт етиловий, та розпорядника акцизного складу, як особи, що отримує спирт етиловий.

В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення на митну територію України спирту етилового, обсяг якого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "11"), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення спирту етилового на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує спирт етиловий.

Під час вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України (код операції "5", ознака щодо умов оподаткування "0", або "1") у відповідних рядках зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснює вивезення спирту етилового за межі митної території України та реквізити якого внесено до графи "Відправник/експортер" митної декларації, як особи, що реалізує спирт етиловий.

У разі зміни власника спирту етилового, який знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) спирту етилового на інший акцизний склад пересувний, в акцизній накладній зазначаються реквізити:

суб'єкта господарювання, від якого переходить право власності на такий спирт етиловий, як особи, яка реалізує спирт етиловий;

суб'єкта господарювання, до якого переходить право власності на такий спирт етиловий, як отримувача спирту етилового.

20. В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "4", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на спирт етиловий, що відвантажується відповідно до підпунктів "б", "в" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

21. В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування спирту етилового "5", складених на операції з відпуску спирту етилового на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, отримувач спирту етилового зазначається відповідно до Електронного реєстру суб'єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.

22. В акцизних накладних з ознакою щодо умов оподаткування "7" зазначаються реквізити платника як особи, що реалізує спирт етиловий, та особи, що отримує спирт етиловий.

23. В акцизній накладній зазначаються реквізити акцизного складу або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий:

уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секцій), з якої (яких) здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких здійснено відвантаження (відпуск) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

24. В акцизній накладній уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отриманий такий спирт етиловий:

зазначається, якщо отримувачем спирту етилового є розпорядник акцизного складу, який здійснює діяльність з виробництва спирту етилового;

не зазначається, якщо отримувачем спирту є суб'єкт господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, що здійснює діяльність з виробництва спирту етилового.

Під час відвантаження спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний у відповідній частині (відповідних частинах) акцизної накладної зазначаються реквізити такого акцизного складу пересувного - номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового), з якого (на який) фізично відвантажений (відпущений/отриманий) спирт етиловий, та дані про місткість ємності (секції), з якої (на яку) здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового (загальна місткість; кількість секцій; місткість секцій, з яких / на які здійснено відвантаження (відпуск/отримання) спирту етилового, на обсяги якого виписана акцизна накладна).

25. В акцизних накладних, в яких зазначено код операції "0", зазначаються дані лише про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та про один акцизний склад / акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, крім акцизних накладних, в яких зазначено напрям використання "2". У таких акцизних накладних, крім реквізитів акцизного складу, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та акцизного складу, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, обов'язково вносяться дані щодо акцизного складу пересувного, яким здійснюється транспортування спирту етилового. Такі дані вносяться до відповідного рядка акцизної накладної (акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий незалежно від того, хто є розпорядником такого акцизного складу пересувного (особа, що реалізує спирт етиловий, або особа - отримувач спирту етилового).

В акцизній накладній, в якій зазначено цифровий код операції для складання в одному примірнику:

або "1", або "2", або "3", або "6", або "7", або "8" - зазначаються реквізити акцизного складу та/або акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, а реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, у відповідних рядках документа не зазначаються;

"4" - обов'язково зазначаються дані лише про:

акцизний склад пересувний, за допомогою якого було здійснено ввезення спирту етилового на митну територію України та який здійснює транспортування спирту етилового на митній території України, як акцизний склад пересувний, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий;

або

акцизний склад, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, поміщений у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

Така акцизна накладна складається для розподілу обсягу ввезеного на митну територію України спирту етилового, зазначеного в митній декларації:

між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено ввезення спирту етилового на митну територію України та які здійснюють транспортування спирту етилового на митній території України;

або

по акцизних складах, на які фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, поміщений у митний режим імпорту з іншого митного режиму.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України спирту етилового, обсяг якого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною деклараціє (код операції "4", напрям використання "11"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного:

на якому фактично знаходиться такий спирт етиловий;

або

з якого було здійснено реалізацію такого спирту етилового іншій особі;

"5" - зазначаються лише реквізити акцизного складу пересувного, який здійснив транспортування спирту етилового за межі митної території України, як акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий. Реквізити акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий, не зазначаються. В таких наладних зазначається напрям використання спирту етилового "10".

У разі зміни власника спирту етилового, який знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) спирту етилового на інший акцизний склад пересувний в акцизній накладній реквізити такого складу зазначаються у відповідних рядках, призначених для реквізитів акцизного складу пересувного, з якого фізично відвантажений (відпущений) спирт етиловий, та акцизного складу пересувного, на який фізично відвантажений (отриманий) спирт етиловий.

26. В акцизних накладних, складених на операції з ввезення (імпорту) спирту етилового на митну територію України (код операції "4") та вивезення (експорту) спирту етилового за межі митної території України (код операції "5"), зазначаються реквізити митної декларації, на підставі якої здійснено таке ввезення / вивезення спирту етилового:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України спирту етилового, обсяг якого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції "4", напрям використання "11"), які складаються на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити додаткової митної декларації, на підставі якої збільшено такий обсяг:

літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

27. В акцизних накладних, складених на операції з ознакою щодо умов оподаткування "3", у відповідному полі серія та номер податкового векселя:

зазначається, якщо спирт етиловий реалізований виробнику алкогольних напоїв, який відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового надав податковий вексель. В таких акцизних накладних може бути зазначено напрям використання або "0", або "2";

не зазначається, якщо спирт етиловий реалізований виробнику алкогольних напоїв, який відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок. У таких акцизних накладних може бути зазначено тільки напрям використання "8".

28. В акцизних накладних, складених операції з ознакою щодо умов оподаткування або "4", або "5", або "6" (для спирту етилового, реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "ж" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу), у відповідному полі серія та номер податкового векселя:

зазначається - в акцизних накладних з напрямом використання або "0", або "2";

не зазначається - в акцизних накладних з напрямом використання або "3", або "4", або "5", або "6", або "7".

29. До акцизної накладної вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, при цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій накладній акцизного складу / акцизного складу пересувного та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / акцизний склад пересувний, складається окрема акцизна накладна.

30. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 1 - 28 розділу III цього Порядку.

31. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

2) до графи 2 вноситься інформація щодо опису спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного спирту етилового:

у декалітрах (графа 3);

у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення.

Для акцизних накладних з кодом операції або "4", або "5" обсяг ввезеного або реалізованого (відвантаженого, втраченого) спирту етилового не може перевищувати обсягу, зазначеного в митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення / вивезення спирту етилового.

В акцизних накладних, складених на операції з ввезення на митну територію України спирту етилового, обсяг якого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код операції "4", напрям використання "11"):

графа 3 (обсяг реалізованого спирту етилового в декалітрах) має нульове значення;

в графі 4 зазначається перевищення обсягу спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, зазначеного у додатковій митний декларації, понад обсяги спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, зазначені в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення спирту етилового на митну територію України.

IV. Коригування акцизної накладної форми "П"

1. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми "П", показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Такий розрахунок коригування акцизної накладної форми "П" має бути зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації акцизної накладної форми "П", показники якої коригуються, та у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації пального, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року.

Показники акцизної накладної, складеної відповідно до пунктів 48 - 49 Порядку N 408 на обсяги пального, які не перевищують обсяги облікової різниці, визначеної відповідно до пункту 47 Порядку N 408, не коригуються. Розрахунки коригування акцизної накладної форми "П", в якій зазначено код операції "9" (облікова різниця внаслідок врахування обсягів пального, реалізованого з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, як обсягів пального у літрах, приведених до температури 15° C) не складаються та в Єдиному реєстрі акцизних накладних не реєструються.

2. Коригуються лише показники складених акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.

3. Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

4. Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано пальне), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

5. У разі зазначення платником у акцизній накладній помилкових реквізитів отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або отримувача пального, що не є платником, або допущення помилки у реквізитах акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання акцизної накладної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, та реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної), платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику - для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику - для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

в двох примірниках - для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

6. Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних форми "П", підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

7. Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує пальне, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального.

8. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального, примірники розрахунку коригування акцизної накладної реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

перший примірник - особою, що реалізує пальне;

другий примірник - особою - отримувачем пального (після отримання від особи, що реалізує пальне, першого примірника розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

9. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

платник направляє особі - отримувачу пального перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П";

особа - отримувач пального реєструє в Єдиному реєстрі акцизних накладних перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "П".

Особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників такого розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.

10. Якщо в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровано тільки перший примірник акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано пальне), платник складає розрахунок коригування акцизної накладної форми "П" у одному примірнику, та реєструє такий розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

11. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне"

або

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою - отримувачем пального".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

У розрахунку коригування акцизної накладної форми "П", складеної в одному примірнику, відмітка "Х" вноситься до поля "реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує пальне".

12. До верхньої лівої частини розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" з акцизної накладної, що коригується, до відповідних рядків такого документа переносяться:

цифровий код операцій для складання в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування пального.

Перелік цифрових кодів операцій для складання в одному примірнику та ознак щодо умов оподаткування пального надано в пункті 4 розділу II цього Порядку.

У верхній правій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування:

для розрахунку коригування акцизної накладної, яка складається у одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для розрахунку коригування акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складання другого примірника розрахунку коригування у відповідному полі такого примірника, крім розрахунків коригування, які передбачають зменшення обсягів реалізованого пального, зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такого розрахунку коригування.

13. На розрахунку коригування зазначаються реквізити акцизної накладної, показники якої коригуються:

реєстраційний номер в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної;

порядковий номер документа;

дата документа.

Не допускається виправлення даних щодо дати складення акцизної накладної, показники якої коригуються, її порядкового номера.

14. До розрахунку коригування акцизної накладної форми "П" з акцизної накладної, що коригується, переносяться дані щодо:

реквізитів особи, яка реалізує пальне та особи - отримувача пального;

коду філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує пальне та особи - отримувача пального;

ознаки джерела податкового номера особи, що реалізує пальне, та особи - отримувача пального.

15. У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується:

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва), або коду філії (структурного підрозділу) платника податку або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача пального - код виду коригування "1";

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримане пальне, - код виду коригування "2";

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники - код виду коригування "3". Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників складеної у двох примірниках акцизної накладної, перший та другий примірники якої зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або складеної в одному примірнику акцизної накладної, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, - код виду коригування "4";

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, - код виду коригування "5";

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального, яка не відбулась, та другий примірник якої не зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних - код виду коригування "6". Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників акцизної накладної, складеної у двох примірниках акцизної накладної, у якої в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровано тільки її перший примірник;

коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу пального в літрах, приведених до температури 15° C, за оформленою додатковою митною декларацією - код виду коригування "7".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

16. Вступна частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 11 - 15 цього розділу.

17. Для здійснення відміни показників акцизної накладної форми "П", що коригується (коди виду коригування або "1", або "2", або "3", або "5", або "6") в табличній частині такого розрахунку платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка - цифру "1";

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній форми "П" (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального, зазначений в акцизній накладній форми "П" та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунків коригування до акцизної накладної форми "П", складених для відміни показників такої накладної, платником складаються акцизні накладні на операції з реалізації пального, які фактично відбулись, з правильними реквізитами та показниками, в якій зазначається:

порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;

дата складення нової акцизної накладної, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування.

Такі акцизні накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

18. Для здійснення коригування обсягу реалізованого пального (код виду коригування "4") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в акцизній накладній обсяг пального;

у наступному рядку таблиці зазначається правильний обсяг пального.

У розрахунку коригування з кодом виду коригування "4" платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка;

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) помилковий обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+) або нульове значення обсягу пального. Нульове значення обсягу пального може бути внесено тільки в розрахунку коригування до акцизної накладної з кодом операції для складання в одному примірнику "3" або "6", складеному при поверненні всього обсягу пального, зазначеного в такій акцизній накладній суб'єктом господарювання неплатником, або отримувачем, який не є суб'єктом господарювання.

Такий розрахунок коригування приводить у відповідність дані щодо обсягу реалізованого пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового даним фактично здійсненої операції з реалізації пального.

19. Для здійснення коригування обсягу реалізованого пального в літрах, приведених до температури 15° C, який збільшено за оформленою додатковою митною декларацією в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код виду коригування "7"), платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, складеній на операцію з реалізації пального, ввезення якого на митну територію України здійснено на підставі тимчасової митної декларації;

у наступному рядку таблиці зазначається обсяг пального згідно з додатковою митною декларацією.

У такому розрахунку коригування з кодом виду коригування "7" платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка;

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) обсяг пального, зазначений в акцизній накладній, показники якої коригуються, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "П" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних), складеній на операції з реалізації імпортером пального, ввезеного на митну територію України на підставі тимчасової митної декларації, іншому суб'єкту господарювання;

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить показник обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+) відповідно до додаткової митної декларації. Обсяг пального в кілограмах дорівнює обсягу пального, зазначеного в першому рядку таблиці, а обсяг пального в літрах, приведених до температури 15° C, дорівнює обсягу, який зазначено в додатковій митній декларації (сумі двох показників - обсягу пального, зазначеного в першому рядку таблиці, та обсягу пального, зазначеного в акцизній накладній з напрямом використання "17", складеної на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією).

Такий розрахунок коригування приводить у відповідність дані щодо обсягу реалізованого пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового даним фактично здійсненої операції з реалізації пального з урахуванням збільшення обсягу пального в літрах, приведених до температури 15° C, в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією.

V. Коригування акцизної накладної форми "С"

1. Якщо після реалізації спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу спирту етилового особі, що реалізує спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми "С", показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Такий розрахунок коригування акцизної накладної форми "С" має бути зареєстрованим в Єдиному реєстрі акцизних накладних після реєстрації акцизної накладної форми "С", показники якої коригуються, та у межах 1095 днів з дати здійснення операції з реалізації спирту етилового, яка відбулась починаючи з 1 липня 2019 року.

2. Коригуються лише показники складених акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних відповідно до статті 231 розділу VI Кодексу.

3. Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

4. Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отриманий спирт етиловий), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

5. У разі зазначення платником у акцизній накладній помилкових реквізитів отримувача спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або отримувача спирту етилового, що не є платником, або допущення помилки у реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отриманий спирт етиловий, або складання акцизної накладної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, та реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної), платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику - для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику - для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

в двох примірниках - для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

6. Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних форми "С", підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

7. Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної форми "С" реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого спирту етилового.

8. Якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого спирту етилового, примірники розрахунку коригування до акцизної накладної форми "С" реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

перший примірник - особою, що реалізує спирт етиловий;

другий примірник - особою - отримувачем спирту етилового (після отримання від особи, яка реалізує спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної форми "С", зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

9. Якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

платник направляє особі - отримувачу спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "С";

особа - отримувач спирту етилового реєструє в Єдиному реєстрі акцизних накладних перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної форми "С".

Особа, що реалізує спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого спирту етилового у податковій декларації за розрахунком коригування після реєстрації усіх примірників такого розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем спирту етилового.

10. Якщо в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровано тільки перший примірник акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача спирту етилового - платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отримано спирт етиловий), платник складає розрахунок коригування акцизної накладної форми "С" у одному примірнику, та реєструє такий розрахунок коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Особа, що реалізує спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого спирту етилового у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

11. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється перший примірник такого розрахунку:

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий"

або

"реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою - отримувачем спирту етилового".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

У розрахунку коригування акцизної накладної форми "С", складеної в одному примірнику, відмітка "Х" вноситься до поля "реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника особою, що реалізує спирт етиловий".

12. До верхньої лівої частини розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" з акцизної накладної, що коригується, до відповідних рядків такого документа переносяться:

цифровий код операцій для складання в одному примірнику;

ознака щодо умов оподаткування спирту етилового.

Перелік цифрових кодів операцій для складання в одному примірнику та ознак щодо умов оподаткування спирту етилового надано в пункті 4 розділу III цього Порядку.

У верхній правій частині розрахунку коригування акцизної накладної зазначається номер примірника із наявної кількості примірників такого розрахунку коригування:

для розрахунку коригування акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, у відповідних полях зазначаються цифри "1" (номер примірника) та "1" (кількість примірників);

для розрахунку коригування акцизної накладної, що складається у двох примірниках, у відповідних полях зазначаються цифри "1" або "2" (номер примірника) та "2" (кількість примірників).

У разі складання другого примірника розрахунку коригування у відповідному полі такого примірника, крім розрахунків коригування, які передбачають зменшення обсягів реалізованого спирту етилового, зазначається реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника такого розрахунку коригування.

13. На розрахунку коригування зазначаються реквізити акцизної накладної, показники якої коригуються:

реєстраційний номер в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної;

порядковий номер документа;

дата документа.

Не допускається виправлення даних щодо дати складення акцизної накладної, показники якої коригуються, її порядкового номера.

14. До розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" з акцизної накладної, що коригується, переносяться дані щодо:

реквізитів особи, яка реалізує спирт етиловий та особи - отримувача спирту етилового;

коду філії чи структурного підрозділу особи, що реалізує спирт етиловий та особи - отримувача спирту етилового;

ознаки джерела податкового номера особи, що реалізує спирт етиловий, та особи - отримувача спирту етилового.

15. У вступній частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, який показник акцизної накладної коригується:

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням коду ЄДРПОУ (для юридичних осіб, постійного представництва), або коду філії (структурного підрозділу) платника податку або реєстраційного облікового номера для договорів про спільну діяльність, або реєстраційного номера облікової картки платника податків, або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб) суб'єкта господарювання - отримувача спирту етилового - код виду коригування "1";

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням уніфікованого номера акцизного складу / акцизного складу пересувного, на який отриманий спирт етиловий, - код виду коригування "2";

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, у якої зареєстровані всі примірники - код виду коригування "3". Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників складеної у двох примірниках акцизної накладної, перший та другий примірники якої зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних, або складеної в одному примірнику акцизної накладної, яка зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

коригування показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням обсягу спирту етилового - в декалітрах та в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, - код виду коригування "4";

відміна показників акцизної накладної у зв'язку з помилковим зазначенням серії та/або номера податкового векселя, виданого до отримання спирту етилового на умовах, встановлених статтею 225 або пунктом 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, - код виду коригування "5";

відміна показників акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації спирту етилового, яка не відбулась, та другий примірник якої не зареєстровано в Єдиному реєстрі акцизних накладних - код виду коригування "6". Такий код виду коригування може бути зазначений при відміні показників акцизної накладної, складеної у двох примірниках акцизної накладної, у якої в Єдиному реєстрі акцизних накладних зареєстровано тільки її перший примірник;

коригування показників акцизної накладної у зв'язку зі збільшенням обсягу спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, за оформленою додатковою митною декларацією - код виду коригування "7".

Відповідна відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених у цьому пункті полів.

16. Вступна частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі I та пунктах 11 - 15 цього розділу.

17. Для здійснення відміни показників акцизної накладної форми "С", що коригується (коди виду коригування або "1", або "2", або "3", або "5", або "6") в табличній частині такого розрахунку платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка - цифру "1";

з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (-), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній форми "С" (з урахуванням показників акцизної накладної форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних).

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг спирту етилового, зазначений в акцизній накладній форми "С" та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Після реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних розрахунків коригування до акцизної накладної форми "С", складених для відміни показників такої накладної, платником складаються акцизні накладні на операції з реалізації спирту етилового, які фактично відбулись, з правильними реквізитами та показниками, в якій зазначається:

порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;

дата складення нової акцизної накладної, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

реєстраційний номер зареєстрованого в Єдиному реєстрі акцизних накладних першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування.

Такі акцизні накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

18. Для здійснення коригування обсягу реалізованого спирту етилового (код виду коригування "4") платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує помилково зазначений в акцизній накладній обсяг спирту етилового;

у наступному рядку таблиці зазначає правильний обсяг спирту етилового.

У розрахунку коригування з кодом виду коригування "4" платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка;

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить з відповідним знаком (-) помилковий обсяг спирту етилового, зазначений в акцизній накладній, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних);

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить правильний показник обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+) або нульове значення обсягу спирту етилового. Нульове значення обсягу спирту етилового може бути внесено тільки в розрахунку коригування до акцизної накладної з кодом операції для складання в одному примірнику "3" або "6", складеному при поверненні всього обсягу спирту етилового, зазначеного в такій акцизній накладній, суб'єктом господарювання неплатником, або отримувачем, який не є суб'єктом господарювання.

Такий розрахунок коригування приводить у відповідність дані щодо обсягу реалізованого спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового даним фактично здійсненої операції з реалізації спирту етилового.

19. Для здійснення коригування обсягу реалізованого спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, який збільшено за оформленою додатковою митною декларацією в порівнянні з даними тимчасової митної декларації (код виду коригування "7"), платник заповнює розрахунок коригування акцизної накладної, в якому:

у першому рядку таблиці в повному обсязі сторнує обсяг спирту етилового, зазначений в акцизній накладній, складеній на операцію з реалізації спирту етилового, ввезення якого на митну територію України здійснено на підставі тимчасової митної декларації;

у наступному рядку таблиці зазначається обсяг спирту етилового згідно з додатковою митною декларацією.

У такому розрахунку коригування з кодом виду коригування "7" платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка;

до граф 2, 3 першого та наступного рядків таблиці з акцизної накладної переносить дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4, 5 першого рядка таблиці вносить із відповідним знаком (-) обсяг спирту етилового, зазначений в акцизній накладній, показники якої коригуються, при цьому модуль числового значення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної форми "С" та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних), складеній на операції з реалізації імпортером спирту етилового, ввезеного на митну територію України на підставі тимчасової митної декларації, іншому суб'єкту господарювання;

до граф 4, 5 наступного рядка таблиці вносить показник обсягу реалізованого спирту етилового з відповідним знаком (+) відповідно до додаткової митної декларації. Обсяг спирту етилового в декалітрах дорівнює обсягу спирту етилового, зазначеного в першому рядку таблиці, а обсяг спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, дорівнює обсягу, який зазначено в додатковій митній декларації (сумі двох показників - обсягу спирту етилового, зазначеного в першому рядку таблиці, та обсягу спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній з напрямом використання "11", складеної на операції з ввезення на митну територію України спирту етилового, обсяг якого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією).

Такий розрахунок коригування приводить у відповідність дані щодо обсягу реалізованого спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового даним фактично здійсненої операції з реалізації спирту етилового з урахуванням збільшення обсягу спирту етилового в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20° C, в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією.

VI. Порядок заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального

1. Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) у разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в тому числі у разі зміни умов оподаткування.

Заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається також, якщо:

в результаті зміни фізико-хімічних показників пального збільшується обсяг пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі під час одночасного зменшення обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

є необхідність здійснити зміну коду товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною цього показника в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) пального.

2. Під час збільшення обсягу пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД в результаті зміни фізико-хімічних показників пального такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) залишку пального, де зазначаються обсяги пального, які збільшуються та які зменшуються, при цьому:

заявка на поповнення (коригування) залишку пального оформлюється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників;

заявка оформлюється з нульовою сумою акцизного податку, якщо:

суми акцизного податку на таке пальне є рівними;

сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшується, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв'язку зі зміною його фізико-хімічних показників.

Заявка, яка складається для зміни коду товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною цих показників в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) пального оформлюється з нульовою сумою акцизного податку.

3. У разі зміни умов оподаткування платник податку складає окрему заявку на поповнення (коригування) залишку пального, в якій:

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг пального з тими умовами оподаткування, які потребують такого зменшення, - у межах залишків пального, які рахуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового за цими умовами оподаткування;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг пального з новими умовами оподаткування - з урахуванням обсягів пального, зазначених у першому рядку таблиці, в якій зменшується обсяг пального. Умовою для збільшення обсягу пального є наявність на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу пального (лише для пального, яке оподатковується акцизним податком).

Обсяг пального, що зменшується за будь-якою умовою оподаткування, дорівнює обсягу пального, що збільшується за будь-якою іншою умовою оподаткування, - абсолютне значення обсягу пального, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу пального.

Платник складає такі заявки окремо від заявок на поповнення (коригування) залишку пального, складених з інших причин, ніж зміна умов оподаткування.

4. Заявка на підставі додаткової митної декларації, оформленої після дослідження проб (зразків) пального, може бути оформлена тільки особою, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України.

Для внесення змін щодо коду УКТ ЗЕД пального на підставі додаткової митної декларації, особою, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України складається заявка на поповнення (коригування) залишку пального, в якій дані системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового щодо коду УКТ ЗЕД пального, який обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України, приводяться у відповідність до таких даних, зазначених в додатковій митній декларації.

Така заявка складається тільки на обсяг пального, який на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України. У випадку, якщо обсяги пального, зазначені в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) пального, на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового реалізовано особою, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України, іншій особі, така заявка не складається.

5. В заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених для приведення у відповідність даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового щодо коду УКТ ЗЕД пального, який обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України, до таких даних, зазначених в додатковій митній декларації:

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг пального за кодом УКТ ЗЕД, зазначеним в тимчасовій митній декларації, який на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг пального за кодом УКТ ЗЕД, зазначеним в додатковій митній декларації. Обсяг пального, що зменшується, дорівнює обсягу пального, що збільшується, - абсолютне значення обсягу пального, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу пального.

6. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) залишку пального платник податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення (коригування) залишку пального, при цьому таке коригування до заявки на поповнення (коригування) залишку пального має відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

7. Вартісні показники заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються так:

ставка акцизного податку - в одиницях виміру, визначених підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (євро за 1000 літрів);

курс Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому подано заявку, - у гривнях з копійками (6 десяткових знаків після коми);

сума акцизного податку - у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми).

8. У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду операцій:

"Поповнення (коригування) обсягів пального",

або

"Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного агентства резерву",

або

"Зміна умов оподаткування",

або

"Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією".

Відмітка "Х" у полі "Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного резерву" може зазначатися в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи Державного резерву тільки на підставі розпорядження (наряду) Державного агентства резерву України на відпуск матеріальних цінностей та в межах залишків такого пального станом на 01 липня 2019 року.

Зазначена у цьому пункті відмітка ("Х") може бути занесена тільки до одного з чотирьох полів у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального, передбачених формою такої заявки, при цьому заповнення одного із чотирьох полів є обов'язковим.

9. У верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду заявки:

"основна",

або

"коригуюча".

У верхній правій частині документа відмітка "Х" в полі "основна" може бути зроблена в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в верхній лівій частині яких відмітка "Х" зроблена в одному з полів:

або "Поповнення (коригування) обсягів пального";

або "Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного агентства резерву";

або "Зміна умов оподаткування";

або "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією" проставлена відмітка "Х".

У верхній правій частині документа відмітка "Х" в полі "коригуюча" може бути зроблена тільки в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в верхній лівій частині яких відмітка "Х" зроблена у полі "Поповнення (коригування) обсягів пального".

10. Для виправлення показників заявок на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітка "Х" була зроблена в полі "основна", складається нова заявка на поповнення (коригування) залишку пального, в якій у верхній правій частині документа робиться відмітка "Х":

в полі "основна" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного резерву";

в полі "основна" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Зміна умов оподаткування";

в полі "основна" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією";

в полі "коригуюча" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Поповнення (коригування) обсягів пального".

Для виправлення показників заявок на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітка "Х" була зроблена в полі "коригуюча", складається нова заявка на поповнення (коригування) залишку пального, в якій у верхній правій частині документа робиться відмітка "Х" в полі "основна".

Під час коригування показників раніше складеної та зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) залишку пального (заявки на поповнення (коригування) залишку пального, в якій відмітка "Х" поставлена в полі "Поповнення (коригування) обсягів пального" та полі "основна") обов'язково:

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "Поповнення (коригування) обсягів пального" у верхній лівій частині заявки;

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "коригуюча" у верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального;

зазначаються реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, порядковий номер та дата заявки, показники якої коригуються.

11. Якщо у верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку пального відмітку "Х" поставлено в полі "основна", поле "коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку пального" не заповнюється (реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявки, показники якої коригуються, не вносяться).

12. Якщо коригуються показники раніше складеної заявки на поповнення (коригування) залишку пального, не допускається виправлення даних заявки на поповнення (коригування) залишку пального, що коригується:

дати складення, порядкового номера та реєстраційного номера в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

реквізитів акцизного складу / акцизного складу пересувного.

13. У заявці на поповнення (коригування) залишку пального обов'язково зазначаються реквізити особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків пального / змінити коди УКТ ЗЕД пального / змінити умови оподаткування пального / змінити код УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією:

для юридичної особи та постійного представництва - її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.

В заявці на поповнення (коригування) залишку пального, складеній філією (структурним підрозділом) платника податку, у рядку "Код філії" зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків пального / змінити коди УКТ ЗЕД пального / змінити умови оподаткування пального / змінити код УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією.

14. В заявці на поповнення (коригування) залишку пального у передбаченому для цього рядку зазначається ознака джерела податкового номера особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків пального / змінити коди УКТ ЗЕД пального / змінити умови оподаткування пального / змінити код УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією:

1 - ЄДРПОУ - якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;

2 - ДРФО - якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;

3 - якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ);

4 - якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

15. В заявках на поповнення (коригування) залишку пального, у верхній лівій частині якої у полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією" зроблено відмітку "Х", вказуються реквізити додаткової митної декларації, оформленої після дослідження проб (зразків) пального, в якій змінено код УКТ ЗЕД пального, зазначений в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення пального:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

16. У заявці на поповнення (коригування) залишку пального обов'язково зазначаються реквізити акцизного складу, на якому у платника виникає потреба поповнити обсяги залишків пального (уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового) або акцизного складу пересувного (номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), та дані про місткість ємності (секцій) (загальна місткість ємності (секцій); загальна кількість секцій; місткість секцій, використаних для заявки).

17. За кожним кодом пального згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітку "Х" у верхньому лівому куті документа поставлено у полі "Поповнення (коригування) обсягів пального":

можуть бути заповнені декілька рядків таблиці - якщо відмітку "Х" у верхньому правому куті документа поставлено у полі "основна";

може бути заповнений лише один рядок таблиці - якщо відмітку "Х" у верхньому правому куті документа поставлено у полі "коригуюча".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного резерву", може бути заповнений лише один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування" або полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією", можуть бути заповнені лише два рядки таблиці.

18. Таблична частина заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка;

2) у графі 2 зазначається ознака щодо умов оподаткування пального:

"1" - пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу (крім пального, звільненого від оподаткування акцизним податком згідно з підпунктом 213.3.11 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України);

"3" - ввезені на митну територію України або вироблені в Україні бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу, з оформленням податкового векселя за ставкою акцизного податку, визначеною підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10;

"4" - пальне, реалізоване та/або використане як сировина для виробництва непідакцизної продукції, яке оподатковується на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5" - залишки пального, які не обліковуються в системі електронного адміністрування реалізації пального (утворилися до 01 липня 2019 року у суб'єктів господарювання, які до 01 липня 2019 року не є платниками акцизного податку з реалізації пального).

Ознака щодо умов оподаткування "5" може бути зазначена тільки в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених суб'єктами господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпадали під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та не були зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01 липня 2019 року підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального згідно з пунктом 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу та зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового:

відповідно до пункту 45 Порядку N 408 - у терміни, визначені цим пунктом Порядку N 408;

відповідно до пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу - у терміни, визначені цим пунктом Кодексу.

"6" - на умовах, встановлених підпунктом 229.6.1 пункту 229.6 статті 229 розділу VI Податкового кодексу України (передача пального у межах однієї юридичної особи без оформлення податкового векселя);

"7" - скраплений газ для населення, звільнений від оподаткування акцизним податком (підпункт 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Податкового кодексу України). Така умова оподаткування може бути зазначена тільки в заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених виробниками скрапленого газу на обяги такого газу, які реалізовано відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 570, на спеціалізованих аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення;

"8" - паливо для реактивних двигунів, технологічне злиття якого з паливних баків повітряних суден було здійснено на митній території України.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "8", у відповідному рядку графи 2 таблиці зазначається цифра "0".

Заявки на поповнення (коригування) залишку пального, складені відповідно до пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, після закінчення терміну, визначеного цим пунктом Кодексу, не подаються.

Заявки на поповнення (коригування) залишку пального, складені відповідно до пункту 45 Порядку N 408, після закінчення терміну, визначеного цим пунктом Порядку N 408, не подаються.

Коригування показників заявок на поповнення (коригування) залишку пального, поданих відповідно до пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу та пункту 45 Порядку N 408, не здійснюється.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, складених організацією системи Державного резерву, в яких у передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х", може бути зазначено лише умову оподаткування "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому правому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", та в яких заповнено більше одного рядка, у всіх рядках таблиці у графі 2 ставиться однакова ознака щодо умов оподаткування, якщо в лівій частині документа відмітку "Х" зроблено:

або у полі "Поповнення (коригування) обсягів пального";

або у полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування", у другому рядку таблиці у графі 2 ставиться інша ознака щодо умов оподаткування, ніж ознака, зазначена у цій графі в першому рядку таблиці;

3) у графі 3 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану - умовний код 2711 00 00 00;

4) до графи 4 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;

5) до граф 5, 6 вноситься інформація щодо поповнення (зменшення) обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

зменшення - зі знаком "-";

поповнення - зі знаком "+".

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітку "Х" поставлено у полях "Поповнення (коригування) обсягів пального" та "основна":

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") зазначається лише в першому рядку таблиці;

від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-") зазначається у будь-якому іншому рядку, крім першого (за потреби).

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітку "Х" поставлено у полях "Поповнення (коригування) обсягів пального" та "коригуюча", заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому:

зазначається від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-");

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") не зазначається.

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких відмітку "Х" поставлено у полях "Поповнення обсягів пального, отриманого до 01.07.2019 організацією системи Державного агентства резерву" та "основна", заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому зазначається додатне значення обсягу пального (зі знаком "+").

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування" або полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією":

від'ємне значення обсягу пального (зі знаком "-") зазначається лише в першому рядку таблиці;

додатне значення обсягу пального (зі знаком "+") зазначається лише у другому рядку таблиці.

6) у графах 5, 6 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (графа 5);

у літрах, приведених до температури 15° C (графа 6);

7) до графи 7 вноситься інформація щодо ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.

Для ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів зазначається:

ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 - якщо суб'єктом господарювання видано податковий вексель відповідно до пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (заявки на поповнення (коригування) залишку пального з ознакою щодо умов оподаткування "3");

ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу, із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10 - якщо реалізація таких бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів здійснюється без видання суб'єктом господарювання податкового векселя відповідно до пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу (заявки на поповнення (коригування) залишку пального з ознакою щодо умов оподаткування "0").

8) у графі 8 зазначається інформація щодо офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється складення заявки (показник залишається незмінним протягом кварталу);

9) до графи 9 вноситься інформація щодо суми акцизного податку з обсягу поповнення (зменшення) залишку пального, яка розраховується на обсяг такого поповнення (зменшення) залишку пального за чинними на день складення заявки ставками акцизного податку з відповідним знаком ("+", "-"), крім заявок на поповнення (коригування) залишку пального:

або з ознакою щодо умов оподаткування або "1", або "2", або "4", або "5", або "6", або "7", або "8", в яких гр. 9 = 0;

або з ознакою щодо умов оподаткування "0", якщо заявка складена організацією системи Державного резерву (в передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х"), в яких гр. 9 = 0;

або у заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких у верхньому лівому куті в полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією" поставлено відмітку "Х", в яких незалежно від ознаки щодо умов оподаткування гр. 9 = 0.

Для перевірки: гр. 9 = гр. 6 х гр. 8 х (гр. 7 / 1000).

Графа 9 = 0 в заявках на поповнення (коригування) залишку пального:

складених організацією системи Державного резерву. В передбаченому формою такої заявки полі зазначається відмітка "Х", а у графі 2 таблиці може бути зазначена тільки ознака умов оподаткування "0";

у яких в полі "Зміна коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією" поставлено відмітку "Х" незалежно від ознаки умов оподаткування.

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального в рядках, в яких у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування або "1", або "2", або "4", або "5", або "6", або "7", або "8", графа 9 = 0.

Для заповнення рядка "Загальна сума акцизного податку" обчислюється сума внесених до графи 9 показників (з урахуванням відповідних знаків ("+", "-"). Загальне додатне значення вноситься до зазначеного рядка. Загальне від'ємне або нульове значення не переноситься до такого рядка, а зазначається цифра "0".

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку пального до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0", якщо:

у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування або "1", або "2", або "4", або "5", або "6", або "7", або "8" - у заявках на поповнення (коригування) залишку пального, в яких в передбачених формою такої заявки відмітка "Х" зазначена в полі "Поповнення (коригування) обсягів пального";

у графі 2 зазначено ознаку умов оподаткування "0", якщо заявка складена організацією системи Державного резерву (в передбаченому формою такої заявки полі зазначена відмітка "Х");

заявка складена особою, що здійснила ввезення (імпорт) пального на митну територію України, для зміни коду УКТ ЗЕД пального за оформленою додатковою митною декларацією (в передбаченому формою такої заявки полі поставлено відмітку "Х") - незалежно від ознаки щодо умов оподаткування.

VII. Порядок заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового

1. Заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку) у разі, якщо виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, в тому числі у разі зміни умов оподаткування.

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового складається також, якщо:

в результаті зміни фізико-хімічних показників спирту етилового збільшується обсяг спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі під час одночасного зменшення обсягу спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

є необхідність здійснити зміну коду товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною цього показника в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) спирту етилового.

2. Під час збільшення обсягу спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів спирту етилового за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД в результаті зміни фізико-хімічних показників спирту етилового такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, де зазначаються обсяги спирту етилового, які збільшуються та які зменшуються. Така заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового оформлюється з нульовою сумою акцизного податку.

Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, яка складається для зміни коду товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД у зв'язку зі зміною цих показників в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) спирту етилового, оформлюється з нульовою сумою акцизного податку.

3. У разі зміни умов оподаткування платник податку складає окрему заявку на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій:

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг спирту етилового з тими умовами оподаткування, які потребують такого зменшення, - у межах залишків спирту етилового, які рахуються в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового за цими умовами оподаткування;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг спирту етилового з новими умовами оподаткування - з урахуванням обсягів спирту етилового, зазначених у першому рядку таблиці, в якій зменшується обсяг спирту етилового. Умовою для збільшення обсягу спирту етилового є наявність на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку не менше ніж сума акцизного податку, розрахованого з обсягу спирту етилового (лише для спирту етилового, який оподатковується акцизним податком).

Обсяг спирту етилового, що зменшується за будь-якою умовою оподаткування, дорівнює обсягу спирту етилового, що збільшується за будь-якою умовою оподаткування, - абсолютне значення обсягу спирту етилового, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу спирту етилового.

Платник складає такі заявки окремо від заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складених з інших причин, ніж зміна умов оподаткування.

4. Заявка на підставі додаткової митної декларації, оформленої після дослідження проб (зразків) спирту етилового, може бути оформлена тільки особою, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України.

Для внесення змін щодо коду УКТ ЗЕД спирту етилового на підставі додаткової митної декларації, особою, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України, складається заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій дані системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового щодо коду УКТ ЗЕД спирту етилового, який обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України, приводяться у відповідність до таких даних, зазначених в додатковій митній декларації.

Така заявка складається тільки на обсяг спирту етилового, який на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України.

У випадку, якщо обсяги спирту етилового, зазначені в додатковій митній декларації, оформленій після дослідження проб (зразків) спирту етилового, на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового реалізовано особою, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України, іншій особі, така заявка не складається.

5. В заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складених для приведення у відповідність даних системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового щодо коду УКТ ЗЕД спирту етилового, який обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України, до таких даних, зазначених в додатковій митній декларації:

у першому рядку таблиці - зменшується обсяг спирту етилового за кодом УКТ ЗЕД, зазначеним в тимчасовій митній декларації, який на дату складання заявки за даними системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового обліковується на акцизному складі / акцизному складі пересувному особи, яка здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України;

у другому рядку таблиці - збільшується обсяг спирту етилового за кодом УКТ ЗЕД, зазначеним в додатковій митній декларації. Обсяг спирту етилового, що зменшується, дорівнює обсягу спирту етилового, що збільшується, - абсолютне значення обсягу спирту етилового, зазначеного у першому рядку таблиці (значення без знака "-"), дорівнює зазначеному у другому рядку таблиці значенню обсягу спирту етилового.

6. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового платник податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, при цьому таке коригування до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового має відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

7. Вартісні показники заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюються так:

ставка акцизного податку - в одиницях виміру, визначених підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу (гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту);

сума акцизного податку - у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми).

8. У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду операцій:

"Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового",

або

"Зміна умов оподаткування",

або

"Зміна коду товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД".

Зазначена у цьому пункті відмітка ("Х") може бути занесена тільки до одного з трьох полів у верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, передбачених формою такої заявки, при цьому заповнення одного із трьох полів є обов'язковим.

9. У верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового робиться відповідна відмітка "Х" в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду заявки:

"основна",

або

"коригуюча".

У верхній правій частині документа відмітка "Х" в полі "основна" може бути зроблена в заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в верхній лівій частині яких відмітка "Х" зроблена в одному з полів:

або "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового",

або "Зміна умов оподаткування";

або "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією".

У верхній правій частині документа відмітка "Х" в полі "коригуюча" може бути зроблена тільки в заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в верхній лівій частині яких відмітка "Х" зроблена у полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового ".

10. Для виправлення показників заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких відмітка "Х" була зроблена в полі "основна", складається нова заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій у верхній правій частині документа робиться відмітка "Х":

в полі "основна" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Зміна умов оподаткування";

в полі "основна" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією";

в полі "коригуюча" - для коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій відмітка "Х" була зроблена у полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового".

Для виправлення показників заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких відмітка "Х" була зроблена в полі "коригуюча", складається нова заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій у верхній правій частині документа робиться відмітка "Х" в полі "основна".

Під час коригування показників раніше складеної та зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового (заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в якій відмітка "Х" була поставлена в полі "Поповнення (коригування) обсягу спирту етилового" та полі "основна") обов'язково:

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового" у верхній лівій частині заявки;

ставиться відповідна відмітка "Х" у полі "коригуюча" у верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового;

зазначаються реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, порядковий номер та дата заявки, показники якої коригуються.

11. Якщо у верхній правій частині заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового відмітку "Х" поставлено в полі "основна", поле "коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового" не заповнюється (реєстраційний номер в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового заявки, показники якої коригуються, не вносяться).

12. Якщо коригуються показники раніше складеної заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, не допускається виправлення даних заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, що коригується:

дати складення, порядкового номера та реєстраційного номера в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

реквізитів акцизного складу / акцизного складу пересувного.

13. У заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового обов'язково зазначаються реквізити особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків спирту етилового / змінити коди УКТ ЗЕД спирту етилового / змінити умови оподаткування спирту етилового / змінити код УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією:

для юридичної особи та постійного представництва - її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 глави 5 розділу II Кодексу.

В заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, складеній філією (структурним підрозділом) платника податку, у рядку "Код філії" зазначається визначений таким платником податку числовий номер філії (структурного підрозділу), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків спирту етилового / змінити коди УКТ ЗЕД спирту етилового / змінити умови оподаткування спирту етилового / змінити код УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією.

14. В заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового у передбаченому для цього рядку зазначається ознака джерела податкового номера особи (платника податку), у якої (якого) виникає потреба в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового поповнити обсяги залишків спирту етилового / змінити коди УКТ ЗЕД спирту етилового / змінити умови оподаткування спирту етилового / змінити код УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією:

1 - ЄДРПОУ - якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;

2 - ДРФО - якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;

3 - якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ);

4 - якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

15. В заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, у верхній лівій частині якої у полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою митною декларацією" зроблено відмітку "Х", вказуються реквізити додаткової митної декларації, оформленої після дослідження проб (зразків) спирту етилового, в якій змінено код УКТ ЗЕД спирту етилового, зазначений в тимчасовій митній декларації, на підставі якої здійснено ввезення спирту етилового:

зазначені у графі 1 митної декларації літерний код напрямку переміщення, код митного режиму та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011: літерні коди напрямку переміщення та типу декларації - відповідно до Класифікатора типів декларацій, код митного режиму - відповідно до Класифікатора митних режимів;

дата митної декларації;

номер митної декларації.

16. У заявці на поповнення (коригування) залишку спирту етилового обов'язково зазначаються реквізити акцизного складу, на якому у платника виникає потреба поповнити обсяги залишків спирту етилового (уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового) або акцизного складу пересувного (номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, двосимвольний код типу транспортного засобу (автомобільного, залізничного, повітряного, морського, річкового, трубопровідного), та дані про місткість ємності (секцій) (загальна місткість ємності (секцій); загальна кількість секцій; місткість секцій, використаних для заявки).

17. За кожним кодом спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких відмітку "Х" у верхньому лівому куті документа поставлено у полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового":

можуть бути заповнені декілька рядків таблиці - якщо відмітку "Х" у верхньому правому куті документа поставлено у полі "основна";

може бути заповнений лише один рядок таблиці - якщо відмітку "Х" у верхньому правому куті документа поставлено у полі "коригуюча".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування" або полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією", можуть бути заповнені лише два рядки таблиці.

18. Таблична частина заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового заповнюється в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається порядковий номер рядка;

2) у графі 2 зазначається ознака щодо умов оподаткування спирту етилового:

"1" - спирт етиловий, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 213.2.1 пункту 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу;

"2" - спирт етиловий, звільнений від оподаткування акцизним податком згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу;

"3" - спирт етиловий, реалізований виробнику алкогольних напоїв, який відповідно до статті 225 розділу VI Кодексу до отримання спирту етилового або надав податковий вексель, або сплатив акцизний податок;

"4" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "а" - "г" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"5" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "д" - "є" підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

"6" - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених підпунктами "ґ", "ж" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;

"7" - спирт етиловий, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб'єкта господарювання на умовах, встановлених підпунктом "з" пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу.

Для інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування "1" - "7", у відповідному рядку графи 2 таблиці зазначається цифра "0".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому правому куті відмітку "Х" поставлено в полі "основна", та в яких заповнено більше одного рядка, у всіх рядках таблиці у графі 2 ставиться однакова ознака щодо умов оподаткування, якщо в лівій частині документа відмітку "Х" зроблено у полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового" або полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування", у другому рядку таблиці у графі 2 ставиться інша ознака щодо умов оподаткування, ніж ознака, зазначена у цій графі в першому рядку таблиці;

3) у графі 3 зазначається код товарної підкатегорії спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

4) до графи 4 вноситься інформація щодо опису спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;

5) до граф 5, 6 вноситься інформація щодо поповнення (зменшення) обсягів спирту етилового за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

зменшення - зі знаком "-";

поповнення - зі знаком "+".

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких відмітку "Х" поставлено у полях "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового" та "основна":

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") зазначається лише в першому рядку таблиці;

від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-") зазначається у будь-якому іншому рядку, крім першого (за потреби).

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких відмітку "Х" поставлено у полях "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового" та "коригуюча", заповнюється лише перший рядок таблиці, в якому:

зазначається від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-");

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") не зазначається.

У заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких у верхньому лівому куті відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна умов оподаткування" або полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією":

від'ємне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "-") зазначається лише в першому рядку таблиці;

додатне значення обсягу спирту етилового (зі знаком "+") зазначається лише у другому рядку таблиці.

6) у графах 5, 6 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) спирту етилового:

у декалітрах (графа 5);

у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20 °C (графа 6);

7) до графи 7 вноситься інформація щодо ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.

8) до графи 8 вноситься інформація щодо суми акцизного податку з обсягу поповнення (зменшення) залишку спирту етилового, яка розраховується на обсяг такого поповнення (зменшення) залишку спирту етилового за чинними на день складення заявки ставками акцизного податку з відповідним знаком ("+", "-"), крім заявок на поповнення (коригування) залишку спирту етилового:

або з ознакою умов оподаткування "1", або "2", або "3", або "4", або "5", або "6", або "7", в яких графа 8 = 0;

або в заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, у верхній лівій частині яких відмітку "Х" поставлено в полі "Зміна коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією", в яких незалежно від ознаки щодо умов оподаткування графа 8 = 0.

Для перевірки: гр. 8 = гр. 6 х 10 х гр. 7.

9) для заповнення рядка "Загальна сума акцизного податку" обчислюється сума внесених до графи 8 показників (з урахуванням відповідних знаків ("+", "-"). Загальне додатне значення вноситься до зазначеного рядка. Загальне від'ємне або нульове значення не переноситься до такого рядка, а зазначається цифра "0".

Під час складання заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового до рядка "Загальна сума акцизного податку" переноситься цифра "0", якщо:

у графі 2 зазначено ознаки умов оподаткування "1", або "2", або "3", або "4", або "5", або "6", або "7", - у заявках на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, в яких в передбачених формою такої заявки відмітка "Х" зазначена в полі "Поповнення (коригування) обсягів спирту етилового ";

заявка складена особою, що здійснила ввезення (імпорт) спирту етилового на митну територію України, для зміни коду УКТ ЗЕД спирту етилового за оформленою додатковою митною декларацією (в передбаченому формою такої заявки полі поставлено відмітку "Х") - незалежно від ознаки щодо умов оподаткування.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
54055 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти