Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу (наказ Мінфіну від 18.07.2017 р. № 644)

Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу (наказ Мінфіну від 18.07.2017 р. № 644)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2017 р.

м. Київ

№ 644

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2017 р. за N 967/30835

Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу

Відповідно до підпункту 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 та підпункту 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 розділу I Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 06 лютого 2014 року N 120 "Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до органу доходів і зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 року за N 317/25094.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 липня 2017 року N 644

 

Повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до контролюючого органу

Корінець повідомлення* N ______

від "___" ____________ 20__ року

_________________________________________
(найменування контролюючого органу)

Платник або його представник

_________________________________________
(П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи**,
_________________________________________ податковий номер або серія та/або номер паспорта*** платника)
_________________________________________
(податкова адреса платника податків, зборів, платежів (та його представника - за наявності)

запрошений(а) на _______ год.

"___" ____________ 20__ року до каб. N ______

до ______________________________________
(найменування контролюючого органу)

за місцезнаходженням _____________________
(місцезнаходження контролюючого органу)


на підставі _______________________________
_________________________________________

з питання ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Відмітка про вручення повідомлення

Повідомлення N _____

від "___" ____________ 20__ року

___________________________________________
(найменування контролюючого органу)

відповідно до підпункту 20.1.1 пункту 20.1 статті 20 розділу I Податкового кодексу України запрошує платника податків, зборів, платежів або його представників

____________________________________________
(П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи**,
____________________________________________
податковий номер або серія та/або номер   паспорта*** платника)
____________________________________________
(податкова адреса платника податків, зборів, платежів (та його представника - за наявності)

на ____ год. "___" _______ 20__ року до каб. N ____

до __________________________________________
(найменування контролюючого органу)

за місцезнаходженням _________________________
(місцезнаходження контролюючого органу)
____________________________________________

на підставі ___________________________________
____________________________________________

з питання ___________________________________
____________________________________________

При собі мати документ, що засвідчує особу та документи, що підтверджують повноваження представника платника податків.

Керівник контролюючого
органу (його заступник
або уповноважена особа)

_________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

____________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

тел. ________

____________
* У разі направлення повідомлення поштою або в електронному вигляді корінець не надсилається.

** У разі направлення запрошення представникам платника податків, зборів, платежів зазначаються П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи представника та платника податків, в інтересах якого діє представник.

** Серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61055 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти