Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254)

Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (наказ Мінфіну від 25.08.2022 р. № 254)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.08.2022

м. Київ

№ 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2022 р. за N 1219/38555

Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Відповідно до підпункту 392.5.6 пункту 392.5 статті 392 розділу I, підпункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані іноземні компанії;

форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії;

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу.

2. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467), що додаються.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Олексій МИХАЙЛОВ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2022 року N 254

1

ЗВІТ
про контрольовані іноземні компанії
1

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

2

Звітний (податковий) період за _______ рік

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється, за _______ рік2

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРОЛЮЮЧУ ОСОБУ

4

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності) фізичної особи - платника податків)

5

Податковий номер платника податку3 або серія (за наявності) та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7

Вид контролю:

7.1.

Формально-юридичний контроль

 

7.2.

Фактичний контроль

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРОЛЬОВАНУ ІНОЗЕМНУ КОМПАНІЮ

8

Повне найменування контрольованої іноземної компанії (українською мовою)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9

Повне найменування контрольованої іноземної компанії (англійською мовою)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10

Інший звітний період контрольованої іноземної компанії

10.1.

Дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

10.2.

Дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

11

Кількість працівників контрольованої іноземної компанії

 

12

Держава (територія), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія

12.1.

Назва держави (території)

 

12.2.

Код країни

 

 

13

Адреса контрольованої іноземної компанії

13.1. Українською мовою _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13.2. Англійською мовою _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

14

Організаційно-правова форма

14.1.

Юридична особа

 

14.2.

Утворення без статусу юридичної особи

 

15

Номер податкової реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Номер державної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Розмір частки в контрольованій іноземній компанії (%)

17.1. Всього

 

у тому числі

17.2. безпосереднє володіння

 

17.3. опосередковане володіння

 

18

Структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (%)

 

18.1.

через інших осіб

 

18.2.

через утворення без статусу юридичної особи

 

18.3.

через пов'язаних осіб

19

Інформація щодо підстав фактичного контролю:

19.1.

надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи

 

19.2.

ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження

 

19.3.

наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більше ніж один рік, та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи

 

19.4.

здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками

 

19.5.

зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа

 

20

Дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 Розділу II Податкового кодексу України

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи

Податкова адреса

______________________________________
______________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________
_______________

21

Код валюти звітності контрольованої іноземної компанії

 

 

 

21.1.

валюта контрольованої іноземної компанії

 

21.2.

обмінний курс перерахунку у гривню

 

22

Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії (грн)

 

23

Прибуток від операційної діяльності (грн)

 

24

Прибуток до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності (грн)

 

25

Розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (грн)

Показники

Сума (грн)

Фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+, -)

25.1.

 

Коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+, -)

25.2К

 

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (графа 25.1. + графа 25.2 К) (+, -)

25.3.

 

26

Розмір прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи / є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (грн) (графа 25.3. х графа 17.1./100)

 

27

Прибуток контрольованої іноземної компанії, звільнений від оподаткування (грн)

 

28

Умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії5

28.1.

Між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією, та виконується будь-яка з таких умов:

 

28.1.1.

контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п'ять відсоткових пунктів

 

28.1.2.

частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел

28.2.

Частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел, але такі доходи визнаються активними, за умови, що контрольована іноземна компанія:

 

28.2.1.

фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, що призводить до отримання відповідних активних доходів

 

28.2.2.

має необхідні ресурси для виконання зазначених функцій, управління ризиками та використання активів (кваліфікований персонал, основні фонди у власності або користуванні, достатній власний капітал тощо)

28.3.

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 392.4.1 пункту 392.4 статті 392 розділу I Податкового кодексу України, якщо виконується будь-яка з таких умов:

 

28.3.1.

загальний сукупний дохід усіх контрольованих іноземних компаній однієї контролюючої особи із всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду

 

28.3.2.

контрольована іноземна компанія є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі 6

 

28.3.3.

контрольована іноземна компанія є організацією, яка відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників)

29

Суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб (грн)

Сума всього (грн)

 

Перелік підконтрольних юридичних осіб

у тому числі

повне найменування

код платника податків

безпосередньо

опосередковано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Сума прибутку контрольованої іноземної компанії, що була фактично виплачена на користь контролюючої особи (грн)

Сума всього (грн)

 

31

Перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

Перелік операцій

Повне найменування нерезидента

Назва держави (території)

Код країни

Код платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов'язаними особами

Перелік операцій

Повне найменування нерезидента

Назва держави (території)

Код країни

Код платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Перелік операцій контрольованої іноземної компанії з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

Перелік операцій

Повне найменування нерезидента

Назва держави (території)

Код країни

Код платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Сума прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні (грн)

Найменування постійного представництва

Код платника податку

34.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОДАТКИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗВІТУ ТА Є ЙОГО НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ

35

Завірена належним чином копія фінансової звітності

 

36

Заява про відмову від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (подається у довільній формі)

 

37

Наявність додатка К

 

38

Наявність додатка ТЦ

 

39

Наявність додатка ЦП

 

____________
1 Складається по кожній контрольованій іноземній компанії окремо.

2 При поданні уточнюючого Звіту про контрольовані іноземні компанії в графах 2 та 3 зазначається однаковий звітний (податковий) період.

3 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

5 Перелік умов звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (зазначається одна або декілька причин).

6 Перелік бірж та вимоги до визначення акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Інформація, наведена у Звіті про контрольовані іноземні компанії, є повною та достовірною.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи - контролюючої особи або фізична особа - контролююча особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

 

____________________
(підпис)

 

 

___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної особи або фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

 

___________________
(підпис)

 

 
 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток К
до Звіту про контрольовані іноземні компанії

Звітний (податковий) період за ____________ рік

Податковий номер платника
податку1 або серія (за наявності) та
номер паспорта2

 

Повне найменування нерезидента3
________________________________________________
________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента3
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції нерезидента3_____________________________________
________________________________________________

 

 

 

Код країни резиденції3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу4

 

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи

 

КОРИГУВАННЯ

Коригування, на які збільшується фінансовий результат до оподаткування

Коригування, на які зменшується фінансовий результат до оподаткування

код

назва

сума

код

назва

Сума (грн)

1.1

Сума від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

2.1

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

1.2 ЦП

Сума від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів та/або інших корпоративних прав (загальна сума уцінок цінних паперів та/або інших корпоративних прав перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), відображена у складі фінансового результату до оподаткування звітного періоду відповідно до стандартів фінансової звітності (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.3 ЦП

Позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій та/або від'ємного загального результату переоцінки цінних паперів та/або інших корпоративних прав, не врахованих у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів та/або інших корпоративних прав (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.4

Сума уцінки, врахована у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів фінансової звітності, які застосовує контрольована іноземна компанія (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.5

Втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 392.3.2.1 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.6

Витрати від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) (підпункт 392.3.2.2 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

2.2

Витрати від уцінки необоротних активів (основних фондів та нематеріальних активів) (в момент реалізації (відчуження) таких необоротних активів або у разі проведення дооцінки таких необоротних активів у межах суми проведеної дооцінки) (підпункт 392.3.2.2 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

1.7

Витрати на нарахування процентів за борговими зобов'язаннями у сумі, що перевищує 30 відсотків суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань контрольованої іноземної компанії за даними фінансової звітності звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.8

Витрати на формування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

2.3

Доходи від розформування резервів за сумнівною заборгованістю, іншою дебіторською заборгованістю (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

1.9

Витрати на списання безнадійної заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

2.4

Витрати на списання безнадійної заборгованості, яка відповідає ознакам, передбаченим підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.3 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

1.10 ТЦ5

Сума перевищення доходів, розрахованих за принципом "витягнутої руки" відповідно до правил, встановлених статтею 39 Податкового кодексу України, над доходами за операціями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

1.11 ТЦ5

Сума перевищення витрат за операціями з нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, над витратами, розрахованими за принципом "витягнутої руки" відповідно до правил, встановлених статтею 39 Податкового кодексу України (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

х

х

х

2.5

Сума пропорційного коригування (підпункт 392.3.2.4 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.6

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі в іншій контрольованій іноземній компанії (підпункт 392.3.2.5 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.7

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті від іншої контрольованої іноземної компанії (підпункт 392.3.2.5 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.8

Сума доходу у вигляді прибутку постійного представництва на території України (підпункт 392.3.2.6 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.9

Сума нарахованих доходів від участі в капіталі юридичних осіб, зареєстрованих в Україні (підпункт 392.3.2.7 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.10

Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що виплачуються або підлягають виплаті від юридичних осіб, зареєстрованих в Україні (підпункт 392.3.2.7 підпункту 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

х

х

х

2.11

Від'ємне значення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії попереднього звітного року (підпункту 392.3.3 пункту 392.3 статті 392 розділу I Податкового кодексу України)

 

01

Усього коригувань, на які збільшується фінансовий результат

 

02

Усього коригувань, на які зменшується фінансовий результат

 

Коригування, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01 - рядок 02) (+, -)6

03

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

3 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

4 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

5 Детальна інформація щодо сум коригування наводиться у додатку ТЦ до Звіту.

6 Значення рядка 03 додатка К переноситься до рядка 25.2 К до Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи - контролюючої особи або фізична особа - контролююча особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

 
 

________________
(підпис)

 
 

_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної або фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2)

 
 

________________
(підпис)

 
 

_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток ТЦ
до Звіту про контрольовані іноземні компанії

 

Податковий номер платника податку1
або серія (за наявності) та номер
паспорта2

 

Звітний (податковий) період за _______ рік

Повне найменування нерезидента3
______________________________________________
______________________________________________

Місцезнаходження нерезидента3
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції
нерезидента3 _________________________________
____________________________________________

 

 

 

Код країни резиденції3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу4

 

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи

 

Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань платника податку5

Загальні відомості4

Код наймену-
вання операції6

Предмет контрольованої операції4

Дата здійснення операції4

При продажу товарів (робіт, послуг)

При придбанні товарів (робіт, послуг)

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка бере участь у контрольованій операції

код особи

контракт (договір)

опис предмета операції

код типу предмета операції

код товару за УКТ ЗЕД7

код послуги згідно з Класифіка-
цією зовнішньо-
економічних послуг7

з

по

міні-
мальне значення діапазону цін / рента-
бель-
ності8

сума коригу-
вання (грн)

макси-
мальне значення діапазону цін / рента-
бель-
ності8

сума коригу-
вання (грн)

дата

номер

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядків 1.2 ЦП, 1.3 ЦП додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього9

 

 

Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП до рядків 1.2 ЦП, 1.3 ЦП додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього10

 

 

 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

3 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

4 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

5 Подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до підпунктів 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

6 Відомості граф 1 - 11 формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року N 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за N 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 841).

7 Якщо контрагентом у контрольованих операціях є резидент України, зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010.

8 Зазначається показник діапазону цін/рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов'язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

9 Сумарне значення:

Графи 13 відображається у рядку 1.10 додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії;

Графи 15 відображається у рядку 1.11 додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії.

10 Сумарне значення:

Графи 13 відображається у рядку 01.12 додатка ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії;

Графи 15 відображається у рядку 02.12 додатка ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи - контролюючої особи або фізична особа - контролююча особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта2)

 

 

_____________________

(підпис)

 

 

_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної або фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта2)

 

 

____________________
(підпис)

 

 

______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток ЦП
до Звіту про контрольовані іноземні компанії

Податковий номер платника
податку1 або серія (за наявності)
та номер паспорта2

 

Звітний (податковий) період за ______ рік

Повне найменування нерезидента3
_______________________________________
_______________________________________
________________

Місцезнаходження нерезидента3
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції
нерезидента3 ________________________________
____________________________________________
_____________________

 

 

 

Код країни резиденції3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу4

 

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи

 

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума (грн)

1

2

3

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 - 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

01

 

акції, з них:

01.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

01.1.1

 

облігації підприємств, з них:

01.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

01.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

01.3

 

облігації зовнішніх державних позик

01.4

 

облігації місцевих позик

01.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

01.6

 

іпотечні облігації

01.7

 

інвестиційні сертифікати

01.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

01.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

01.10

 

інші види цінних паперів

01.11

 

Сума самостійного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+)

01.12 ТЦ

 

Сума пропорційного коригування доходів відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

01.13

 

Витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 - 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

02

 

акції, з них:

02.1

 

акції корпоративних інвестиційних фондів

02.1.1

 

облігації підприємств, з них:

02.2

 

цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

02.2.1

 

облігації внутрішніх державних позик

02.3

 

облігації зовнішніх державних позик

02.4

 

облігації місцевих позик

02.5

 

облігації міжнародних фінансових організацій

02.6

 

іпотечні облігації

02.7

 

інвестиційні сертифікати

02.8

 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю

02.9

 

ощадні (депозитні) сертифікати

02.10

 

інші види цінних паперів

02.11

 

Сума самостійного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (-)

02.12 ТЦ

 

Сума пропорційного коригування витрат відповідно до статті 39 розділу I Податкового кодексу України (+,-)

02.13

 

Від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

03

 

Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 1.2.1 - рядок 1.2.2) (+,-) 5:

1.2 К

 

загальна сума дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

1.2.1

 

загальна сума уцінок цінних паперів, відображена у складі фінансового результату до оподаткування

1.2.2

 

Від'ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах

04

 

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04)(+,-)6

1.3 К

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

3 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

4 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

5 Переноситься в рядок 1.2 ЦП додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії у разі від'ємного значення.

6 Переноситься в рядок 1.3 ЦП додатка К до Звіту про контрольовані іноземні компанії у разі позитивного значення.

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи - контролюючої особи або фізична особа - контролююча особа

 

 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податку або серія (за наявності)
та номер паспорта2)

 

 

_________________
(підпис)

 

 

_____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку юридичної або фізичної особи)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта2)

 

 

__________________
(підпис)

 

 

____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2022 року N 254

1

СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ
про контрольовані іноземні компанії
1

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

2

Звітний (податковий) період за _________ рік

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється, за _________ рік2

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРОЛЮЮЧУ ОСОБУ

4

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я,
по батькові (за наявності) фізичної особи - платника податків)

5

Податковий номер платника податків3 або серія (за наявності) та номер паспорта4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Найменування контролюючого органу, до якого подається документ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

7

Вид контролю:

7.1.

Формально-юридичний контроль

 

7.2.

Фактичний контроль

 

ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРОЛЬОВАНУ ІНОЗЕМНУ КОМПАНІЮ

8

Повне найменування контрольованої іноземної компанії (українською мовою)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

9

Повне найменування контрольованої іноземної компанії (англійською мовою)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

10

Інший звітний період контрольованої іноземної компанії

10.1.

Дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

10.2.

Дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

11

Держава (територія), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія

11.1.

Назва держави (території)

 

11.2.

Код країни

 

 

12

Адреса контрольованої іноземної компанії

12.1. Українською мовою __________________________________________________________
________________________________________________________________________________

12.2. Англійською мовою __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

13

Організаційно-правова форма

13.1.

Юридична особа

 

13.2.

Утворення без статусу юридичної особи

 

14

Номер податкової реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Номер державної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Розмір частки в контрольованій іноземній компанії (%)

16.1. Всього

 

у тому числі

16.2. безпосереднє володіння

 

16.3. опосередковане володіння

 

17

Структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (%)

 

17.1.

через інших осіб

 

17.2.

через утворення без статусу юридичної особи

 

17.3.

через пов'язаних осіб

18

Інформація, щодо підстав фактичного контролю:

18.1.

надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи

 

18.2.

ведення особою перемовин щодо укладання правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління юридичної особи або виконуються органами управління юридичної особи без подальшого додаткового затвердження

 

18.3.

наявність у особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більше ніж один рік та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи

 

18.4.

здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками

 

18.5.

зазначення особи в якості засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа

 

19

Дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України

Повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи

Податкова адреса

_______________________________________
_______________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________
______________

____________
1 Складається по кожній контрольованій іноземній компанії окремо.

2 При поданні уточнюючого скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії в графах 2 та 3 зазначається однаковий звітний (податковий) період.

3 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

4 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті.

Інформація, наведена у скороченому Звіті про контрольовані іноземні компанії, є повною та достовірною.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) юридичної особи - контролюючої особи або фізична особа - контролююча особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

 

______________
(підпис)

 

 

___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) юридичної особи або фізичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія (за наявності) та номер паспорта4)

 

 

______________
(підпис)

 

 

___________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2022 року N 254

ПОРЯДОК
заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 392.5.6 пункту 392.5 статті 392 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та визначає порядок заповнення і подання до контролюючого органу Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі - Звіт) і скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі - скорочений Звіт).

2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб - резидентів та фізичних осіб - резидентів, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (далі - контролюючі особи).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

4. Для цілей цього Порядку термін "контрольована іноземна компанія", використовується у значенні, визначеному підпунктом 392.1.1 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу.

5. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період, що закінчується протягом календарного року.

6. Звіт та скорочений Звіт подаються платниками податків до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених розділом II Кодексу.

7. Звіт та скорочений Звіт подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

8. Звіт складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу, відомостей про контрольовану іноземну компанію та додатків до Звіту.

Заголовна частина Звіту містить загальні відомості про звітний (податковий) період, за який подається Звіт, та звітний (податковий) період, що уточнюється.

У загальних відомостях про контролюючу особу наводяться дані про платника податків, який подає звіт, найменування контролюючого органу, до якого подається документ, вид контролю, який здійснює контролююча особа над контрольованою іноземною компанією.

У відомостях про контрольовану іноземну компанію, зокрема, зазначаються дані про контрольовану іноземну компанію, розмір частки контролюючої особи, структуру володіння часткою, інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) та прибутку до оподаткування, розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, суми дивідендів, суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи, перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, кількість працівників контрольованої іноземної компанії, інформація про суму прибутку контрольованої іноземної компанії.

Перелік держав (територій) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977".

Перелік організаційно-правових форм затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".

9. Скорочений Звіт складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу та відомостей про контрольовану іноземну компанію.

Заголовна частина скороченого Звіту містить загальні відомості про звітний (податковий) період, за який подається звіт, та звітний (податковий) період, що уточнюється.

У загальних відомостях про контролюючу особу наводяться дані про платника податків, який подає скорочений Звіт, найменування контролюючого органу, до якого подається документ, вид контролю.

У розділі відомостей про контрольовану іноземну компанію зазначаються розмір частки, структура володіння часткою.

10. У разі якщо платник податків виявив, що у раніше поданому Звіті / скороченому Звіті інформація надана не в повному обсязі або Звіт / скорочений Звіт містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:

новий Звіт / скорочений Звіт (з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту / скороченого Звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий Звіт / скорочений Звіт (з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту / скороченого Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовану іноземну компанію за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту / скороченого Звіту (з позначкою "звітний").

11. Якщо останній день строку подання Звіту / скороченого Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

12. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривні за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний податковий період;

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

II. Порядок заповнення Звіту

1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі проставляється знак "х".

2. У графі 2 зазначається, за який звітний (податковий) період подається Звіт про контрольовану іноземну компанію.

3. У графі 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється, у разі подання уточнюючого Звіту про контрольовану іноземну компанію. При поданні уточнюючого Звіту в графі 3 зазначається звітний (податковий) період, аналогічний графі 2.

4. У графі 4 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

5. У графі 5 зазначається код платника податку згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті).

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

6. У графі 6 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

7. У графі 7 зазначається вид контролю, який здійснює контролююча особа відповідно до контрольованої іноземної компанії.

Формально-юридичний контроль зазначається у разі, якщо контролюючою особою є фізична особа або юридична особа - резиденти, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Формально-юридичний контроль визначається відповідно до підпунктів 392.1.1 - 392.1.5 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу.

Фактичний контроль, якщо особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу. Фактичний контроль визначається відповідно до підпункту 392.1.6 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу.

8. У графі 8 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії українською мовою.

9. У графі 9 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії англійською мовою.

10. У графі 10.1 зазначається дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і починається з 01 квітня 2022 року, то у графі 10.1 проставляється "01.04.2022".

У графі 10.2 зазначається дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і закінчується 31 березня 2023 року, то у графі 10.2 проставляється "31.03.2023".

11. У графі 11 зазначається кількість працівників контрольованої іноземної компанії у звітному (податковому) періоді.

12. У графі 12 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія. Для цілей заповнення графи 12.2 використовується двозначний літерний код відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32 (зі змінами) (далі - Перелік кодів країн світу).

13. У графі 13 зазначається адреса контрольованої іноземної компанії українською (графа 13.1) та англійською (графа 13.2) мовами.

14. У графі 14 зазначається організаційно-правова форма контрольованої іноземної компанії, чи є контрольована іноземна компанія юридичною особою (графа 14.1) або утворенням без статусу юридичної особи (графа 14.2).

15. У графі 15 зазначається номер податкової реєстрації, який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства контрольованої іноземної компанії.

16. У графі 16 зазначається номер державної реєстрації або зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери, наприклад, реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи.

17. У графі 17.1 зазначається розмір частки (всього), якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії. Розмір зазначається у відсотках.

У графі 17.2 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі безпосереднього володіння.

У графі 17.3 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі опосередкованого володіння.

18. У разі опосередкованого володіння часткою в контрольованій іноземній компанії через інших осіб у графах 18.1, 18.2, 18.3 зазначаються вид особи (осіб) через яких здійснюється опосередковане володіння.

19. У графі 19 позначається одна або декілька підстав фактичного контролю над контрольованою іноземною компанією у відповідних графах (графи 19.1 - 19.5).

20. У графі 20 зазначаються дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, а саме:

повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи;

податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи;

податкова адреса.

У разі наявності протягом звітного періоду більше одного номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, які є сторонами контрольованої іноземної компанії, такі особи зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

21. У графі 21 зазначається код валюти, яка визначена як валюта звітності контрольованої іноземної компанії. Для цього застосовується тризначний літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269).

У графі 21.1 зазначається валюта звітності контрольованої іноземної компанії.

У графі 21.2 зазначається середньозважений офіційний курс Національного банку України за звітний (податковий) період.

22. У графі 22 зазначається сума доходу (виручки) контрольованої іноземної компанії за звітний фінансовий рік. Доходи повинні включати дохід від продажу товарно-матеріальних цінностей та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми.

23. У графі 23 зазначається прибуток від операційної діяльності контрольованої іноземної компанії.

24. У графі 24 зазначається прибуток до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних фінансової звітності.

25. У графах 25.1 - 25.3 графи 25 Звіту відображається розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, який здійснюється контролюючою особою на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 392.3.2 пункту 392.3 статті 392 розділу I Кодексу.

Розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії здійснюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії.

У графі 25.1 Звіту зазначається фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.

У разі якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства контрольованої іноземної компанії не передбачено обов'язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

У графі 25.2 К Звіту зазначається сума коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії, що дорівнює показнику рядка 03 додатка К до Звіту (далі - Додаток К).

При складанні Додатка К також використовуються показники додатка ТЦ до Звіту (далі - Додаток ТЦ) та додатка ЦП до Звіту (далі - Додатку ЦП).

Додаток ЦП складається по контрольованих іноземних компаніях, які здійснювали операції з цінними паперами.

Показник рядка 1.2 К Додатка ЦП переноситься в рядок 1.2 ЦП Додатка К у разі від'ємного значення.

Показник рядка 1.3 К Додатка ЦП переноситься в рядок 1.3 ЦП Додатка К у разі позитивного значення.

Додаток ТЦ складається по контрольованих іноземних компаніях, які здійснювали контрольовані операції, у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції у звітному періоді.

Сумарне значення коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів при продажу товарів (робіт, послуг) графи 13 Додатка ТЦ, відображається у рядку 1.10 ТЦ Додатка К.

Сумарне значення коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів при придбанні товарів (робіт, послуг) графи 15 Додатка ТЦ, відображається у рядку 1.11 ТЦ Додатка К.

Сумарне значення коригування по цінних паперах при продажу товарів (робіт, послуг) графи 13 Додатка ТЦ відображається у рядку 01.12 ТЦ Додатка ЦП.

Сумарне значення коригування по цінних паперах при придбанні товарів (робіт, послуг) графи 15 Додатка ТЦ відображається у рядку 02.12 ТЦ Додатка ЦП.

У графі 25.3 Звіту зазначається скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що є підсумком граф 25.1 та 25.2 К Звіту.

26. У графі 26 Звіту зазначається розмір прибутку, що включається до складу загального оподаткованого доходу контролюючої особи/є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (графа 25.3 х графу 17.1/100).

27. У графі 27 зазначається прибуток контрольованої іноземної компанії, звільнений від оподаткування.

28. У графі 28 зазначаються умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до таких умов:

у графі 28.1 - якщо між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та виконується будь-яка з умов, зазначена у графах 28.1.1, 28.1.2 (зазначається одна або декілька підстав);

у графі 28.2 - якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел, але такі доходи визнаються активними, за умови, що контрольована іноземна компанія виконує умови, зазначені у графах 28.2.1, 28.2.2 (зазначається одна або декілька підстав);

у графі 28.3 - якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 392.4.1 пункту 392.4 статті 392 розділу I Кодексу, якщо виконується будь-яка з умов, визначена у графах 28.3.1, 28.3.2, 28.3.3 (зазначається одна або декілька підстав).

29. У графі 29 зазначається загальна сума дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб.

Зазначається перелік підконтрольних юридичних осіб, з повним найменуванням такої особи та кодом платника податків, із зазначенням загальної суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією, та розбивкою сум, отриманих безпосередньо чи опосередковано по кожній підконтрольній юридичній особі.

30. У графі 30 зазначається сума прибутку контрольованої іноземної компанії, що була фактично виплачена на користь контролюючої особи.

31. У графі 31 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).

Інформація зазначається по кожній операції окремо.

Перелік держав (територій) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. N 977".

32. У графі 32 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов'язаними особами, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).

Інформація зазначається по кожній операції окремо.

33. У графі 33 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменуванням нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).

Інформація зазначається по кожній операції окремо.

Перелік організаційно-правових форм затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року N 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".

34. У графі 34 зазначається сума прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні, з найменуванням постійного представництва та кодом платника податку.

У разі наявності протягом звітного періоду більше одного постійного представництва, від якого отримано суму прибутку, суми таких прибутків зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку по кожному постійному представництву.

35. У графі 35 проставляється відмітка щодо подання копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, завіреної належним чином.

36. У графі 36 проставляється позначка щодо подання заяви про відмову від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (подається у довільній формі).

37. У графі 37 проставляється позначка щодо наявності Додатка К.

38. У графі 38 проставляється позначка щодо наявності Додатка ТЦ.

39. У графі 39 проставляється позначка щодо наявності Додатка ЦП.

III. Порядок заповнення скороченого Звіту

1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі проставляється знак "х".

2. У графі 2 зазначається, за який звітний (податковий) період подається скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії.

3. У графі 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється у разі подання уточнюючого скороченого Звіту про контрольовану іноземну компанію. При поданні уточнюючого Звіту в графі 3 зазначається звітний (податковий) період, аналогічний графі 2.

4. У графі 4 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

5. У графі 5 зазначається код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті).

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

6. У графі 6 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

7. У графі 7 зазначається вид контролю, який здійснює контролююча особа відповідно до контрольованої іноземної компанії.

Формально-юридичний контроль зазначається у разі володіння контролюючою особою часткою в іноземній юридичній особі, що оформлено юридично.

Ознаки, що вказують на формально-юридичний контроль, визначені у підпунктах 392.1.3 - 392.1.5 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу з урахуванням положень підпунктів 392.1.1 та 392.1.2 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу.

Фактичний контроль зазначається у разі здійснення суттєвого або вирішального впливу на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.

Ознаки фактичного контролю визначені у підпункті 392.1.6 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу, з урахуванням положень підпунктів 392.1.1 та 392.1.2 пункту 392.1 статті 392 розділу I Кодексу.

8. У графі 8 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії українською мовою.

9. У графі 9 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії англійською мовою.

10. У графі 10.1 зазначається дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається скорочений Звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і починається з 1 квітня 2022 року, то у графі 10.1 проставляється "01.04.2022".

У графі 10.2 зазначається дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається скорочений Звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і закінчується 31 березня 2023 року, то у графі 10.2 проставляється "31.03.2021".

11. У графі 11 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія. Для цілей заповнення графи 11.2 використовується двозначний літерний код відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32.

12. У графі 12 зазначається адреса контрольованої іноземної компанії українською (графа 12.1) та англійською (графа 12.2) мовами.

13. У графі 13 зазначається організаційно-правова форма контрольованої іноземної компанії, чи є контрольована іноземна компанія юридичною особою (графа 13.1) або утворенням без статусу юридичної особи (графа 13.2).

14. У графі 14 зазначається номер податкової реєстрації, який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства контрольованої іноземної компанії.

15. У графі 15 зазначається номер державної реєстрації або зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери, наприклад, реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи.

16. У графі 16.1 зазначається розмір частки (всього), якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії. Розмір зазначається у відсотках.

У графі 16.2 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі безпосереднього володіння.

У графі 16.3 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі опосередкованого володіння.

17. У графі 17 у разі опосередкованого володіння часткою в контрольованій іноземній компанії через інших осіб у графах 17.1, 17.2, 17.3 зазначаються вид особи (осіб), через яких здійснюється опосередковане володіння.

18. У графі 18 позначається одна або декілька підстав фактичного контролю над контрольованою іноземною компанією у відповідних графах (графи 18.1 - 18.5).

19. У графі 19 зазначаються дані номінального утримувача (номінального власника) у розуміння пункту 103.3 статті 103 Кодексу глави 10 розділу II, а саме:

повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи;

податкова адреса.

У разі наявності протягом звітного періоду більше одного номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, які є сторонами контрольованої іноземної компанії, такі особи зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

IV. Порядок подання Звіту та скороченого Звіту

1. Контролюючі особи зобов'язані подавати Звіт / скорочений Звіт до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

2. До Звіту в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

3. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

4. Якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає скорочений Звіт.

5. Після подання скороченого Звіту контролююча особа зобов'язана подати Звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

6. Контролюючі органи відповідно до законодавства зобов'язані не розголошувати інформацію, яка зазначена у Звіті або скороченому Звіті.

7. Після надходження до контролюючого органу Звіту та скороченого Звіту в електронній формі здійснюється обробка Звіту та скороченого Звіту відповідно до вимог абзацу десятого пункту 42.6 статті 42 глави 1 розділу II Кодексу.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2022 року N 254

Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. Додатки КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК, КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК, КІК-ЦП до рядка 1.2 КІК-ЦП додатка 1.3 КІК-ЦП до рядка 02.1 КІК-К Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467) виключити.

2. Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток КІК
до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта

 

Звітний (податковий) період 20__ року
 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

Повне найменування нерезидента1
_______________________________________________
_______________________________________________

Місцезнаходження нерезидента1
_______________________________________________
_______________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Назва країни резиденції нерезидента1
__________________________________
__________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код країни резиденції1

 

 

 

Відмітка про відсутність статусу юридичної особи

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Розрахунок прибутку контрольованої іноземної компанії3

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+,-)

01

 

Коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+,-)4

02

 

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (+,-)5

03

 

Сума податку на прибуток підприємств із прибутку контрольованої іноземної компанії (позитивне значення) ((рядок 03 х _____6 / 100) х ____7 / 100)

04

 

Сума корпоративного податку або аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, фактично сплаченого контрольованою іноземною компанією

05

 

Сума податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету контролюючою особою із прибутку контрольованої іноземної компанії (позитивне значення) (рядок 04 - (рядок 05 х ____5 / 100))8

06

 

____________
1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року N 32, або назва вільної економічної зони.

2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.1221 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Додаток заповнюється по кожній контрольованій іноземній компанії.

4 Зазначається коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії, відображений у Звіті про контрольовані іноземні компанії (графа 25.2 К).

5 Зазначається скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, відображений у Звіті про контрольовані іноземні компанії (графа 25.3).

6 Зазначається ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

7 Зазначається частка (у відсотках) контролюючої особи в контрольованій іноземній компанії безпосереднього або опосередкованого володіння, відображена у Звіті про контрольовані іноземні компанії.

8 Значення рядка 06 додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств переноситься до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям